Spellen > Recensies > Kahuna

Kahuna

Johan François - 1999


De dag is amper dag geworden. Suzanne heeft me net een derde dampend hete kop zwarte koffie zonder twee suikertjes gebracht en samen verorberen we enkele overheerlijke nog ovenwarme croissants met verse boter. Ik tuur dromerig door het raam van ons chaletje in de Provence, waar de redactie zich voor twee weken heeft teruggetrokken. "teambuilding"," productbetrokkenheid"," yoga","vin rouge" en "jeu de boules" zijn colleges die onze dagen vullen, naast het schrijven van artikels, bijdragen en recensies op de meegebrachte klepcomputers.

Even voor negen uur komt Erwin haast over de deadline struikelend de redactieruimte binnen; kijkt even rond; krijgt me met een grijns in de gaten en ploft een doosje neer op mijn desk. "Graag vóór het diner een degelijke bespreking". "Ik laat even 'Ravensburger', 'Kosmos' en '999' uit (jawel zijn drie dobbermannetjes), ben zo terug". Na een paar uurtjes testspelen met Erwin en Rabhin, trek ik me laptoppend terug in de hoekschaduw van het terras en tik hangmattend onder de geur van tijm en honing: "KAHUNA"!

Kahuna is een tactisch legspel voor twee personen van de hand van Günter Cornett, die dit eerder reeds uitbracht bij zijn eigenste Bambus Spieleverlag onder de nogal omslachtige naam "Arabana-Ikibiti". Het gaat erom uit te maken wie de machtigste 'Kahuna'-priester is en daarom poogt de meerderheid van de 12 eilanden onder zijn/haar (priesteressen mogen ook, chère Sophie et Amélia) invloed te brengen. Hiervoor proberen beide spelers zo weloverlegd en getimed mogelijk verbindingen te leggen tussen de diverse Zuidzee-atollen (weten we weer iets nauwkeuriger waar we niet hoeven te zoeken in de atlas). Vanuit elk van het dozijn eilanden vertrekken verbindingslijnen. Wie erin slaagt de meeste ervan met eigen verbindingstaafjes te bedekken verkrijgt de (voorlopige) macht over dit eiland en bevestigt dit door het plaatsen van een kahunasteen van de eigen kleur. Naast de kahunastaafjes (25 elk) en de kahunastenen (elk 10) beschikken we voor het spelen naast het speelbord ook nog over 24 speelkaarten (elk eiland 2 x afgebeeld).


Spelbord & kaarten, (c) Kosmos

Het spel nu ......(want per slot van rekening gaat het toch daarom ... ). Het speelbord wordt tussen beide spelers gelegd. Elke speler krijgt zijn kleur staafjes en stenen. De kaarten worden geschud . Elke speler krijgt er 3 in de hand en er worden er ook 3 open naast het speelbord gelegd. De resterende (24-3-3-3 = 15) kaarten worden als gedekte stapel naast het bord gelegd en we kunnen de "battle van de kazuifeldragers" beginnen.

Bij elke beurt mag je een willekeurig aantal handkaarten uitspelen met alle gevolgen van dien en nadien een nieuwe kaart nemen van de open drie of van de stapel. Je mag echter nooit meer dan 5 kaarten in de hand hebben. Speel je een kaart uit (zoals gemeld is het geen verplichting) dan mag je vertrekkend van het afgebeelde eiland op de kaart (allemaal luisterend naar de met Fa of Timotei geurende namen als 'duda','bari','elai' en 'aloa') een kahunastaafje leggen op een vrije verbindingslijn naar een aangrenzend eiland . Je mag dus ook meerdere kaarten uitspelen, die dan achteraf op de aflegstapel komen. Kan of wil je geen kaart uitspelen, dan krijg je zelfs de kans om één of meerdere kaarten gedekt onder de aflegstapel te schuiven (hopend dat je je hand met een betere kaart kan aanvullen). Zodra je nu van een eiland meer dan de helft van de verbindingen bezet, heb je dit eiland (voorlopig) onder eigen invloed en plaats je er een kahunasteen van je kleur op. Liggen er echter ook nog verbindingen van je tegengeestelijke, mag je die (zonder grinniken) verwijderen (serene strijd) en die met gepaste buiging terug overhandigen. Zo kan het gebeuren dat door het uitspelen van één of meerdere kaarten totaal andere situaties ontstaan en door het verdwijnen van staafjes ook stenen weggewierookt worden van één of meer eilandjes (op de kaarten wordt wel duidelijk weergegeven hoeveel verbindingen er vanuit dit bepaald eiland vertrekken, variërend van 3 tot 6). Opgelet! Het wordt natuurlijk ook leuk als je je tegenpilaar een staafje kan ontnemen. Speel je twee eilandkaarten op het zelfde ogenblik uit, dan mag je ook een staafje verwijderen van je tegenstrever op voorwaarde dat op die kaarten ofwel de 2 eilanden staan die door het staafje verbonden zijn of 2 maal de zelfde eilandkaart. Zo kan een staafje tussen 'Lale' en 'Iffi' (zijn geen Teletubbies) verwijderd worden door het uitspelen van 'Lale én Iffi' of 'Lale en Lale' of 'Iffi en Iffi' .... Heb je bovendien achteraf nóg een kaart van één van die eilanden die je kan uitspelen, dan kan je in die zelfde beurt ook nog het weggenomen staafje bijv. vervangen door eentje van eigen kleur.

Hoe zit het nu met de puntentelling hoor ik een geïnteresseerde doch ongeduldige lezer(es) denken. Momentje, hier komt het. Nadat de gedekte stapel kaarten alsook de naast het bord liggende kaarten opgesoupeerd zijn, wordt het spel onderbroken voor een puntentelling. Dit gebeurt zo voor 2 tussenwaarderingen. Elke speler telt dan de eilanden waarop hij/zij een kahunasteen heeft liggen. Wie er het meeste heeft krijgt 1 punt (gelijk aantal = geen punten). Bij de tweede waardering krijgt die met de meeste kahunastenen op het bord 2 punten. De kaarten worden opnieuw geschud, er komen 3 nieuwe open kaarten en de strijd om de eilanden gaat verder met behoud van de eigen handkaarten. Wanneer voor de derde keer de stapel kaarten is verbruikt, alsook die naast het bord, kunnen beide geestelijken nog elk een laatste keer kaarten uitspelen en komen we tot de laatste puntentelling. Nu tellen beiden hun stenen op het bord, maakt men het verschil en krijgt de speler met de meeste stenen op het bord dit als punten (zoiets verstond ik zelfs van de eerste keer, makkelijk zat dus). Zoals het de logica past, wint de speler die na de beide tussenwaarderingen en de eindwaardering de meeste punten heeft. Gelijke stand ? Dan wint de speler die in de laatste ronde het hoogst scoort. Hebben beide 'nul', 'zero' ofte 'niks' ervan gebakken na drie waarderingen dan tellen we de staafjes.... en verder kunnen we echt niet gaan met de puntentelling of het moet zijn dat je de folie niet van de doos kreeg voor het spelen. Heeft iemand in de tweede of derde ronde geen staafjes meer liggen op het bord, verliest die sowieso.

Kahuna is na enkele keren spelen een best aardig tactisch spel dat zo'n dik halfuur tot drie kwartier duurt. Nogal vlug wordt echter (bij ons toch) gestreefd naar een alleenheerschappij op het eiland die niet meer te verbreken valt (alle verbindingspunten bezetten) . Als het lukt is het leuk ook om die verbindingen systematisch als een mininetwerkje uit te bouwen, wat nogal vaak gebeurt. Het speelbord valt me wat constructie betreft tegen ....en onder het parool 'een degelijk spel ... een degelijk bord' mocht men best ofwel een doos zo groot als het bord gemaakt hebben (niet kniezen KOSMOS) of minstens een gewoon stevig dubbelgevouwen bord gemaakt hebben. Is het dan ook zo moeilijk om eventueel (na de ervaringen opgedaan met de straten van 'Siedler' een bord met uitsparingen waarin de verbindingen 'roerloos', vast liggen dus, als bijv. het spel even moet verplaatst worden tijdens soep en patatjes, of als we een partijtje op trein of bus willen spelen op weg naar een of andere beurs. Maar goed, 'Kahuna' zal vast en zeker niet als kastvulling dienen maar heel dikwijls gespeeld worden. Zo! Nu even 'opslaan' en ter goed- of afkeuring aan de vierschaar voorleggen. Ik schuifel naar binnen en vraag Suzanne het even uit te printen.

"Mijnheer Michael en Rabhin zijn net gaan tennissen" fluistert ze me toe alsof ze me het grootste geheim vertelt "en Mijnheer Erwin is zich aan het louteren met Amélia en Sophie in de sauna". Ik krab me heel even aan het voorhoofd, kijk naar Suzanne en vraag knipogend "Zin in een spelletje?" De 'Homo Ludens' leeft als God in Frankrijk. 'SPEL!' Daar hebben we alles voor over .... "Ja ,...zonder twee suikertjes ma chère!"

Titel: Kahuna
Auteur: Günter Cornett
Uitgever: 999 Games
Aantal spelers: 2
Speelduur: 30 - 40 minuten
Prijs: ong. 16,- (Duitsland: 13)


Spellen > Recensies >
Kahuna


Top