Spellen > Recensies > Odysseus

Odysseus

Erwin Broens - juni 2001


Begin jaren negentig deed ik mee aan een spellentoernooi in Duitsland. Daar speelden we onder meer Himmelstürmer, een simpel bordspelletje over een race met luchtballons. Iedere speler mocht alle ballons bewegen, maar kreeg wel een eigen opdrachtkaartje waarop drie ballons waren afgebeeld. Als jij als eerste jouw drie ballons op het finishveld wist te krijgen, had je het spel gewonnen. Blijkbaar kun je dit spelsysteem ook gebruiken als je een spel wilt verzinnen over Griekse goden en helden.

Het spelmateriaal

Het spelbord toont een abstracte zee met 18 cirkels. Op deze cirkels liggen de gekleurde schijven, die in de loop van het spel worden verwijderd en dan winstpunten opleveren. Vanuit elke cirkel vertrekken drie gekleurde lijnen (geel, groen en rood). Dit zijn de drie mogelijke vaarrichtingen voor het houten schip van Odysseus. De onderkant van het bord toont de velden waarop de spelers hun windkaartjes uitspelen. Hiermee wordt de beweging van het schip bepaald. Iedere speler krijgt een opdrachtkaartje, waarop staat afgebeeld welke gekleurde schijven voor hem winstpunten opleveren (1, 2 of 3). Iedere speler krijgt verder een kaartje en een schijfje met een Griekse god, waarmee hij één keer per ronde een speciale actie kan uitvoeren.

Het spelverloop

Iedere speler heeft een geheim opdrachtkaartje waarop drie kleuren zijn afgebeeld. De bovenste kleur levert drie punten op, de volgende twee en de laatste één punt. Deze kleuren corresponderen met de schijven op het bord. Het is de bedoeling om het houten schip op zo'n manier te bewegen dat het na de laatste stap eindigt op een schijf die voor jou van belang is. Deze schijf wordt naast het bord gelegd en levert dan winstpunten op voor de spelers die deze kleur op hun opdrachtkaartje hebben.

In een spelronde beweegt het schip maximaal drie stappen, via de gekleurde lijnen tussen de cirkels. Per stap bepalen de spelers langs welke lijn het schip beweegt. Hiertoe spelen ze windkaartjes uit, met de waardes 1, 2, 3 of 5. De spelers mogen om de beurt een windkaartje uitspelen op een van de negen mogelijke velden. Deze kaartjes worden open neergelegd. Als iedereen heeft gepast, wordt voor elk van de drie stappen vastgesteld op welke windrichting de meeste punten zijn ingezet. Het schip beweegt in deze stap via de desbetreffende gekleurde lijn naar een volgende cirkel. Na de laatste stap eindigt de ronde en wordt de schijf van het bord gehaald. De speler met de Zeuskaart mag vervolgens een nieuwe schijf neerleggen op de lege cirkel waar het schip deze ronde is gestart (en dat is meestal een schijf met de kleur waar hijzelf drie punten voor krijgt).

In plaats van het spelen van een windkaartje mag iedere speler ook één keer per ronde de speciale kracht van zijn god inzetten:
- Zeus mag de huidige ronde stopzetten;
- Hades mag zijn windkaartjes dicht uitspelen;
- Aphrodite verdubbelt de waarde van één stapel windkaartjes;
- Hermes mag een gespeelde windkaart verplaatsen;
- Poseidon mag één van de negen vaarrichtingen blokkeren;
- Athene mag verhinderen dat één andere god zijn of haar kracht inzet.

Deze speciale krachten kunnen serieus ingrijpen in het verloop van een spelronde. Als je niet langer tevreden bent met de aan jou toebedeelde god, kun je deze ruilen met een medespeler, tegen inlevering van een speciaal windkaartje.

Zodra een speler 10 winstpunten heeft verzameld, moet hij dit melden en is het spel afgelopen. Die speler hoeft overigens niet de winnaar te zijn. Het is immers mogelijk dat een van de concurrenten op hetzelfde moment 11 of 12 punten heeft verzameld. Bij een gelijke stand wint degene die met de laatste schijf de meeste punten heeft gescoord.

Ten slotte

In tegenstelling tot hetgeen we de laatste jaren van Jumbo gewend waren (Tycoon, Veilingmeesters), valt Odysseus in de categorie lichte kost. Ook van de auteur zijn we meer diepgang gewend, Dominique Ehrhard is tenslotte een van de ontwerpers van Serenissima. Het lichte karakter is voor doorgewinterde veelspelers misschien een minpunt, voor de rest van de wereld hoeft dit geen probleem te zijn. Odysseus is namelijk een leuk familiespel, dat ook nog eens mooi is uitgevoerd.

Het spel scoort met name een ruime voldoende op het onderdeel interactie. Bij het spelen van de windkaartjes en met de speciale krachten van de goden kun je elkaar flink dwarszitten. Het heeft overigens weinig zin om de strateeg uit te hangen en plannen te maken voor de lange termijn. Met één ongunstig windkaartje in de eerste etappe zal het schip een volledig andere route varen. Je moet tactisch spelen en bij voorkeur wachten tot je medespelers hun eerste kaartjes hebben ingezet. Wacht trouwens niet te lang, want als iedereen past of Zeus actief wordt, mag je geen kaartjes meer spelen. De speciale krachten geven het eenvoudige spelsysteem net dat beetje extra, waardoor het wat leuker en interessanter wordt.

Odysseus scoort helaas een onvoldoende voor de spelbalans. De set opdrachtkaartjes werkt eigenlijk alleen optimaal bij zes spelers. Dan weet je zeker dat ook andere spelers geïnteresseerd zijn in jouw belangrijkste kleur. Bij andere spelersaantallen is het mogelijk dat een of meer spelers zwaar bevoordeeld of benadeeld worden.

In het bovenstaande voorbeeld verdient de middelste speler drie punten met blauwe schijven en twee punten met zwarte. Voor blauw krijgt hij ongetwijfeld steun van zijn linker buurman, voor zwart van de rechter. In dit voorbeeld wordt de middelste speler bevoordeeld en is de linker speler zwaar in het nadeel. Dit spel schreeuwt om verschillende sets opdrachtkaartjes voor verschillende spelersaantallen. Het is jammer dat Jumbo dit niet heeft onderkend.

Titel: Odysseus
Auteur: Dominique Ehrhard
Uitgever: Jumbo
Aantal spelers: 3 - 6
Speelduur: ong. 45 minuten
Prijs: ong. € 30,-


Spellen > Recensies >
Odysseus


Top