Spellen > Recensies > Antiquity

Antiquity

Erwin Broens - sept. 2004


Antiquity is een strategisch ontwikkelingsspel voor 2-4 spelers, dat zich afspeelt in een fictief landschap tijdens de Renaissance. De spelers vullen hun steden met gebouwen en ontginnen het land om de benodigde grondstoffen te verzamelen. Iedere speler kiest zijn eigen winstvoorwaarde en bepaalt daarmee zijn strategie.

Het centrale speelveld wordt opgebouwd uit losse borddelen en toont een landschap met grasland, bossen, bergen en water. Aan het begin plaatst iedere speler zijn hoofdstad, die zeven gebiedsvelden bedekt. Iedere speler beschikt over een eigen tableau, met de bouwvelden van zijn hoofdstad, een voorraad huizen en burgers, een opslagplaats voor fiches en een overzicht van de bouwkosten en de spelregels. Het stadsveld op jouw eigen tableau vul je in de loop van het spel met gebouwen in allerlei vormen en groottes. De ruimte is schaars, dus is het zaak jouw bouwactiviteiten goed te plannen. Om een gebouw te stichten, moet je de vereiste grondstoffen betalen. Om de speciale eigenschappen van de gebouwen te benutten, moet je ze bezetten met burgers. Een nieuwe burger plaats je met zijn huisje op een vrij bouwveld. De eerste burgers zijn gratis, later kosten ook zij grondstoffen.

Je begint het spel met een voorraad van zes hout, maar je hebt al snel behoefte aan meer. Het is daarom belangrijk om snel wagenmakers en de verkenner te bouwen. Met de wagens kun je burgers naar het platteland sturen, waar ze als visser, houtvester, mijnwerker of landbouwer nieuwe grondstoffen verzamelen. Een visser vangt vissen, schelpen of parels. Een houtvester kapt hout. Een mijnwerker delft goud of stenen. Een landbouwer heeft eerst zaaigoed nodig, voordat hij een nieuwe akker kan activeren. Dit zaaigoed moet je met jouw verkenner ontdekken. Het gevonden zaaigoed bepaalt welk landbouwproduct op jouw akker wordt verbouwd.


een prototype

Het is niet mogelijk om onbeperkt de wijde wereld in te trekken. Het bereik van jouw wagens en de verkenner is namelijk slechts twee velden vanaf de rand van jouw hoofdstad (drie velden als je een stal bouwt en deze met een burger bezet). Je kunt dit bereik vergroten door de bouw van herbergen. Vanuit elke nieuwe herberg kun je weer twee (drie) velden verder. Als jouw stad aan een groot watergebied grenst, kun je het bereik van jouw burgers enorm vergroten door een haven te bouwen. Je kunt het bereik ook vergroten door het stichten van een nieuwe stad. Dan ontvang je een tweede bordje met bouwvelden, waarop je allerlei nieuwe gebouwen kunt stichten. Aangezien de bouwvelden van jouw hoofdstad in een rap tempo worden gevuld, is de bouw van nieuwe steden een vereiste voor de verdere ontwikkeling van jouw koninkrijk. Je hebt de speciale eigenschappen van de gebouwen hard nodig om in dit spel verder te komen.

Het is duidelijk dat grondstoffen een belangrijke rol spelen. Zonder grondstoffen kun je geen nieuwe gebouwen en burgers kopen. Verder heb je voldoende voedsel nodig om de hongersnood te bestrijden. Als je hiermee geen rekening houdt, wordt jouw stad in een rap tempo gevuld met graven, waardoor jouw bouwplannen danig worden gefrustreerd. Grondstoffen win je door jouw burgers met een wagen naar buiten te sturen. Deze reislustige burger stopt een gebied, waarna dit gebied en de omringende gebieden worden gevuld met de juiste grondstoffiches. In de volgende rondes oogst deze burger één grondstof van de desbetreffende soort. Als je geen opslagplaats bezit, moet je deze grondstoffen in dezelfde ronde verbruiken, anders gaan ze verloren. Pas als alle grondstoffiches zijn geproduceerd, keert de burger terug naar de stad en kun je hem voor andere doeleinden gebruiken. Helaas heeft deze productie tot gevolg dat de desbetreffende gebieden vervuild achterblijven. Uitgeputte weilanden, bergen en watergebieden zijn waardeloos. Gekapte bosgebieden leveren weilanden op, waar je later nog een landbouwer kunt inzetten. Door deze uitputting van de productiegebieden wordt de omgeving van jouw stad steeds onaantrekkelijker. Dit effect wordt nog eens versterkt door het feit dat elke stad zelf ook vervuiling genereert. Deze ellende kun je overigens verzachten door de juiste gebouwen te stichten, waarmee je bijv. vervuilde gebieden kunt saneren.

In de loop van het spel bouwt iedere speler een kathedraal, waarmee hij zijn winstvoorwaarde bepaalt: minimaal één exemplaar van elk gebouw stichten, een bepaalde hoeveelheid grondstoffen bezitten, jouw bereik uitbreiden tot het volledige gebied van een tegenstander of 20 burgers bezitten. Vier kathedralen hebben verschillende winstvoorwaarden en leveren de bouwer daarnaast een speciale bonus op. Als je voor de vijfde kathedraalsoort kiest, moet je twee verschillende voorwaarden vervullen, maar ontvang je wel de bonussen van alle andere kathedralen. Het is onder bepaalde voorwaarden mogelijk om een kathedraal te slopen en te vervangen door een andere soort. Zodra iemand zijn winstvoorwaarde heeft vervuld, is de winnaar bekend.

Ten slotte

Ik heb dit spel maar één keer gespeeld en waag me daarom niet aan een beoordeling. Antiquity is een pittig spel, dat je ongetwijfeld een paar keer moet spelen om een gevoel voor de juiste strategie te ontwikkelen. Ik heb wel de indruk dat de reis naar dit gevoel boeiend zal verlopen. Het spel kent in de beginfase weinig tot geen interactie, maar zodra de spelers hun gebieden uitbreiden, wordt de druk op de buren vanzelf groter. Ik was aangenaam verrast door de speelduur. Meestal ben je met dergelijke spellen een groot deel van de dag zoet, maar Antiquity klaart de klus in twee uurtjes.

Dit spel is te koop vanaf Spiel 2004. De verkoopprijs is aan de hoge kant, maar wordt gerechtvaardigd door de relatief hoge kostprijs van de kleine oplage en de enorme hoeveelheid speelstukken.

Titel: Antiquity
Auteurs: Doumen & Wiersinga
Uitgever: Splotter
Aantal spelers: 2-4
Speelduur: ong. 120 minuten
Prijs: ong. € 70,-


Spellen > Recensies >
Antiquity


Top