Spellen > Recensies > Navegador

Navegador

Erwin - 2010


Navegador is een nieuw bordspel van de Duitse spelauteur Mac Gerdts. Het spel speelt zich af in de vijftiende eeuw, in de tijd dat Portugal als wereldmacht de ene na de andere kolonie stichtte. De actiemotor van Navegador is de van deze auteur bekende 'Rondell'. Op deze actiecirkel kies je elke beurt jouw acties, waarbij te grote stappen je heel wat kosten. Navegador is in de kern een economisch spel. Met de ontdekking van kolonies versterk je jouw economie, waardoor je de dingen kunt kopen die je aan het einde veel winstpunten moeten opleveren.

Het speelbord toont een landkaart met Portugal, Zuid-Amerika, Afrika en Azië. Op deze continenten vind je de locaties waar de spelers kolonies kunnen stichten. Deze locaties zijn te bereiken via zeevelden. Op het bord ligt een voorraad gebouwen, die de spelers kunnen kopen: fabrieken voor suiker, goud en specerijen, scheepswerven en kerken. Je vindt er een markttabel met de marktprijzen voor suiker, goud en specerijen. Op een andere tabel houden de spelers bij hoeveel arbeiders ze in Lissabon bezitten. In de zogenaamde galerij kun je privileges in vijf categorieën bemachtigen, die bij de puntentelling extra winstpunten opleveren. Uiteraard bevat het bord ook de Rondell.

Iedere speler begint het spel met twee schepen aan de kust van Portugal, drie arbeiders, in Lissabon, 200 geld, een neutraal privilege en een eigen bordje met een startfabriek, een werf en een kerk. Op dit bordje is verder plaats voor de privileges in de vijf categorieën. Nadat de startspeler is bepaald, krijgt de laatste speler de Navegadorkaart. Deze geeft je een extra vaaractie. Na gebruik (of na een volledig rondje over de Rondell) geeft je de kaart door aan jouw rechterbuurman.

Het spel is verdeeld in drie fasen. De overgang naar een nieuwe fase wordt ingeluid door het betreden van een op het bord gemarkeerd zeeveld. In de tweede en derde fase mogen schepen per vaaractie twee resp. drie gebieden varen en worden nieuwe arbeiders en schepen duurder.

De spelers kiezen om de beurt één actie en voeren deze uit. Jouw allereerste actie kun je vrij kiezen door jouw pion ergens op de Rondell te zetten. Bij latere acties heeft keuzevrijheid een kostprijs. De actie op de eerstvolgende drie velden kun je telkens gratis kiezen, vanaf het vierde veld moet je per overgeslagen actieveld één schip van het bord halen. Als je dezelfde actie tweemaal op rij wilt uitvoeren, kost dit maar liefst vijf schepen! De actiemogelijkheden zijn:

Arbeiders werven. Voor elke eigen kerk mag je voor 50 geld één arbeider werven. Het is mogelijk om met slechts één kerk extra arbeiders te werven, maar deze zijn aanmerkelijk duurder (100, 200 of 300, afhankelijk van de fase). Arbeiders heb je nodig voor de bouw van nieuwe gebouwen en om privileges te bemachtigen. Je registreert jouw arbeiders op de tabel op het speelbord.

Schepen kopen. Voor elke eigen werf mag je voor 50 geld één schip kopen. Het is ook mogelijk om met slechts één werf extra schepen te kopen, maar deze zijn aanmerkelijk duurder (100, 200 of 300, afhankelijk van de fase). Nieuwe schepen worden in de zee bij Portugal gelegd. Je hebt de schepen nodig om nieuwe zeevelden te ontdekken en kolonies te stichten.

Varen. Je mag met al jouw schepen varen. In de eerste fase mag elk schip één zeeveld verder varen, in de tweede fase twee zeevelden en in de derde fase drie zeevelden. Met deze actie mag je per beurt één onbekend zeeveld ontdekken. Een onbekend zeeveld moet je met minstens twee schepen tegelijk binnenvaren. Een van deze schepen zinkt en gaat terug naar de voorraad. Daarna neem je het ontdekkingsschijfje van dit zeeveld en leg je dit op jouw bordje. Vervolgens draai je de naast dit zeeveld liggende koloniefiches om en krijg je de waarde van de goedkoopste kolonie meteen in geld uitgekeerd.

Kolonie. Met deze actie mag je een of meer kolonies stichten. Voor elke kolonie moet je een schip op het aangrenzende zeeveld en twee arbeiders in Lissabon bezitten. Je betaalt de op het gewenste koloniefiche afgebeelde prijs aan de bank en legt het fiche in jouw voorraad. Uiteraard kies je daarbij het goedkoopste fiche.

Bouwmeester. Met deze actie bouw je nieuwe fabrieken, werven en kerken voor de op het bord afgebeelde prijs (die steeds hoger wordt). Daarnaast moet je voor de bouw beschikken over voldoende arbeiders in Lissabon: drie voor een fabriek, vier voor een werf en vijf voor een kerk.

Markt. Met deze actie kun je goederen uit jouw kolonies verkopen of jouw fabrieken activeren. Bij de verkoop ontvang je voor elke kolonietegel met die goederensoort de op de markttabel afgebeelde prijs. Daarna daalt de marktprijs van deze soort zoveel stappen als je goederen hebt verkocht. Als je fabrieken activeert, krijg je per fabriek een van de huidige marktwaarde van de desbetreffende goederensoort afgeleide vergoeding. Daarna stijgt de marktprijs van deze soort één stap per gebruikte fabriek. Je mag met één marktactie beide mogelijkheden inzetten, maar niet voor dezelfde goederensoort.

Privilege. Met deze actie lever je één arbeider in en pak je één van de vijf openliggende privileges. Er zijn vijf categorieën: voor kolonies, fabrieken, ontdekkingsfiches, werven en kerken. Je legt het privilege op het bovenste vrije veld van deze soort op jouw bordje. Daarna vermenigvuldig je de op dit veld afgebeelde bonus met het aantal objecten dat je van de soort bezit. De uitkomst ontvang je meteen als bonus in geld. Hiermee is de lol niet op. De privileges leveren ook nog eens punten op bij de eindtelling.

Het speleinde wordt ingeluid door de ontdekking van het zeeveld van Nagasaki of wanneer het laatste gebouw is gesticht. Dan krijgt iedereen nog één laatste beurt.

Daarna telt iedereen zijn winstpunten. Je krijgt allereerst 1 punt voor elke arbeider, elk schip en elke 200 geld. Daarna is het tijd voor de grote hoeveelheden. Dan worden de vijf categorieën op de spelerbordjes geteld. Voor de telling mag je jouw aan het begin ontvangen neutrale privilege toewijzen aan een categorie. Per categorie vermenigvuldig je de door jou verzamelde objecten (kolonies, fabrieken, ontdekkingsfiches, werven of kerken) met de som van de basiswaarde en de verzamelde privileges. De speler met de meeste punten wint het spel.

Ten slotte

Navegador lijkt op het eerste gezicht de meest toegankelijke en vlotte titel uit de Rondellfamilie. Dit is een overzichtelijk economisch spel met een beperkte geluksfactor (het prijsverschil van de koloniefiches). Er zijn verschillende manieren om punten te verdienen.

Titel: Navegador
Auteur: Mac Gerdts
Uitgever: PD-Verlag
Aantal spelers: 2-5
Speelduur: ong. 60-90 minuten
Prijs: ong. € 35
 


Spellen > Recensies >
Navegador


Top