Spellen > Recensies > Kardinal

Kardinal

Uit de Adam Spielt catalogus.


Een vrije vertaling van een spelbeschrijving uit de catalogus van Adam Spielt, een indrukwekkend Duitstalig naslagwerk vol informatie over gezelschapsspellen.

Met dit spel heeft de firma Holzinsel fraaie houten bouwwerken geschapen, met mooie en duidelijke vormen en kleuren. Eén kathedraal, vier sets van twee huizen, torens en binnenplaatsen in vier speelkleuren, 48 scorestenen en ander spelmateriaal, vormen de inhoud van de doos.


De houten spelstukken

Het spel zelf is gemakkelijk te begrijpen en ontwikkelt zich telkens op een nieuwe manier (er is geen spelbord). De spelregels draaien om slechts drie kernpunten. Wie aan de beurt is, sticht een bouwwerk, neemt daarvoor scorestenen en mag de kardinaal (een houten figuur) verplaatsen.

Zonder de sturende werking van regelgeving zouden de bouwwerkzaamheden regelmatig tot chaos leiden. Net als in het echte leven kent het spel bouwverordeningen, die ingrijpen in de ontwikkeling van de stad. De grondregel voor elke bouwactiviteit is de verplichting dat elk nieuw bouwwerk aan bestaande gebouwen moet grenzen. De beschikbare bouwplaatsen zijn dus alle vrije plekken die direct aan bestaande gebouwen grenzen. Alle overige regels zijn voorschriften die voor ervaren bouwmeesters eigenlijk vanzelfsprekend zijn. De tweede regel bepaalt dat men niet mag bouwen waar de kardinaal aanwezig is. Verder moeten torens en binnenplaatsen met minstens één zijde aan een huis grenzen. De vierde en vijfde regel voorkomen een monotone stadsontwikkeling: het is verboden om gelijke gebouwsoorten naast elkaar te plaatsen, hetzelfde geldt voor gebouwen van gelijke kleuren. De laatste voorschriften richten zich op de daadwerkelijke bouwwerkzaamheden: het is verboden om een bouwwerk met dezelfde vorm of kleur als het bouwwerk van de vorige speler te plaatsen.

Op het eerste gezicht lijken deze voorschriften verwarrend, maar nadat je de eerste vlaggen op de nok hebt geplaatst, valt alles vanzelf op zijn plaats. Na het plaatsen van een nieuw gebouw, krijgt de bouwmeester scorestenen voor elke muur die aan een reeds bestaand gebouw grenst. De kleuren van deze bestaande gebouwen bepalen de kleuren van de scorestenen. Vervolgens mag je de kardinaal op een vrije bouwplaats zetten.

Het spel is voorbij zodra iemand geen bouwwerk meer mag stichten. Iedere speler mag nu eerst de overgebleven scorestenen van zijn eigen kleur uit de algemene voorraad nemen. Voor elke scoresteen die je bezit, krijg je vervolgens één winstpunt. Je mag echter één kleur kiezen, waarvan de scorestenen dubbele punten opleveren.

Kardinal is een toegankelijk tactisch spel. De zeven bouwregels bieden een dusdanige hoeveelheid aan (on)mogelijke spelcombinaties, dat een compacte conclusie niet mogelijk is. Het spel sprak ons in eerste instantie niet meteen aan, maar dat veranderde snel na de eerste beurten. Naast de geslaagde uitvoering zijn we vooral enthousiast over de tactische mogelijkheden, waarmee je anderen bijvoorbeeld in een bepaalde richting kunt dwingen.

Kardinal kent ook speciale regels voor een spel met twee of drie spelers.

Titel: Kardinal
Auteur: Wolfgang Panning
Uitgever: Holzinsel
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: 20 minuten
Prijs: ong. 22,-


Spellen > Recensies >
Kardinal


Top