Spellen > Recensies > Amyitis

Amyitis (preview)

Erwin - sept 2007


In het bordspel Amyitis zijn de spelers edelen in het oude Babylon. Ze proberen hun status te verhogen door de aanleg van prachtige - uiteraard hangende - tuinen. Het spel wordt gespeeld op twee speelborden: de stad Babylon en het land Mesopotamië. De stad bevat akkers, drie tempels en de befaamde hangende tuinen. Het speelbord van Mesopotamië bevat meerdere stadsvelden. Met hun kamelen bewegen de spelers de karavaan door Mesopotamië. In de andere steden vinden ze planten voor de tuinen van Babylon en de gewilde hofkaarten, waarmee ze hun positie kunnen verbeteren.

Een speelronde bestaat uit drie fasen: I) ambachten en inkomen, II) acties en III) einde van de ronde.

In de eerste fase worden ambachtskaarten in 2-4 groepen van drie klaargelegd (afhankelijk van het aantal spelers). Een ambachtskaart toont één van de volgende ambachten: boer, priester, ingenieur of handelaar. Vervolgens ontvangt iedere speler de op zijn bankier afgebeelde inkomsten (en winstpunten).

In de tweede fase voeren de spelers om de beurt één actie uit, totdat alle spelers hebben gepast. Je hebt daarbij de keuze uit drie actiemogelijkheden: A) passen, B) rekruteren of C) de karavaan bewegen.

A) Als je past, leg je een blokje op het ‘pasveld’. Je mag deze ronde geen acties meer uitvoeren, maar je krijgt elke beurt nog wel 1 muntstuk zolang er medespelers actief zijn. Sinds Caylus heeft deze uitgever iets met het belonen van vroegtijdig passen.

B) Als je kiest voor rekruteren, kies je één ambachtskaart uit een van de beschikbare trio’s. De eerste kaart van een trio kost niets, de tweede 1 munt en de derde 2 munten. Daarna draai je de gekozen kaart om (naar de muntzijde) en voer je de actie van dit ambacht uit:

  • Met een boer plaats je een blokje op een vrij akkerveld en ontvang je het bijpassende goederenfiche. Er zijn vijf soorten goederen, waarvan wijn als joker wordt gebruikt. De akkers vind je op een tabel met twee rijen, die vanaf de linkerkant worden gevuld. Als een rij vol is, krijgt de speler met de meeste blokjes een tuinmankaart en wordt de rij geleegd.
  • Met een priester plaats je een blokje op een vrij tempelveld in een van de drie tempels. Elke tempel heeft vier velden, die vanaf de linkerkant worden gevuld. Daarbij worden eerdere blokjes naar rechts geschoven c.q. uit de tempel geknikkerd. Tempels leveren aan het einde van elke ronde een bonus op. Het is des te leuker als andere spelers zich niet met ‘jouw’ tempeltje bemoeien.
  • Met een ingenieur leg je een eigen blokje op een vrije irrigatieplaats in de tuin en verdien je twee winstpunten. De irrigatieplaatsen vind je tussen de tuinvelden op het Babylon speelbord. Een nieuwe irrigatieplaats moet uiteraard verbonden zijn met de rivier of andere irrigatieplaatsen.
  • Met een handelaar mag je een kameelfiche pakken. Kamelen heb je nodig om de karavaan te bewegen.


(links) Mesopotamië & ambachtskaarten - Babylon (rechts)

C) Als je kiest voor het bewegen van de karavaan, richt de aandacht zich tijdelijk op het karavaan speelbord. Deze beweging kost je minimaal één kameelfiche. Elke opgeofferde kameel is een bewegingspunt, aangevuld met een bonus van 2-4 punten voor jouw karavaanleider. Op de stad waar de karavaan eindigt, moet je handelen. Er zijn drie soorten stadsvelden:

  • Verkoop aan Babylon: je verkoopt 1 of 2 goederenfiches aan de voorraad voor 3 resp. 6 winstpunten en één gratis blokje op een irrigatieveld.
  • De aankoop van hofkaarten: tegen betaling van het afgebeelde goed koop je één van de twee in deze stad beschikbare kaartsoorten. Als je al zo’n hofkaart bezit, neem je de kaart met de hogere rang (en incasseer je de bijpassende bonus). De hofkaarten zijn schaars. Als een kaart niet beschikbaar is, kun je in deze categorie niet meer ontwikkelen.
  • Aankoop van planten: tegen betaling van de afgebeelde goederen koop je de beschikbare plant, die je meteen in de tuin van Babylon plant. Het plantkaartje wordt omgedraaid. De tuin op het Babylonbord bestaat uit 16 velden op vier niveaus. Je kiest een veld dat aan minstens één kant volledig is bewaterd, neemt de desbetreffende tuintegel weg en registreert de desbetreffende winstpunten en extraatjes. De waarde van de plant (1-2) moet minstens gelijk zijn aan de waarde (1-3) van het tuinveld. Voor elke ingeleverde tuinmankaart, verhoog je de waarde van jouw plant met 1 punt. Vervolgens krijgt de speler met de meeste irrigatieblokjes rond dit tuinveld 1 of 2 winstpunten, afhankelijk van de waarde van de plant.

De derde fase begint zodra de laatste speler heeft gepast. Dan worden de volgende handelingen uitgevoerd. De rechterbuurman van de startspeler plaatst een eigen blokje in een tempel naar keuze en een neutraal blokje in beide andere tempels. Daarna vindt de tempeltelling plaats. Als je de meeste of op één na meeste blokjes in een tempel bezit, krijg je een bonus: Ishtar is goed voor 1 kameel of 1 munt, Marduk voor 2 resp. 1 winstpunt(en) en Tammouz voor een gratis boer resp. een ruil van goederen. Vervolgens mag iedere speler 2-4 goederenfiches bewaren, afhankelijk van de rang van zijn karavaanleider. Ten slotte schuift de startspelerkaart door naar de volgende speler.

Het einde van het spel wordt geactiveerd door de ontwikkeling van de tuin. Zodra er vier of minder tuintegels over zijn, eindigt het spel na de huidige speelronde. Dan krijgen de spelers bonuspunten voor de verzamelde tuintegels en hun goederenfiches. De speler met de meeste punten is uiteraard de favoriet van koningin Amyitis.

Ten slotte

Deze preview is niet gebaseerd op daadwerkelijke speelervaring, maar louter op het lezen van de spelregels. Op meerdere plekken kun je verschillende dingen doen, waarvoor je voldoende grondstoffen in drie soorten nodig hebt. Schaarste lijkt alweer een belangrijke rol te spelen. Hetzelfde geldt voor de concurrentie bij de verschillende actiemogelijkheden. Ook timing lijkt van belang. Bij de irrigatie van de hangende tuinen en de rondreis van de karavaan zijn alle spelers betrokken, waardoor het vanzelf belangrijk wordt om op het juiste moment te pieken.

Amyitis lijkt me op het eerste gezicht een redelijk pittige hersenkraker voor veelspelers. Dit spel heeft mijn verlanglijstje van Spiel 2007 gehaald. De Nederlandstalige editie van QWG Games wordt ook medio oktober uitgebracht.

Titel: Amyitis
Auteur: Cyril Demaegd
Uitgever: Ystari / QWG Games
Aantal spelers: 2-4
Speelduur: ong. 75 minuten
Prijs: ong. € 35


Spellen > Recensies >
Amyitis


Top