Spellen > Recensies > Merkator

Merkator

Erwin - 2010


Merkator is een nieuw bordspel van Uwe Rosenberg. Hij is de bedenker van het relatief luchtige kaartspelletje Bohnanza, maar ook van de pittige bordspellen uit de zogenaamde oogsttrilogie: Agricola, Le Havre en Voor de Poorten van Loyang. Merkator leunt een beetje tegen de pittige hoek aan, maar lijkt mij op het eerste gezicht toegankelijker dan het zojuist genoemde trio. Op Merkator is het volgende thema geplakt: Hamburgse koopmannen reizen door Europa, handelen in goederen en vervullen contracten. In tegenstelling tot een spel als Agricola lijkt het thema deze keer niet sterk met het spelverloop te zijn verweven.

Op een centraal speelbord vind je een abstracte weergave van 12 landen en de verbindingen tussen deze landen. In de acht grote landen worden goederenblokjes verkocht, die in acht bijpassende bakjes worden bewaard. Naast dit bord staat de speelfiguur van de Merkator klaar, waarmee de actieve speler aangeeft welk land wordt bezocht. Een tweede centraal speelbord wordt gevuld met tijdfiches.

Iedere speler heeft een eigen bordje met zes pakhuizen (met 2-3 velden) en velden voor zijn contracten. De voorraad contracten is verdeeld in stapels met een oplopende rang. Je begint het spel met vier contracten uit de laagste vier rangen. Door lagere rangen te vervullen, bemachtig je in de loop van het spel hogere rangen. Contracten leveren aan het einde van het spel winstpunten op. Tijdens het spel kun je ze liquideren om bonuskaarten en gebouwkaarten te kopen. Om contracten te vervullen, heb je goederenblokjes nodig. Aan het begin krijg je een startvoorraad met acht blokjes, één blokje van elke kleur. Deze kleuren zijn gekoppeld aan de acht grote landen. Elke kleur wordt gebruikt voor twee verschillende goederensoorten. De soort hangt af van het pakhuisveld waar je het blokje plaatst.

De spelers voeren in klokrichting hun beurten uit. De beurt van de actieve speler bestaat uit vier stappen.

In de eerste stap mag of moet je investeren. Als je zes of meer contracten bezit, is een investering verplicht. Bij een investering verkoop je een contract voor de afgebeelde som. Vervolgens kun je jouw kapitaal investeren in bonus- en/of gebouwkaartjes. Eerstgenoemde kaartjes leveren tijdens het spel extra goederenblokjes op, laatstgenoemden zijn aan het einde goed voor extra winstpunten.

In de tweede stap wordt er gereisd. Je kiest één van de 12 landen en plaatst daar de Merkator. Heb je een groot land gekozen, dan neem je daar alle goederenblokjes weg en leg je deze op de juiste velden van jouw pakhuizen. Je verdient extra blokjes als je een passende bonuskaart bezit. Daarna moet je nieuwe goederenblokjes in de grote landen bijplaatsen. Afhankelijk van de positie van de Merkator doe je dit alleen in de naburige landen of in de landen met een bepaalde hoeveelheid blokjes.

Reizen kost tijd. Een reis naar Zweden, Danzig, Nederland, Bohemen of Denemarken levert je één tijdfiche op, een reis naar Hamburg zelfs twee tijdfiches. Deze tijdfiches pak je van het centrale tijdbord. Als je naar Spanje, Italië of Newfoundland wilt reizen, moet je 1-3 tijdfiches betalen. Deze fiches leg je terug in de voorraad. Als het laatste tijdfiche van een rij van het tijdbord wordt gepakt, wordt deze omgedraaid. De afgebeelde letter markeert een pakhuis waar iedere speler een of twee goederenblokje(s) moet verwijderen.

In de derde stap kun je een of meer contracten vervullen. Hiertoe moet de Merkator in het afgebeelde land staan en moet je de afgebeelde goederen inleveren. Als je een goed mist, kun je vier gelijke goederen inwisselen voor één goed naar keuze. Als beloning voor het vervullen pak je het bovenste contract van de stapel met de eerstvolgende rang. Het zojuist vervulde contract blijft gewoon in jouw bezit. Die kun je in een volgende beurt opnieuw vervullen of liquideren voor een investering.

In de vierde stap mogen jouw medespelers met jou meereizen. Afhankelijk van de locatie moeten ze jou daarvoor een of twee tijdfiche(s) betalen. Een meereizende speler kan op deze locatie contracten vervullen en de halve bonus van een bonuskaart incasseren.

Het einde van het spel is nabij wanneer een speler een contract van de 10e rang vervult, waardoor hij als bonus het contract van de 11e rang ontvangt, of wanneer het laatste tijdfiche van het tijdbord wordt gepakt. Dan krijgt iedere speler een laatste beurt.

Bij de eindtelling krijg je winstpunten voor jouw contracten (de volle mep voor de eerste vijf, de helft voor de rest) en voor jouw gebouwen (afhankelijk van de daarop afgebeelde voorwaarden).

Ten slotte

Deze preview is gebaseerd op een studie van de spelregels. Ik heb het spel niet gespeeld en het materiaal niet in de vingers gehad.

Merkator lijkt mij een interessante mix van eigen tactiek en profiteren van andermans handelen. Andere spelers kunnen immers meeliften op jouw reizen en de positie van de Merkator bepaalt waar nieuwe blokjes opduiken. Hoe dit in het echt uitpakt, weet ik uiteraard niet. Ik wil het in ieder geval graag proberen.

Titel: Merkator
Auteur: Uwe Rosenberg
Uitgever: Lookout Games
Aantal spelers: 1-4
Speelduur: ong. 120 minuten
Prijs: ongeveer € 40,-


Spellen > Recensies >
Merkator


Top