Spellen > Recensies > Himalaya

Himalaya

Jeroen van der Valk - mei 2005


Thema en spelmechaniek staan regelmatig op gespannen voet met elkaar. De gemakkelijke inwisselbaarheid van thematiek die sommige spelauteurs van Europese bodem ten toon spreiden in heruitgaven van oudere spellen, toont wel aan dat spelmechaniek de boventoon voert. Zo ook bij Himalaya, dat oorspronkelijk als gratis download bij Hexagames verkrijgbaar was onder de naam Marchands d’Empire (noot: Marchands d’Empire is niet meer te downloaden wegens de commerciële release door Tilsit). Een Frans landschap met dorpjes, stadjes en kerken heeft plaatsgemaakt voor het welbekende hooggebergte met dorpen, yaks, stupa’s en kloosters. Dat heeft in ieder geval geleid tot een bont en kleurrijk uitgevoerd spel, hoe abstract de onderliggende spelmechaniek uiteindelijk ook is. De enige worsteling die elke eigenaar en speler van het spel zal hebben, is met de schermpjes, waarachter de spelers hun opgehaalde goederen verborgen houden voor de medespelers.

Himalaya herbergt enkele bekende spelmechanieken die in deze combinatie leiden tot een spannend spel. Spelers lopen met een karavaan, een plastic yak, van dorp tot dorp, om goederen op te halen en deze in de juiste combinatie weer af te leveren, conform de vraag. De twintig dorpen op het speelbord zijn voor een kwart bezet met goederen, en nog een kwart met bestellingen. De andere helft blijft leeg, alhoewel de dorpen, die goederen of bestellingen bezitten, wisselen door de willekeurige bepaling van een twintig-zijdige dobbelsteen. Die dobbelsteen, wat leidt tot het blind trekken uit een zak van goederen dan wel bestellingen, vormt het geluksstruikelblok van Himalaya. Wat uit de zak komt, en waar het geplaatst wordt, kan heel goed of heel slecht voor spelers uitpakken, ongeacht eerder ontwikkelde strategieën. Zwak punt, voor een spel wat meer mechaniek dan thema bezit.

De spanning zit ‘m in het feit dat in elk van de twaalf beurten de spelers zes acties mogen uitvoeren, maar deze allemaal vooraf door middel van fiches achter hun schermen moeten vastleggen. Daarna worden de schermen opzij geschoven, en wordt vanaf de startspeler beurtelings actie voor actie uitgevoerd. Dat leidt tot nogal wat verrassingen (en soms ook gevloek als spelers ontdekken dat ze hetzelfde van plan zijn). Dit mechaniekje gedijt uiteraard op het ‘ik denk wat jij denkt dat ik denk’-principe, maar is beter uitgewerkt en geïntegreerd dan in andere spellen, getuige het feit dat uit een dorp waar meerdere goederensoorten liggen, de minst waardevolle eerst opgehaald moet worden.

Eindresultaat van het afleveren van een bestelling is dat een speler zijn of haar invloed kan uitbreiden in twee van de drie invloedssferen economie, politiek en religie. De eindstand in elke invloedssfeer wordt aan het einde van het spel bepaald, waarbij steeds meerderheden (bij politiek in een getrapte variant) behaald moeten worden. De economische is het belangrijkst, maar blijft gedurende het spel verborgen achter het scherm, waardoor op dit punt een extra spanning bestaat. De ‘stand’ in de andere invloedssferen is tijdens het spel voor iedereen inzichtelijk. Met vier deelnemers is de winnaar de speler die niet de minste invloed in politiek en religie heeft, en de meeste in economie (dit is een ietwat versimpelde vertaling van de daadwerkelijke regel). Bij drie spelers ligt het iets eenvoudiger, en daardoor ook minder spannend. Andere spelersaantallen zijn niet mogelijk, wat jammer is en onnodig lijkt, in ieder geval wat meer dan vier spelers betreft.

Ten slotte

Himalaya is door de uitvoering en gelaagdheid in de gebruikte spelmechanieken een innemend spel geworden. De geluksfactor irriteert echter, maar de schermpjes nog meer. Het gepruts met die schermpjes duurt net zo lang als het uitleggen van het spel aan nieuwe spelers. Misschien is dat wel met opzet...

Erwin: het spel is mooi uitgevoerd, heeft een interessante puntentelling en een leuk systeem om de acties te plotten, maar de geluksfactor bij de aanvoer is inderdaad storend. En van de schermpjes zou een berggeit een sik krijgen, als hij deze al niet had.

Titel: Himalaya
Auteur: Régis Bonnessée
Uitgever: Tilsit
Aantal spelers: 3 - 4
Speelduur: 90 minuten
Prijs: ong. € 30,-


Spellen > Recensies >
Himalaya


Top