Spellen > Recensies > Druidenwalzer

Druidenwalzer

Niek Ederveen - 1999


De Keltische druïden zijn gesplitst in twee kampen. Het ene kamp draagt de cultuur van de zon uit, terwijl de andere aanhanger is van de maan. De beide spelers kiezen een kamp, nemen drie druïden, vier bomen en 30 boomgeesten en trachten hun cultuur te laten overwinnen.

Bomen, geesten en druïden

De vier eigen bomen (o.k., het zijn gewoon kartonnen tegels) liggen op een rijtje, met die van de tegenspeler er tegenover. Aan weerszijden van deze twee rijen ligt een aflegtegel. Bij elke boom ligt een stapeltje boomgeesten. Beide spelers hebben een zwarte, een oranje en een paarse druïde, die elk op een boom staan (van elke speler is dus één boom vrij). Nu begint de strijd.

In de meeste beurten zal een speler de druïdenwals laten plaatsvinden. Hierbij wordt een boomgeest uit de hand op een stapeltje bij een boom gelegd. Elke boomgeest vertegenwoordigt een waarde (1 - 5) en heeft een oriëntatie (linksdraaiend of rechtsdraaiend - het lijkt wel yoghurt...). Als een boomgeest uitgespeeld wordt, zullen boomgeesten met dezelfde waarde zich verplaatsen. De richting wordt aangegeven door de oriëntatie van de uitgespeelde boomgeest, het aantal plaatsen wordt bepaald door de boom waar de nieuwe boomgeest bij is neergelegd.

Nadat op deze wijze een herschikking van boomgeesten heeft plaatsgevonden (doet een beetje denken aan het Mancala of Wari-principe), treden de druïden in het strijdperk. De zwarte druïden kijken wie van de twee de boomgeest met de hoogste waarde heeft. Deze druïde wint, en mag op de boom van de verliezer een invloedsfiche plaatsen. Wel wordt zijn boomgeest afgelegd. Zo worden alle druïdengevechten beslecht, met uitzondering van de druïde die op de boom staat waar de boomgeest bij neergelegd is - deze had zoveel werk om de boomgeest op te roepen dat hij niet meevecht (en dus ook zijn gelijkgekleurde tegenstrever een rustdag gunt).

In plaats van een druïdenwals uit te voeren, kan de speler ook besluiten om een druïde naar zijn vrije boom te verplaatsen. Ook kan een boomgeest afgelegd worden. Deze mag zowel uit de hand als van de tafel (bij een eigen boom) komen. Elke beurt mag een speler kiezen welke van de drie acties hij uitvoert.

spelmateriaal

Het doel van het spel is om twee bomen van de andere cultuur te winnen voor je eigen cultuur. Er zijn twee manieren om een boom van cultuur te laten veranderen:
1. Er liggen 6 invloedsfiches op;
2. Er liggen geen boomgeesten meer bij.
Als aan een van deze voorwaarden voldaan is, wordt de desbetreffende boom omgedraaid en doet niet meer mee (telt dus ook niet mee als plek waar boomgeesten terecht kunnen komen). Als hier een druïde stond, wordt hij verplaatst naar de vrije boom. Als je eenmaal een boom kwijtgeraakt bent, kun je hem niet meer terugwinnen. Verder kun je dan ook geen druïden meer verplaatsen (daar heb je immers een vrije boom voor nodig).

Spelen

Het spel kent een heel eigen sfeer. Je start met drie kaarten in de hand, en pas als je ze alle drie uitgespeeld hebt, krijg je opnieuw drie kaarten. Dit betekent dat je goed moet inschatten, in welke volgorde je de kaarten het beste kunt uitspelen. Bovendien moet je zorgen dat de stapeltjes bij je bomen hoog genoeg blijven en dat de bovenste boomgeesten sterk genoeg zijn.

Het duurt wel even voordat een boom 6 invloedsfiches heeft. Daarom is het niet altijd gunstig om een gevecht te winnen. De ander krijgt dan weliswaar zo'n fiche, maar jij verliest een boomgeest. Regelmatig levert een tekort aan boomgeesten meer problemen op.

Druidenwalzer bevat behoorlijk wat gelukselementen. De eerste stapeltjes die gevormd zijn en de kaarten die je in de hand krijgt zijn niet te voorspellen. Toch heb ik wel het gevoel dat je behoorlijk wat invloed op het spelverloop kan uitoefenen. Naarmate het spel vordert, wordt steeds duidelijker waar de zwakke plekken liggen.

Je druïde verplaatsen kan heel nuttig zijn als de boomgeest een lage waarde heeft en de boom al wat invloedsfiches heeft liggen. Hiermee voorkom je dat je een boom en daarmee veel mogelijkheden kwijtraakt. Bij een druïdenwals speelt immers de boom ook een rol; hiermee wordt bepaald hoeveel plaatsen de boomgeesten opschuiven.

Beoordeling

Ik vind het een erg geslaagd spel. Je bent een half uur tot drie kwartier aan het spelen, waarin het steevast spannend wordt. Er is ruimte voor verschillende tactieken, maar je bent ook afhankelijk van de kaarten die je krijgt. En aan het einde zit je toch nog even te kijken: 'Wat nou als ik zus en jij zo en ik dit en jij dat...?'. Mocht de ene speler bij toerbeurt sterker blijken te zijn dan de andere, is nog voorzien in een handicapsysteem.

Het geheel is verpakt in het bekende Kosmosformaat voor tweepersoonsspellen. De onderdelen voldoen ook aan de hoge kwaliteitsnorm in deze serie (is althans mijn mening). Minder tevreden ben ik over de spelregels. Specifiek wat er gebeurt als een van je bomen buiten jouw beurt zonder boomgeesten komt te liggen is niet beschreven, terwijl dat een behoorlijke invloed op de tactiek heeft. Ik heb hier een keuze in gemaakt en daarmee een geslaagd spel gekregen. Overigens verwacht ik dat als ik een andere keuze had gemaakt, ik ook veel plezier aan het spel zou hebben beleefd. Dit alles neemt niet weg dat het op zijn zachtst gezegd erg slordig is dat de spelregels op zo'n essentiële plaats tekort schieten.

Titel: Druidenwalzer
Auteur: Michael Rieneck
Uitgever: Kosmos
Aantal spelers: 2
Speelduur: 30-45 minuten
Prijs: ong. 16,- (Duitsland: 13)


Spellen > Recensies >
Druidenwalzer


Top