Agenda > Verslagen > Spiel 2004

Internationale Spieltage
SPIEL '04
Messe Essen 21.-24. oktober 2004


Deel I - Deel II - Deel III - Deel IV - Deel V - Deel VI
komspiel.gif (6620 bytes)

Amigo

De stand van Amigo vulde zoals gebruikelijk een groot deel van hal 11. Naast de nodige verzamelkaartjes ging de aandacht vooral uit naar de nieuwe gezelschapsspellen.

Het bordspel Tanz der Hornochsen is gebaseerd op het kaartspel 6 Nimmt!. De spelers proberen hun koeienfiches op zo'n manier op de weidevelden op het spelbord af te leggen, dat ze niet op een strafpuntenveld eindigen. Iedere speler bewaart zes getalfiches met een waarde variërend van 1-99 achter een zichtscherm. Het spelbord bevat 12 rijen met een verschillende lengte, die uit losse weidevelden bestaan. Aan het einde van elke rij ligt een strafpuntenveld met een getal. Op de vier startvelden wordt één fiche gelegd. Dit zijn de actieve rijen. In de loop van het spel worden de getalfiches op de weidevelden afgelegd, op de van 6 Nimmt! bekende wijze. Een fiche met een te laag getal wordt in de rij met het hoogste fiche gelegd. Als je een fiche op een strafpuntenveld moet afleggen, moet je de afgebeelde strafpunten op het scorespoor vastleggen. Dit laatste fiche wordt vervolgens het startfiche van de volgende vrije rij. Als jouw fiches zijn verbruikt, ontvang je zes nieuwe. Onder bepaalde voorwaarden is het ook mogelijk om extra fiches te bemachtigen, maar dit kost je meestal punten. Sommige rijen bevatten symbolen, die de spelregels wijzigen als zo'n rij actief is. Een actieve “Happy Kuh” rij zorgt er bijvoorbeeld voor dat je pluspunten ontvangt. Een andere rij dwingt de spelers om twee fiches tegelijk in te zetten. Het spel is afgelopen als iemand 60 strafpunten heeft verzameld. Uiteraard is dit rund de verliezer van het spel. Tanz der Hornochsen is een geslaagde bewerking van het spelsysteem van 6 Nimmt!. Aan dit luchtige bordspel kunnen 2-8 spelers een hoop lol beleven.

Der Untergang von Pompeji is een nieuw bordspel van de auteur van Carcassonne. Het spel bestaat uit twee fasen. In de eerste fase plaatsen de spelers met behulp van speelkaarten zoveel mogelijk eigen speelstukken in de stad. Wie bijv. een kaart met het cijfer 3 uitspeelt, plaatst een speelstuk in een gebouw met het huisnummer 3. Als een huis reeds is gevuld, kun je de bijpassende kaart als een joker gebruiken. Onder de kaarten bevindt zich de kaart “A.D. 79“. Als deze kaart voor de eerste keer wordt getrokken, mag je onder bepaalde voorwaarden extra speelfiguren inzetten. Dan worden ook de zogenaamde omenkaarten actief. Met zo’n kaart kun je een speelfiguur van een medespeler uit het spel verwijderen. Als “A.D. 79“ kaart voor de tweede maal wordt getrokken, barst de Vesuvius uit en begint de eindfase. Dan worden meteen zes lavategels op het bord geplaatst. In elke volgende spelerbeurt wordt een nieuwe lavategel getrokken en geplaatst. Iedere speler probeert nu zoveel mogelijk eigen speelstukken via de stadspoorten uit de stad te krijgen, voordat Pompei volledig door lavategels is bedekt. Het bewegingstempo van een speelfiguur hangt af van de hoeveelheid figuren op het veld van vertrek. Degene die de meeste speelstukken heeft gered, wint het spel. Dit spel was dermate populair dat het zondag bijna nergens meer was te vinden.

Die Weinhändler is een kaartspel voor 3-5 spelers. Aan het begin krijgt iedere speler vijf kaarten op de hand. Vier kaarten worden als openliggende voorraad klaargelegd, de rest vormt de gedekte stapel. Elke spelronde bestaat uit vier fasen. In de eerste fase brengen de spelers een bod uit. In de tweede fase ontvangen de spelers kaarten. In de derde fase leggen de spelers kaarten in hun wijnkelders en ontvangen daarvoor punten. In de vierde fase worden de openliggende kaarten aangevuld en wisselt de startspeler. De startspeler begint een biedronde. Als je aan de beurt bent, moet je kaarten bieden of passen. De waarde van een bod moet verschillen van elk ander bod dat deze ronde is gespeeld. Het bieden gaat door totdat alle spelers hebben gepast. Dan worden de kaarten geruild. De speler met het hoogste bod krijgt alle kaarten van de openliggende voorraad. De speler met het op één na hoogste bod krijgt alle kaarten van het hoogste bod enzovoort. De spelers nemen deze kaarten op de hand. Vervolgens leggen de spelers kaarten af in hun eigen wijnkelders. Elke wijnkaart levert winstpunten op, het aantal afgebeelde sterren bepaalt hoeveel. Je krijgt 1-4 bonuspunten als je een trio van dezelfde kleur vormt (in een rechte lijn of een driehoek). Lege flessen leveren geen punten op. De wijnkelder wordt in een piramidevorm opgebouwd. De onderste verdieping bestaat uit max. vijf kaarten, de volgende uit vier enzovoort. Het is niet vereist om een verdieping volledig te vullen, voordat je aan de volgende begint. Als een kaart in de kelder ligt, wordt hij niet meer verplaatst. Het is wel toegestaan om een lege fles later met een wijnfles te bedekken. Het einde wordt ingeluid door de uitputting van de gedekte kaartenstapel. Dit is op zich een simpel spel, dat zijn charme ontleent aan het biedsysteem. Je moet de biedingen van de medespelers goed in de gaten houden en op tijd jouw doel bijstellen.

Razzia! is een gedeeltelijk bewerkte heruitgave van Knizia’s veilingspel Ra. In deze nieuwe versie zijn het spelbord en de houten biedstenen verdwenen. Het thema is gewijzigd in een strijd tussen gangsters en politieagenten.

Bohnaparte is een uitbreiding voor het kaartspel Bohnanza. Dit is een bewerkte versie van de originele gelimiteerde uitgave van Lookout Games. Deze versie bevat tevens de kaarten van de gelimiteerde uitbreiding Dschingis Bohn en kaarten voor een riddervariant.

Geschenkt is een vlot en simpel kaartspel voor 3-5 spelers. Het spelmateriaal bestaat uit 33 speelkaarten (waarde 3-35) en 55 chips. De stapel speelkaarten wordt geschud, waarna 9 kaarten ongezien worden verwijderd. Aan het begin ontvangt iedere speler 11 fiches en wordt één kaart open op tafel gelegd. De startspeler heeft de keuze: hij neemt de kaart en legt deze open voor zich op tafel of hij weigert de kaart en legt er een van zijn fiches bij. De volgende speler heeft dezelfde keuze. Als hij de kaart kiest, ontvangt hij tevens de bij deze kaart afgelegde fiches. De verzamelde open kaarten leveren aan het einde van het spel het afgebeelde aantal minpunten op, resterende chips zijn één pluspunt waard. Als jouw collectie kaarten een reeks opeenvolgende getallen bevat, krijg je alleen minpunten voor de laagste kaart in deze reeks. Dit in Duitsland positief ontvangen kaartspel wordt t.z.t. door 999 Games uitgebracht.

Zoch Spiele

Deze Duitse uitgever is vooral bekend van kinder- en/of familiespelletjes met koddige plaatjes. Dit jaar tapten zij deels uit een ander vaatje en presenteerden ze tevens een aantal spellen voor volwassenen.

In het bordspel Goldbräu zijn de spelers keiharde zakenlui, die tijdens een Duits bierfeest de grote klapper willen maken. Ze kopen aandelen in brouwerijen en kroegen, huren managers in voor de dagelijkse leiding en proberen aldus het meeste geld te verdienen. Aan het begin van een ronde kiest iedere speler in het geheim welke actie hij wil uitvoeren. Met de terrasactie mag je het terras van een kroeg vergroten, waar een van jouw managers de leiding heeft. Als jij als enige deze actie kiest, mag je hem dubbel uitvoeren. Met de managementactie mag je een van jouw managers in een brouwerij of kroeg plaatsen (eventueel door de manager van een medespeler te ontslaan) of een biercontract tussen een kroeg en een brouwerij afsluiten (als jij in beide bedrijven de manager controleert). Ook deze actie mag je dubbel uitvoeren als je de enige bent. Met de aandelenactie mag je een aandeel in een kroeg of brouwerij kopen. Als meerdere spelers deze actie kiezen, worden de aandelen duurder. Na zeven actierondes is de werkweek voorbij en worden de aandeelhouders uitbetaald. De grootte van het terras bepaalt de opbrengst van de kroeg. Als het fiche met de aantrekkelijke serveerster aanwezig is, wordt deze omzet fors verhoogd. Het fiche met de zuipschuit verlaagt de omzet. De helft van de kroegomzet wordt verdeeld over de aandeelhouders van de kroeg, de andere helft gaat naar de brouwerij waarmee deze kroeg een biercontract heeft afgesloten. Vervolgens wordt de omzet van de brouwerijen aan de desbetreffende aandeelhouders uitbetaald. In beide gevallen gaan eventuele afrondingsverschillen naar de manager. Wie na drie weken het meeste geld bezit, is de winnaar van dit spel. Met Goldbräu heeft Delonge een origineel thema aan een leuk spelsysteem gekoppeld. Het is alleen jammer dat het verkrijgen van nieuwe aandelen voor een groot deel afhankelijk is van geluk, waardoor het vrij lastig is om de overname van een ander bedrijf te plannen.

Meisterdiebe is een Memoryvariant met indrukwekkend spelmateriaal. Een houten juwelenkist staat op tafel. De kist bestaat uit drie niveaus met elk vier laden. Elk niveau kan om de eigen as worden gedraaid. Het is verder mogelijk om de complete kist te kantelen. Alle laden kunnen aan beide kanten met edelstenen worden gevuld. Dit geldt ook voor de geheime laden, waarin de waardevolste stenen worden bewaard. De spelers proberen elke ronde als juwelier de kist met diamanten te vullen, als smokkelaar besmette stenen te slijten of als dief de inhoud van de laden te plunderen. Uiteraard heeft ook de detective een taak. Voorzichtigheid is geboden, want voor je het weet vallen de kostbare steentjes naar buiten.

In het bordspel Niagara zijn de spelers op een verraderlijke rivier op zoek naar waardevolle edelstenen. Degene die als eerste een bepaalde combinatie van edelstenen weet te bemachtigen, wint het spel. Iedere speler beschikt over een setje biedkaarten met de waarden 1-6 en één weerkaartje. Elke ronde kiest iedereen één van zijn biedkaartjes. Je krijgt de uitgespeelde kaartjes pas terug als al jouw kaartjes zijn gespeeld. De kaartjes met een cijfer bepalen hoeveel velden je jouw kano's moet bewegen. Aan het begin of het einde van de beweging mag je een edelsteen inladen. Dit kost je twee bewegingspunten. Het laagste kaartje van de ronde bepaalt de stroomsnelheid van de rivier, eventueel verhoogd of verlaagd door de actuele weersomstandigheden. Aan het einde van de ronde worden één of meer plastic schijven in de rivier geschoven, waardoor bij de waterval één of meer schijven naar beneden vallen. Met een beetje pech kiepert jouw kano over de rand van de waterval en moet je een edelsteen inleveren om een nieuwe kano te kopen. Er is nog een manier om een edelsteen te verliezen: een roofzuchtige medespeler eindigt met zijn lege kano naast jouw gevulde kano. Niagara is een kostelijk familiespel in een prachtige uitvoering.

In het kaartspel Sicilianos zijn de spelers maffiosi, die proberen hun verdiende geld wit te wassen via legale ondernemingen. De spelers proberen allerlei “keurige” kleine bedrijfjes op te richten. Tegelijkertijd wil men verhinderen dat de concurrentie een succesvolle stap in de “bovenwereld” zet. Als het je lukt om in alle mogelijke branches een bedrijf te openen, win je het spel.

Alea en Ravensburger

Ravensburgerdochter Alea demonstreerde een prototype van een spel dat begin 2005 op de markt wordt gebracht. Dit nieuwe spel heet LOUIS XIV en is ontworpen door Rüdiger Dorn, de auteur van o.a. Die Händler von Genua en Goa. Zoals gebruikelijk waren de tafels afgeladen vol en moet ik mijn eerste kennismaking uitstellen tot volgend jaar. Ik heb wat losse flarden van het spelverloop opgepikt. Het speelveld wordt gevuld met karakters uit de tijd van Louis XIV. De spelers spelen een bijpassende kaart uit en plaatsen invloedfiches op het desbetreffende karakter en zijn directe buren. Invloed levert je geld op en fiches, die je kunt gebruiken om opdrachten te vervullen. Een vervulde opdracht levert je extra mogelijkheden op. Dit spel wordt uitgebracht in een doos met een afwijkend formaat.


Louis XIV

De moedermaatschappij zelf presenteerde het quizspel Ten out of Ten, dat ik verder niet heb bekeken, en het familiespel YES. Dit is een eenvoudig bordspel voor 2-6 spelers. Het spelbord toont een wereldkaart, die in vijf continenten is verdeeld. In de loop van het spel investeren de spelers in bepaalde landen en/of economische sectoren (olie, landbouw enz.). Deze investeringen leveren weer geld op. Degene die als eerste 1.000.000 verzamelt, is de winnaar. Je wint ook als je de op jouw twee opdrachtkaartjes afgebeelde combinatie van investeringen bezit. Aan het begin van jouw beurt gooi je twee dobbelstenen. De ene steen bepaalt welke actie jij uitvoert, de andere steen is voor de volgende speler. Als je een YES- of een NO-symbool kiest, moet je een van de desbetreffende kanskaarten trekken. Als je een CASH-symbool kiest, verplaats je de CASH-steen naar een nieuw actieveld. Hiermee activeer je een telling. Dan ontvangt de speler met de meeste investeringen in het aangegeven continent of de economische sector een premie van 100.000. Je kunt deze CASH-actie ook via een blinde veiling aan jouw medespelers aanbieden. Het COUNTRY-symbool levert een landkaartje op, waarmee je een nieuwe investering activeert. Met de symbolen BUY en SELL kun je landkaartjes van medespelers kopen c.q. aan medespelers verkopen.

Abacus

Bij Abacus ging mijn aandacht vooral uit naar het kaartspel Sole Mio!, de opvolger van Mamma Mia!. Je kunt dit spel zelfstandig spelen, maar ook in combinatie met de voorganger (onder de naam Mamma Mia! Grande). Sole Mio! bevat dubbele ingrediëntkaarten, die het je gemakkelijker maken om bestellingen te vervullen. Er zijn ook nieuwe bestellingkaarten, waarmee je o.a. een reeks bestellingen kunt vormen. Dan heb je voor elke volgende bestelling telkens 1 ingrediënt minder nodig. Een andere bestellingkaart maakt het medespelers mogelijk om jou te hinderen bij de uitvoering van deze bestelling. Verder kun je tijdens de puntentelling een medespeler vragen om jou ontbrekende ingrediënten te geven. Deze medespeler mag als beloning een van zijn ongebruikte bestellingen op zijn scorestapel leggen.Lees verder in deel VI van dit verslag

Agenda > Verslagen > Spiel 2004


Top