Spellen > Recensies > Saga

Saga

Franke Scheper - dec 2004


De koningin van het uit zes landen bestaande rijk Saga is door haar concurrenten verdreven. De spelers spelen verschillende vorstenhuizen, die het rijk weer willen innemen. Daarbij strijden zij zowel tegen de huidige bezetter als tegen elkaar. Daarbij benutten ze de eigenschappen van de verschillende landschappen en zetten ze hun ridders in om roem en eer te behalen. Wie na het veroveren van de landen de meeste eer heeft behaald, mag zich de nieuwe heerser van Saga noemen.

Het spel bevat het volgende spelmateriaal: 6 dubbelzijdig bedrukte landschapskaarten, 5 sets van 12 ridderkaarten en 32 roemfiches met verschillende waarden (oplopend van 1 tot 20). Het spel begint met het neerleggen van de 6 landschapskaarten. De landschappen hebben verschillende eigenschappen, die de spelers in het spel kunnen helpen. Elke landschapskaart heeft twee kanten: voor beginners en gevorderden. De kleur van de kaart geeft aan door welke ridderkleur het aanvals- of verdedigingsleger aangevoerd moet worden. De balk aan de onderzijde van de kaart bestaat uit drie stukken:
- linksonder: het aantal roempunten dat dit landschap oplevert,
- midden: de speciale eigenschap die tijdens het spel gebruikt kan worden,
- rechts: de speciale eigenschap die aan het einde van het spel gebruikt kan worden.

De ridderkaarten worden op het wapen aan de achterzijde gesorteerd. Er ontstaan dan vijf sets van elk twaalf kaarten. Het aantal gebruikte sets is gelijk aan het aantal spelers + 1. Elke speler kiest een set. De overblijvende set wordt gebruikt voor het neerleggen van een verdedigingsmacht bij elk landschap. Er worden twee kaarten bij elk landschap neergelegd, met inachtneming van de legregels: de eerst neergelegde kaart heeft dezelfde kleur als het landschap, de tweede en volgende kaarten hebben andere kleuren als eerder neergelegde kaarten. De verdedigingskaarten worden deels overlappend onder het landschap gelegd, zodat de totale verdedigingswaarde voor alle spelers zichtbaar is.

De spelers voeren om de beurt de volgende acties uit: roempunten scoren (alleen als de speler hier zelf aan denkt!), een ridderkaart neerleggen (verplicht), een landschap veroveren en een vrijgekomen ridder in dienst nemen.

Roempunten scoren
De speler telt het aantal roempunten dat linksonder op de door hem veroverde landschappen staat. Deze punten neemt hij in roemfiches. Alle landschappen met uitzondering van oranje leveren 1 roempunt op. Oranje levert 2 punten op.

Een ridderkaart neerleggen
De actieve speler MOET een handkaart afleggen. Hierbij gelden de volgende regels. Met het neerleggen van een losse kaart wordt het landschap met dezelfde kleur aangevallen. Landschappen mogen door verschillende legers aangevallen worden, echter de legers tellen dan niet samen. Met het aanleggen van een kaart aan een al bestaand leger wordt dit leger versterkt. Dezelfde kaartkleur mag niet nogmaals in het leger voorkomen!

Een land veroveren
Zodra het aanvalsleger van de speler een hogere waarde heeft dan het verdedigingsleger, verovert deze speler dit landschap. De speler neemt het veroverde landschapskaartje en legt dit op zijn aanvalsleger. Dit aanvalsleger is vanaf dit moment het verdedigingsleger van dit landschap. Aan dit leger mogen hierna geen kaarten meer worden toegevoegd! Als het een landschapskaart betreft die voor het eerst veroverd wordt (dat is bij de start van het spel altijd het geval), splitst het verslagen verdedigingsleger (dat van niemand eigendom was) zich in huurlingen. Deze huurlingen worden naast de landschappen gelegd. Spelers kunnen deze door het inzetten van roem inhuren en zo extra ridders verwerven. Als de landschapskaart al eerder door een andere speler veroverd werd, neemt deze verslagen speler zijn vrijgekomen ridders weer op de hand. Deze kaarten kan hij opnieuw gebruiken.

Een vrije ridder (huurling) kopen
Een speler mag gedurende zijn beurt een van de vrije ridders kopen. Hiervoor moet hij gelijk aantal roempunten betalen als de aanvalswaarde van de gekochte ridder. Zeker aan het begin van het spel kan het nuttig zijn van deze mogelijkheid gebruik te maken. Bijna alle landschappen zijn uitgerust met één of meer kaarten van hoge waarde. Deze kunnen later in het spel goed van pas komen.

Het spel eindigt zodra één van de spelers zijn laatste kaart uitspeelt. Dan volgt de eindtelling. Elk gewonnen roemfiche levert het afgebeelde aantal punten op. Hetzelfde geldt voor de waarde van de ridders bij veroverde landschappen (verdedigers). Ridders zonder land (aanvallers) zijn niets waard. Elke ridderkaart in de hand levert het afgebeelde aantal minpunten op. De eindtelling kan nog worden beïnvloed door eigenschappen van de landschappen. Zo zorgt de controle van het groene land ervoor dat handkaarten aan het einde geen minpunten opleveren.

Ten slotte

De opzet van het spel is eenvoudig, maar dat is ook de doelstelling van deze spellenreeks (waartoe bijv. ook Spy en Manga Manga behoren). De kaartjes van het spel (zeker de landschapskaarten) zien er mooi uit en geven de sfeer goed weer. Het spel kent de nodige interactie tussen de spelers, die landschappen van elkaar aanvallen. Je moet zo nu en dan ogen in je achterhoofd hebben. Wel is het aantal mogelijkheden beperkt; aanvallen en verdedigen kan maar op één manier er zijn geen opties om ‘verrassend’ te versterken. Al met al een spelletje voor tussendoor, dat redelijk kan bekoren. Gezien de prijs van deze reeks (rond de 10 Euro), is Saga geen miskoop.

Erwin: Saga is een leuk en vlot meerderhedenspel, waarbij de verhoudingen constant wijzigen. Houd vooral rekening met het effect van de provincies op de eindtelling. Als je bijv. vlak voor het einde de groene provincie kwijtraakt, zit je ineens met een hand vol minpunten.

Titel: Saga
Auteur: Kramer & Rösner
Uitgever: Kosmos / 999 Games
Aantal spelers: 2-4
Speelduur: ong. 45 minuten
Prijs: ong. € 10,-


Spellen > Recensies >
Saga


Top