Spellen > Recensies > Jahr des Drachen

Im Jahr des Drachen

Erwin - jan 2009


Het lijkt er bijna op dat de Duitse spelauteur Stefan Feld de vaste huisontwerper van Alea is geworden. Na het relatief lichte Um Ru(h)m und Ehre en de degelijke middenklasser Notre Dame is Im Jahr des Drachen het derde grote Alea bordspel van zijn hand. Aangezien hij – in ieder geval naar mijn mening – kwalitatief een fors stijgende lijn te pakken heeft, hoor je vanaf deze speeltafel geen klachten over deze doorlopende arbeidsrelatie. Het hoge niveau van Im Jahr des Drachen werd op een passende wijze gevierd met een ongebruikelijke releasedatum. Dit spel werd niet gelanceerd met demonstraties van een prototype op Spiel, gevolgd door een release in het voorjaar. Nee, Im Jahr des Drachen was goed genoeg voor een directe commerciële lancering tijdens het veelspelerspektakel Spiel 2007.

Het jaar van de draak, zo´n spel moet zich in China afspelen. Klopt, auteur en/of uitgever hebben het spel voorzien van een Chinees sausje, inclusief Mongoolse horden, vuurpijlen en rijstvelden. Stel je overigens niet teveel voor van dit thema. Im Jahr des Drachen is zeer zeker geen historisch of geografisch spel. Dit is gewoon een abstracte oefening in omgaan met schaarste en het doorstaan van ellende. Zoiets bekt beter met een leuk thema, vandaar de Chinese aankleding.

Het speelbord bevat een rij met 12 gebeurtenisfiches, die de spelers in de 12 speelrondes tegenkomen. De eerste twee zijn elk spel hetzelfde en doen helemaal niets, de andere 10 fiches zijn willekeurig verdeeld en hebben positieve of negatieve gevolgen voor alle spelers. Tijdens het spel proberen de spelers zich zo goed mogelijk hierop voor te bereiden, zonder het hoofddoel te vergeten, het verzamelen van zoveel mogelijk winstpunten.

Op het bord liggen verder stapeltjes met 9 verschillende soorten personenfiches klaar: handwerker, hofdame, vuurwerkmaker, belastinginner, krijger, monnik, heler, boer en geleerde. Deze personenfiches leveren de bezitter een bonus op, die bestaat uit de versterking van een gekozen actiekaart, uit winstpunten of uit hulp bij bedreigende gebeurtenissen. Sommige soorten kennen ervaren en onervaren personen. Eerstgenoemden hebben een betere bonus, laatstgenoemden geven je meer punten op het speelvolgordespoor. De stand op dit spoor bepaalt de volgorde waarin de spelers acties en personenfiches kiezen.

De spelers beginnen het spel met twee paleisjes van twee etages hoog. In elk paleis wordt al één onervaren persoon gehuisvest. Het startkapitaal bedraagt 6 munten.

Het spel duurt 12 rondes. In een ronde worden de volgende fases doorlopen.

Actiefase
Op het bord worden elke ronde enkele groepen actiekaarten neergelegd, per deelnemende speler één groep. Conform de stand op het speelvolgordespoor kiest iedere speler met zijn speelstuk een groep en voert daar één van de acties uit. Als je een door een medespeler gekozen groep kiest, kost de actie jou drie munten. Als je te weinig geld hebt, kun je passen en jouw geldvoorraad aanvullen tot drie munten.

De belastingactie levert geld op, de bouwactie zorgt voor nieuwe paleisetages, met oogsten verzamel je rijstzakken, vuurwerk zorgt voor vuurpijlen, met een militaire parade marcheer je voorwaarts op het speelvolgordespoor, studie geeft je direct winstpunten en met een privilege koop je een permanente bron van punten. Laatstgenoemde verdient met name aandacht in een spel waarin de gebeurtenis keizerlijke heffing laat aan bod komt. Dan kun de financiële aderlating van een groot privilege met een gerust hart accepteren en volop profiteren van de extra punten.

Zoals gezegd, wordt de opbrengst van een actie vaak versterkt door de in jouw paleizen woonachtige personen. Een studeeractie met een paleis vol geleerden levert bijvoorbeeld heel veel punten op.

Personenfase
Je begint het spel met twee bewoners, je krijgt er elke ronde eentje bij. Daartoe speel je een van jouw personenkaarten uit, neem je het bijbehorende personenfiche en ga je het afgebeelde aantal punten vooruit op het speelvolgordespoor.

Je moet de ingehuurde personen overigens wel kunnen huisvesten. Iedere persoon vereist een vrije etage in een paleis. Je wordt dus gedwongen om jouw paleizen tijdig uit te breiden.

Gebeurtenisfase
Tegen het einde van de ronde wordt de actuele gebeurtenis afgewikkeld. In de eerste twee rondes is het altijd rustig. In de volgende 10 rondes volgen de spannende gebeurtenissen. Er zijn vijf soorten, die telkens tweemaal voorkomen. Bij de keizerlijke heffing moet je vier munten betalen. Als dit niet lukt, moet je één persoon inleveren. Bij droogte moet je voor elk bewoond paleis één rijstzak betalen. Als dit niet lukt, moet je per ondervoed paleis één persoon inleveren. Het drakenfeest geeft winstpunten aan de speler(s) met de (op één na) meeste vuurpijlen. De Mongoolse horde geeft winstpunten aan de spelers met krijgersymbolen. De speler met de minste krijgers moet één persoon inleveren. Bij ziekte moet je drie personen inleveren, tenzij je ze weet te genezen met de op jouw helers afgebeelde vijzels.

Een gebeurtenis leidt soms tot onbewoonde paleizen. Bij leegstand moet je van elk leeg paleis één etage inleveren.

Tellingfase
Na de gebeurtenis volgt de telling. Dan krijg je één winstpunt voor elk paleis en één punt voor elk drakensymbool op jouw hofdames en privileges.

Na 12 rondes eindigt het spel met een slottelling. Dan krijg je nog twee bonuspunten voor elk personenfiche in jouw paleizen. Elke monnik geeft je verder bonuspunten voor het afgebeelde aantal ‘Boeddha’s’, vermenigvuldigd met de hoogte van zijn paleis. Na de verkoop van jouw resterende rijstzakken en vuurpijlen krijg je ook nog één punt per drie munten in jouw geldbuidel. De speler met de meeste punten wint het spel.

Ten slotte

In dit spel vraagt de schaarste van acties, geld en personen om aandacht. Schaarste leidt tot interactie en tot moeilijke keuzes, wat de grijze cellen van de spelende mens aangenaam kan prikkelen. Deze keuzes worden hier voorzien van extra pit, door het gestoei met de speelvolgorde en vooral door het anticiperen op de ellende op het gebeurtenissenspoor. Het inspelen op de (on)mogelijkheden van deze gebeurtenissen geeft dit spel extra flair. Je moet de opdoemende narigheid op een verantwoorde manier zien te verwerken. Het zal je bijna nooit lukken om al het leed te ontwijken, af en toe moet ook jij een veer laten. Niets mis mee, zolang jouw medespelers maar harder worden kaalgeplukt.

Nu ik het toch over plukken heb, uiteraard dient het verzamelen van winstpunten centraal te staan. Daarbij moet je de medespelers doorlopend in de gaten houden, want het scoren draait hier met name om jouw relatieve positie ten opzichte van de grootste concurrent(en). Scoren kan op allerlei manieren, flexibiliteit is daarbij gevraagd.

Ik heb Im Jahr des Drachen met alle mogelijke speleraantallen gespeeld. Ook met twee spelers komt het spel goed voor de dag, omdat het spelsysteem de schaarste goed ‘schaalt’. Im Jahr des Drachen is wat mij betreft een lekkernij voor veelspelers.

Op de website van Alea kun je Nederlandstalige spelregels downloaden.

Titel: Im Jahr des Drachen
Auteur: Stefan Feld
Uitgever: Alea
Aantal spelers: 2 - 5
Speelduur: ong. 90 minuten
Prijs: ong. € 35,-


Spellen > Recensies >
Jahr des Drachen


Top