Spellen > Recensies > Foto-safari

Foto-safari

Det - februari 2004


Foto-Safari is een mooi uitgevoerd vragenspel. Het is geproduceerd in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds en dat is te zien. Het spel bevat 100 prachtige fotokaarten met dieren, natuurschoon, planten, enz. Daar achterop staan telkens zes vragen. Er zijn drie vragen voor de wat jongere spelers en drie vragen voor de rest van de familie. Het doel van het spel is om als eerste met je pion een volledige ronde op het speelbord te maken. Zodra dat iemand is gelukt, heeft hij gewonnen.

Om vooruit te komen op het ronde bord, moet je de vragen goed beantwoorden. Elke ronde is één speler de spelleider. Hij kan zelf dan even niet meedoen, maar daar staat tegenover dat hij ook niet kan worden tegengewerkt door troef- en pestkaarten. De spelers die vragen gaan beantwoorden, hebben drie soorten kaarten tot hun beschikking: inzetkaarten, troefkaarten en eventueel pestkaarten.Met de inzetkaarten bepalen de spelers het aantal vakjes dat ze met hun pion willen lopen als ze de vraag goed beantwoorden. Ze hebben de keuze uit een "1", een "2" of een "3". Er zijn ook drie verschillende troefkaarten: bedreiging, bescherming of een joker. Tot slot zijn er nog vijf verschillende soorten pestkaarten. Hiermee kan je anderen lekker dwarszitten.

De spelleider laat de foto van de bovenste kaart duidelijk zien aan de andere spelers. Hij leest de inleiding voor en stelt vervolgens de eerste van de drie vragen. Daarbij kunnen de medespelers kiezen uit de antwoorden A, B en C. Zij zetten vervolgens een inzetkaart, een troefkaart en eventueel een pestkaart in. Eerst houden zij deze kaarten nog even voor zich. Pas als iedere speler een keuze heeft gemaakt, leggen ze allemaal tegelijkertijd hun keuze op hun eigen vak A, B of C op het speelbord.

Daarna wordt er gekeken of de spelers de vraag goed hebben beantwoord. Als zij het fout hebben, worden de kaarten ongezien opzij gelegd en mogen ze deze ronde niet meer worden gebruikt. De gekozen acties gaan hierbij verloren. Hebben de spelers echter wel het goede antwoord gegeven, dan draaien zij hun kaarten open en worden de acties uitgevoerd.

Eerst zetten zij hun pion zoveel vakjes vooruit als er op hun inzetkaart staat. Vervolgens worden de troefkaarten uitgevoerd. De joker is slechts een blufkaart. Hieruit vloeit geen actie voort. De kaart bescherming houdt in dat je pion veilig staat als een andere speler je pion wil slaan. De kaart bedreiging is juist het gevaar, omdat je daarmee één pion mag slaan die op hetzelfde vakje staat als jij. Deze pion gaat terug naar het dichtstbijzijnde beschermde gebied dat op het bord staat afgebeeld, tenzij deze speler natuurlijk een kaart bescherming heeft gespeeld of op een vakje beschermd gebied op het bord staat. Tot slot worden de pestkaarten afgehandeld. Pionnen die op een vakje beschermd gebied staan, zijn hiertegen niet beschermd. De pestkaarten zijn genummerd van 1 t/m 5 en worden in die volgorde uitgevoerd, te beginnen met de 1: "vooruitgang". Hiermee mag je een pion van jezelf of van een tegenstander een vakje vooruit zetten. De kaart 2: "achteruitgang" werkt hetzelfde, maar dan een vakje achteruit. Kaart 3: "terug" laat een andere speler net zoveel vakjes terug zetten als de inzetkaart die hij had gespeeld. Het maakt daarbij niet uit of hij de vraag goed of fout had beantwoord. Kaart 4: "natuurramp" is een echte ramp, omdat je daarbij een vak op het bord mag uitkiezen en alle pionnen daarop terug mag zetten naar het dichtstbijzijnde beschermde gebied. Alleen de spelleider is hiertegen beschermd. Tot slot is er de "roofkaart" (nr. 5). Hiermee mag je één pestkaart bij een andere speler uit de hand trekken.

Als dit alles is afgewerkt, leest de spelleider de volgende vraag voor en de spelers kiezen weer kaarten om in te zetten. De kaarten die zij bij de voorgaande vraag hadden ingezet, kunnen ze nu niet opnieuw gebruiken. Als tot slot vraag drie is afgehandeld, krijgen de spelers alle inzetkaarten en troefkaarten weer terug. Degene die achteraan staat en de spelleider krijgen beiden een pestkaart. De speler die nu het verst vooraan staat, wordt de nieuwe spelleider. Als dat de spelleider zelf is, dan wordt de speler die daarna het verst vooraan staat de nieuwe spelleider. Niemand kan dus twee keer achter elkaar spelleider zijn.

Mocht iemand ondanks alle tegenwerkingen van de andere spelers uiteindelijk aan het eind van een ronde (dus na eventuele pestkaarten) over de finish zijn gekomen, dan heeft hij of zij gewonnen.

Ten slotte

Het spelsysteem is op zich niet moeilijk, alhoewel je in het begin even zit te zoeken wat de verschillende troef- en pestkaarten nu ook al weer doen. Maar na een tijdje spelen wordt dit al snel duidelijk. De vragen voor de jongere kinderen zijn niet altijd makkelijker. De leeftijdgrens ligt op 8 jaar, maar voor die leeftijd kan het soms aardig pittig zijn. Toch zijn het goede vragen, mooie foto's en steek je er flink wat van op. Het inzetten van de diverse kaarten maakt het spel wat tactischer dan andere vragenspellen. Je kunt inschatten of je een vraag goed hebt en daar dan een hoge of lage inzetkaart bij spelen, waardoor je zo weinig mogelijk hoge kaarten verspilt en juist lekker snel vooruit loopt. Ook kan je proberen om op de beschermde gebieden terecht te komen. Het spel is verder mooi uitgevoerd, er hadden wat mij betreft alleen meer vragen in mogen zitten. 600 vragen zijn na een aantal keren spelen namelijk wel wat herkenbaar.

Titel: Foto-safari
Auteur: Arthur Tebbe 
Uitgever: Identity Games
Aantal spelers: 2 - 6
Speelduur: ong. 45 minuten
Prijs: ong. € 40,-


Spellen > Recensies >
Foto-safari


Top