Spellen > Recensies > Name of the Rose

Name of the Rose
(preview)

Erwin - aug 2008


Dit bordspel voor 2-5 spelers is gebaseerd op het bekende boek van Umberto Eco. Het spel speel zich af in een afgelegen abdij in de Alpen, Anno Domini 1327. Broeder William van Baskerville en zijn leerling Adson zijn getuigen van verdachte gebeurtenissen: een monnik verdrinkt, een ander valt uit een venster en een derde ligt dood in het badhuis. Iedere speler krijgt in het geheim de rol van een van de monniken. Tijdens het spel moet deze monnik zich onopvallend en onverdacht in de abdij ophouden. Soms moeten de spelers opdrachten vervullen, waarbij een fractie van de ware bedoelingen van de monniken aan het licht komt. Wie in een gebouw wordt aangetroffen, waar hij eigenlijk niets heeft te zoeken, maakt zichzelf verdacht. Ook William en Adson zaaien verdenkingen.

Het spel loopt over zeven ronden (dagen). Aan het begin van de dag wordt een incidentkaart omgedraaid. De op deze kaart genoemde gebeurtenis beïnvloedt de spelregels van de huidige ronde. Tijdens de dag worden beurtelings actiekaarten uitgespeeld tot de tijdsteen het blauwe veld van de zonnewijzer bereikt. Aan het einde van de dag wordt de incidentkaart toegedeeld en worden verdenkingpunten omgezet in bewijspunten. Na de zevende dag vindt de ontmaskering plaats.

In zijn beurt voert de actieve speler de volgende handelingen uit. Hij speelt één van zijn drie actiekaarten. Daarmee plaatst hij een monnik of William/Adson in een ander gebouw of haalt hij een willekeurige speelfiguur naar het gespeelde gebouw. Daarna voert hij de bijbehorende actie uit. Als een monnik in een gebouw met een taakfiche van zijn kleur is geplaatst, is hij onverdacht. De speler moet het fiche nemen en de telsteen van de monnik in de verdenkingkolom het aantal op het fiche aangegeven velden terugzetten. Als een monnik in een gebouw zonder juist taakfiche is geplaatst, is hij verdacht. De telsteen van deze monnik wordt een aantal velden in de verdenkingkolom vooruit gezet. Als William in een gebouw met één of meer monniken is geplaatst, krijgt elk van deze monniken +3 of -3 punten in de bewijskolom. Als Adson in een gebouw met één of meer monniken is geplaatst, krijgt elk van deze monniken +5 of -5 punten in de verdenkingkolom. Na zijn actie vult de speler zijn handkaarten weer aan tot drie. Als afsluiting van zijn beurt zet de speler de tijdsteen het op zijn kaart afgebeelde aantal velden vooruit. De tijd kan door de inzet van verdiende taakfiches worden vertraagd.

Aan het einde van de dag worden de verdenkingpunten omgezet in bewijspunten. Hoe verdachter een monnik zich deze dag heeft gedragen, des temeer de bewijzen zich tegen hem opstapelen. De positie van de telstenen in de verdenkingkolom bepaalt namelijk de vooruitgang in de bewijskolom. De speler die de dag beëindigt, krijgt de actuele incidentkaart. Aan het einde van het spel moeten de spelers voor elk van deze kaarten hun telsteen in de bewijskolom 2 velden vooruit zetten.

Na de eerste, derde en vijfde dag moeten de spelers iets van hun identiteit prijsgeven, door een kleur te verraden die zij beslist niet vertegenwoordigen. Na de zevende dag volgt de ontmaskering. Alle spelers moeten nu aangeven wie volgens hen met welke monnik speelt. Iedere speler legt telkens één van zijn kleurmerken voor elke tegenstander. Nadat alle spelers dit gedaan hebben, worden deze kleurmerken én de identiteitskaarten omgedraaid. Voor elke juiste verdenking moet de verdachte de telsteen van zijn monnik in de bewijskolom vooruit zetten. Tot slot moet iedere speler ook nog voor elke incidentkaart 2 velden in de bewijskolom vooruit. De winnaar is de monnik op het achterste veld in de bewijskolom.

Ten slotte

Deze preview is gebaseerd op een bestudering van de spelregels. Ik heb het spel nog niet gespeeld. Een beoordeling volgt later.

Ravensburger Nederland komt in oktober met een Nederlandstalige versie.

Titel: Name of the Rose
Auteur: Stefan Feld 
Uitgever: Ravensburger
Aantal spelers: 2-5
Speelduur: ong. 75 minuten
Prijs: onbekend


Spellen > Recensies >
Name of the Rose


Top