Spellen > Recensies > Mirror Me

Mirror Me

Erwin - okt 2009


Mirror Me is een kennisspel met vragen. Bij dit spel draait het niet om kennis van allerlei triviale ditjes en datjes, bij Mirror Me denk je en/of kom je iets te weten over jouw medespelers. Ben je op zoek naar de ideale schoonzoon of –zus, wil je weten wie het goedkoopste ondergoed draagt of weet jij wie het liefste is? Als je deze en andere onderwerpen met elkaar durft te delen, ben je klaar voor een blik in deze ludieke spiegel.

Het speelbord toont een spoor, waarop de spelers hun pionnen verplaatsen. Iedere speler krijgt een setje kaarten in zijn kleur: een hoog-, midden-, laag-, ja- en een nee-kaart. Iedere speler beschikt verder over een voorraadje fiches in de kleuren van de medespelers. Er zijn verder twee stapels met vragenkaartjes: wie-vragen en ja/nee-vragen.

De actieve speler trekt een wie-vraag en leest deze voor, bijvoorbeeld: wie is het minst tactvol? Alle spelers bedenken op wie van de medespelers deze wie-vraag het meest van toepassing is en doen twee fiches van deze spelerkleur in een stoffen zak. Als je niet kunt kiezen, mag je ook twee verschillende kleuren in de zak doen.

Daarna schatten alle spelers in hoe zij zelf uit deze stemming komen. Verwacht jij de meeste stemmen te krijgen, dan speel je jouw hoog-kaart, bij de minste stemmen speel je jouw laag-kaart en anders kies je voor het midden. Daarna worden de stemmen uit de zak geteld. Als je jouw positie goed hebt ingeschat, mag je jouw pion 1 (midden) of 3 (hoog/laag) velden verplaatsen. Bij een foute inschatting blijft jouw pion staan.

Als jouw pion een witte krul passeert, moet je een ja/nee-vraag trekken en voorlezen. Een ja/nee-vraag heeft betrekking op jezelf. Jij geeft het juiste antwoord aan door jouw eigen ja- of nee-kaartje gedekt neer te leggen. De andere spelers beantwoorden de vraag middels hun eigen ja- of nee-kaartjes. Als een medespeler het juiste antwoord geeft, mag zijn pion 1 veld vooruit.

Als jouw pion op een wie-veld staat, mag jij een eigen wie-vraag bedenken en stellen. Ook deze wie-vraag wordt afgehandeld met een stemming.

Als jouw pion op een veld met een ja/nee-spiegeltje staat, dan mag jij een medespeler uitdagen met een ja/nee-vraag. Als jij een door de uitgedaagde speler zelf bedachte ja/nee-vraag (die bij voorkeur met hemzelf heeft te maken) juist beantwoordt, wisselen jullie pionnen van plaats. Dit doe je uiteraard alleen maar wanneer jouw pion achter de uitgedaagde pion staat.

Het spel is voorbij zodra een pion het finishveld bereikt. Deze speler is de winnaar.

Ten slotte

Mirror me behoort tot een categorie spellen die ik lastig vind om te testen. De gebruikelijke bespiegelingen over strategie, tactiek en een passende geluksfactor spelen hier eigenlijk geen rol. Bij dergelijke spellen draait het nauwelijks om speltechnische interactie, maar om puur persoonlijke uitwisselingen. Als het basissysteem fatsoenlijk werkt, is er weinig behoefte om de details van het spelmechanisme onder het vergrootglas te leggen. Zorg voor de juiste groep met sympathieke vrienden, familieleden of collega’s, houd het lekker ontspannen en geniet van de persoonlijke interactie. In tegenstelling tot sommige voorgangers blijven bijna alle vragen in dit spel binnen een ontspannen bandbreedte. Je hoeft je geen zorgen te maken over schokkende ontboezemingen. Dit is voor de meeste spelers wel zo prettig.

Ik heb één klein ergernisje over de spelregels. In de regels is niet vastgelegd of je bij een wie-vraag jouw resterende fiches geheim moet houden. Gezien het speltechnische belang van een juiste inschatting, is dit vermoedelijk wel de bedoeling.

Titel: Mirror Me
Auteurs: Harmsen & Bekkers
Uitgever: F&F Games
Aantal spelers: 4 - 6
Speelduur: 45-90 minuten
Prijs: ong. € 30


Spellen > Recensies >
Mirror Me


Top