Spellen > Recensies > London

London

Erwin - 2010


In Martin Wallace’s nieuwe spel London wordt de geschiedenis van de Britse hoofdstad vanaf 1666 nagespeeld. Waarom vanaf 1666? Dat was het jaar waarin een enorme brand in drie dagen het centrum van deze stad verwoestte. Deze vernietigende ramp schreeuwde om de wederopbouw van de stad. Bouwen en ontwikkelen zijn nou typisch van die dingetjes waarmee je de gemiddelde speler naar de speeltafel kunt lokken. Een constructief spelconcept is voor velen immers prettiger dan de boel laten afbranden. London is in de kern een kaartspel, waarbij een speelbord ook een rol mag spelen. De spelers leveren met hun speelkaarten een min of meer abstracte bijdrage aan de wederopbouw en groei van de stad.

Het speelbord toont een gedeelte van London, dat is verdeeld in 20 districten. Deze districten worden door de spelers geclaimd. Dit kost ze geld, maar het levert ook extra kaarten en winstpunten op. Op het bord vind je verder een tabel waarop je kunt nalezen hoeveel winstpunten een te arme stad jou gaat kosten. Het bord bevat ten slotte velden voor afgelegde speelkaarten. De hierop afgelegde kaarten blijven vooralsnog beschikbaar. Wanneer alle aflegvelden vol zijn, gaan sommige kaarten alsnog uit het spel.

De speelkaarten zijn de kern van het spelsysteem. Deze kaarten vertegenwoordigen allerlei gebouwen. Er zijn vier verschillende groepen: de bruine economische kaarten, de roze politieke kaarten, de blauwe kaarten met wetenschap en cultuur en de grijze paupers. De kaarten zijn verdeeld in drie decks (A, B en C), die na het schudden in volgorde op elkaar worden gelegd.

De spelers beginnen het spel met vijf pond, vijf armoedeblokjes en zes speelkaarten. Tijdens het spel kun je jouw bescheiden kapitaal verhogen met leningen van 10 pond. Elke lening moet je aan het einde aflossen voor 15 pond.

De actieve speler moet allereerst een kaart pakken. Dit is een dichte kaart van de trekstapel of een open kaart van het speelbord. Daarna moet hij één van de volgende acties uitvoeren: kaarten spelen, de stad besturen, land kopen of drie kaarten pakken. Na het uitvoeren van de actie mag je maximaal negen handkaarten houden. Overtollige kaarten leg je op het speelbord.

Kaarten spelen. Je moet minimaal één kaart uitspelen. Als kostprijs moet je een kaart van dezelfde kleur op het speelbord afleggen, soms moet je ook nog een paar ponden ophoesten.

De uitgespeelde kaart(en) leg je voor je op tafel in jouw eigen gebouwenrij. Je mag de nieuwe kaarten op een eigen plek leggen, waarmee jouw stad in feite groeit. Je mag de nieuwe kaarten ook op actieve of omgedraaide kaarten uit vorige beurten leggen, waardoor jouw stad per saldo niet groter wordt. Bedekte kaarten kun je niet meer gebruiken. Sommige kaarten hebben een permanente eigenschap, die vanaf het begin geldig is. De eigenschappen van de meeste kaarten moeten echter met de volgende actie worden geactiveerd.

Stad besturen. Met deze actie kun je een of meer van jouw gebouwkaarten activeren. Op elke gebouwkaart is afgebeeld wat je hiervoor moet betalen (geld of een kaart) en wat de activering jou oplevert. Veel kaarten worden na de activering omgedraaid en kunnen dan niet meer worden gebruikt. Na het activeren van de kaarten moet je de armoede in jouw stad berekenen. Tel de stapels gebouwkaarten in jouw stad en het aantal handkaarten bij elkaar op. Trek hiervan de door jou gecontroleerde districten af. Het saldo geeft aan hoeveel armoedeblokjes je ontvangt of mag wegleggen.

Land kopen. Betaal het afgebeelde bedrag en leg een eigen gebouwfiche in een vrij district. Daarna trek je het afgebeelde aantal speelkaarten.

Drie kaarten trekken. Deze actie spreekt voor zich.

Het speleinde wordt ingeluid door het uitputten van de trekstapel. Dan komen de andere spelers nog één keer aan de beurt. Daarna moeten de spelers zoveel mogelijk leningen aflossen. Dan krijgt iedere speler één armoedeblokje voor elke handkaart en legt iedereen alle handkaarten af. De speler met de minste armoedeblokjes legt ze daarna allemaal af, de andere spelers leggen hetzelfde aantal blokjes af.

Vervolgens krijgt iedereen 1 winstpunt voor elke 3 pond in zijn bezit. Daarna levert elk district de afgebeelde winstpunten op (met een bonus van 2 punten als er een metrohalte ligt). Ten slotte krijg je de punten die op jouw actieve, omgedraaide of bedekte gebouwkaarten zijn afgebeeld. Dit hopelijk indrukwekkende puntentotaal is nog niet veilig. Je mag nog 7 punten inleveren voor elke resterende lening. Daarna krijg je ook nog strafpunten voor jouw resterende armoedeblokjes. De speler met de meeste punten is de winnaar.

Ten slotte

Deze preview is gebaseerd op een studie van de spelregels. Ik heb het spel niet gespeeld en het materiaal niet in de vingers gehad.

London is toegankelijker en vermoedelijk ook vlotter dan de meeste bordspellen die Martin de afgelopen jaren heeft uitgebracht. Ik heb de indruk dat dit niet ten koste van de diepgang is gegaan. Ik heb hoge verwachtingen van dit kaartspel.

Titel: London
Auteur: Martin Wallace
Uitgever: Treefrog Games
Aantal spelers: 2-4
Speelduur: ong. 90 minuten
Prijs: ong. € 30
 


Spellen > Recensies >
London


Top