Spellen > Recensies > Australia

Australia

Erwin Broens - augustus 2005


Het auteursduo Kramer & Kiesling, uitgever Ravensburger en een geografisch getinte titel, dit is een combinatie die een nieuwe nazaat uit de Tikalfamilie doet vermoeden. Deze verwachting wordt door Australia echter niet vervuld. Thematisch heeft Australia namelijk niets met de illustere voorgangers te maken. Hier wordt spelenderwijs geen oude cultuur ontdekt. In Australia vliegen de spelers met hun vliegtuigjes over het Australische continent, laten her en der rangers achter en proberen aldus de meeste winstpunten te verzamelen.

Het speelbord toont een kaart van Australia, met 24 land- en waterregio’s in zes verschillende kleuren. Aan het begin worden de regio’s gevuld met twee soorten fiches: de open natuurbeschermingsfiches en de gedekte industrialiseringsfiches. Deze fiches spelen een rol bij de puntentellingen. Op de grenzen van de regio’s vind je de zogenaamde kampen, waar de spelers hun rangers mogen plaatsen. De rangers worden vertegenwoordigd door plastic poppetjes in de kleuren van de spelers. Iedere speler beschikt verder over een vliegtuigje in zijn eigen kleur. De rest van het spelmateriaal bestaat uit vier stapels actiekaarten, een stapel munten en een windmolen. Met de actiekaarten zetten de spelers rangers in en/of ontvangen ze munten. Met de munten kun je o.a. bonusacties financieren. De windmolen wordt gepresenteerd als regelvariant en biedt je een extra mogelijkheid om punten te verdienen.

Aan het begin worden de actiekaarten over vier stapels verdeeld. In de eerste stapel vind je kaarten waarmee je 1 ranger mag inzetten en 3 munten ontvangt. In de tweede stapel is de verhouding 2-2, in de derde 3-1 en in de vierde stapel 4 rangers en 0 munten. Elke actiekaart toont de kleur van een van de regio’s. De spelers beginnen het spel met twee kaarten.

Als je aan de beurt bent, moet je twee acties uitvoeren. De actiemogelijkheden zijn: jouw vliegtuig naar een willekeurige regio verplaatsen, een actiekaart uitspelen en rangers plaatsen c.q. munten innen of rangers terugtrekken.

Als jouw vliegtuig in een regio met een gedekt industrialiseringsfiche landt, draai je deze om. Het cijfer op dit fiche geeft aan hoeveel rangers er nodig zijn om in deze regio een puntentelling te forceren.

Als je een actiekaart uitspeelt, moet deze dezelfde kleur hebben als de regio waar jouw vliegtuig staat. Als je niet over de juiste kleur beschikt, kun je tegen betaling van drie munten de kleur wisselen. Vervolgens ontvang je de afgebeelde munten en plaats je het afgebeelde aantal rangers (of minder) in een leeg of een eigen kamp naast de regio van jouw vliegtuig. Het is ook mogelijk om een kaart uit te spelen zonder rangers te plaatsen. In dat geval ontvang je 2 winstpunten. Ten slotte pak je een vervangende kaart van een van de stapels.

Zodra alle kampen van een regio zijn bezet, is het natuurbeschermingsproject in deze regio voltooid. Degene die dit veroorzaakt ontvangt drie bonuspunten. Vervolgens krijgt iedere speler 1 winstpunt voor elke eigen ranger in de kampen naast deze regio (2 punten voor rangers in een kamp op zee). Het natuurbeschermingsfiche wordt verwijderd. Industrialiseringsprojecten worden voltooid zodra het juiste aantal rangers rond deze provincie is geplaatst. Daarbij hoef je niet alle kampen te bezetten. De puntentelling verloopt hetzelfde. Het is mogelijk om met één actie meerdere tellingen te activeren. Als je er per abuis eentje vergeet, kan een volgende speler de bonuspunten voor deze telling claimen.

Op een gegeven moment staan al jouw rangers op het bord. Dan kun je de laatste actiemogelijkheid gebruiken om maximaal vier rangers uit de regio met jouw vliegtuig naar jouw voorraad te halen. Het is uiteraard leuk als je met deze actie ook nog de punten van een industrialiseringsfiche kunt binnentikken.

Tegen betaling van vier munten mag je op een willekeurig moment tijdens jouw beurt één ranger naar een ander leeg of eigen kamp verplaatsen. Dit kost je geen actie. Als het bord redelijk is gevuld, kun je met deze bonusactie extra puntentellingen genereren. Als je dit handig speelt, kun je hiermee flink scoren. Het is dus zaak om tijdens het spel voldoende munten te verzamelen.

De regels bevatten ook nog een variant met een windmolen. De windmolen bevat een draaischijf met 2-12 punten. De windmolen begint op een willekeurige regio. Zodra iemand een industrialiseringsfiche met een windmolensymbool omdraait, wordt de windmolen naar deze regio verplaatst en de draaischijf met 1 punt verhoogd. Als je rangers in een kamp naast deze regio mag plaatsen, mag je een of meer van deze rangers op een aparte rangerlijst zetten. Als jij bij de windmolentelling de meeste rangers op deze rangerlijst bezit, ontvang je de huidige waarde van de windmolen in winstpunten. De tweede en derde plek leveren de helft c.q. een kwart op. Een windmolentelling vindt plaats zodra 7 industrialiserings- of natuurbeschermingsfiches van het bord zijn gehaald. Na de telling gaat de bovenste helft van de rangers op de rangerlijst terug naar de desbetreffende spelers.

Het spel eindigt wanneer alle kaartstapels zijn verbruikt en minstens één speler geen kaarten meer bezit. Dan wordt de lopende ronde uitgespeeld. Vervolgens vindt nog een windmolentelling plaats en voegt iedereen zijn resterende munten aan de punten op het scorespoor toe. De speler met de meeste punten is de winnaar.

Ten slotte

In vergelijking met bijv. Tikal en Java komt dit spel thematisch minder sterk voor de dag. Ook het materiaal werkt niet echt sfeerverhogend; het is degelijk en functioneel, maar mist de oogstrelende kwaliteiten van de genoemde voorgangers. Inhoudelijk heeft Australia wel genoeg te bieden. Dit is een kostelijk tactisch spel, waarbij je constant het beste uit jouw schaarse actieruimte moet zien te halen. Je moet handig meeliften met de inspanningen van jouw medespelers, een scherp neusje hebben voor de plotseling opdoemende scorekansen en vooral niet vergeten om munten te sparen en ze op het juiste moment uit te geven. Met een goed geplande kettingreactie kun je namelijk zeer veel punten verdienen. Het spel werkt prima met de basisregels. Als de windmolen toch meedoet, mag je hem overigens niet negeren. Met de windmolen kun je met name in de tweede speelhelft veel punten verdienen. Het is wel zaak om jouw rangers op tijd naar de windmolen te sturen, want in de eindfase is het soms lastig om de windmolenregio te bereiken.

Volgens de Nederlandse en de Duitse regels liggen de actiekaarten op vier gedekte stapels. Volgens de Engelse regels liggen ze op vier open stapels. Hierdoor kun je de kleuren van de bovenste kaarten zien en is het mogelijk om te anticiperen. Ik adviseer je om op dit punt de Engelse regeltekst te hanteren. Dit beetje extra aan invloed verhoogt het speelplezier.

Titel: Australia
Auteurs: Kramer en Kiesling
Uitgever: Ravensburger
Aantal spelers: 2 - 5
Speelduur: ong. 60-75 minuten
Prijs: ong. € 30,-


Spellen > Recensies >
Australia


Top