Spellen > Recensies > Seeland

Seeland

Erwin - 2010


De spelers zijn rijke Nederlandse kooplieden in de zeventiende eeuw. Met hulp van molens moeten door dijken omgeven stukken land worden drooggelegd, ten behoeve van de akkerbouw. De spelers proberen op de markt bouwplannen te bemachtigen, waarmee ze hun molens kunnen bouwen. Deze molens bouwen ze vervolgens in het landschap. Het is ook mogelijk om zaaigoed te kopen en daarmee akkers rond de molens aan te leggen. Als een molen helemaal is ingesloten, kan er geoogst worden. De eigenaar van de molen krijgt de opbrengst van de oogst. Wie aan het einde van het spel de meeste oogstpunten heeft verdiend, is de winnaar.

Spelmateriaal: drasland, molens en akkers

Het speelbord toont een drassig Nederlands landschap en een markt. Deze markt bestaat uit tien velden met vijf marktkramen, vier werkplaatsen en één pakhuis. Op deze markt worden bouwplannen voor molens en zaaigoed voor de akkers verkocht. Rond de markt vind je een handelszone, die uit twaalf handelshuizen bestaat. Een piepkleine versie van de markt markeert de startvelden voor de spelers. Iedere speler bouwt daar aan het begin van het spel één van zijn vier molens. De startvelden liggen in een gebied met zeskantige velden, waarop later akkers en molens worden aangelegd. Aan de rand van het bord vind je een scorespoor.

De 28 molentegels (waarde 0-5) vormen een molenstapel. Op de voorkant staat een bouwplan, op de achterkant een molen. De 30 akkertegels (waarde 0-7) vormen een akkerstapel. Op de voorkant staat een zak zaaigoed met kool, raap of tulpen, op de achterkant staat een aangeplant veld van dezelfde soort. De 30 eilandtegels tonen een landschap (kool, raap, tulpen) of een boerderij. Deze tegels worden aan het begin van het spel gedekt op de 30 eilandvelden gelegd.

De vier werkplaatsen worden gevuld met de gildemeester resp. een molentegel. De vijf marktkramen krijgen een akkertegel. Op vijf van de handelshuizen wordt één gulden gelegd. Dit is het guldenspoor waarop de koopmannen hun marktacties ‘betalen’.

Spelverloop: inkoop, landwinning en de oogst

Als je aan de beurt bent voer je drie acties in volgorde uit. 

Inkoop (tegel van de markt halen). Je moet de gildemeester minstens één veld vooruit bewegen. Eindigt hij op een marktstand krijg je een akkertegel, op een werkplaats krijg je een bouwplan. De kostprijs hangt af van lengte van de wandeling van de gildemeester. De gildemeester loopt gratis naar het eerstvolgende veld, elk overgeslagen veld kost je één gulden. Deze kostprijs betaal je door jouw koopman op het guldenspoor vooruit te zetten. Als jouw koopman op het laatste guldenveld staat, kun je geen velden meer overslaan. Gelukkig verhuizen de door alle kooplieden ingehaalde guldens later naar de voorkant van het guldenspoor. Als je de gildemeester op het pakhuis zet, krijg je deze beurt geen tegel en sla je acties 2 en 3 over. Je zet jouw scoresteen dan drie stappen terug op het scorespoor en jouw koopman drie stappen terug op het guldenspoor (waardoor je in de volgende beurt over extra geld beschikt).

Landwinning (tegel neerleggen). Een akkertegel leg je op een leeg veld naast een eigen molen. Een molentegel leg je op een leeg veld naast een eerder ontsloten veld (met een akker, molen of boerderij). De zojuist aangelegde molentegel mag je vervolgens claimen met een eigen molen. Als je dit niet doet, blijft de molentegel leeg. Als een geclaimde molen naast een of meer eilandtegels ligt, worden deze eilanden omgedraaid. Staat er een landschap op, dan geldt een eiland als een akkertegel. Staat er een boerderij op, dan krijg je een stuiver. Deze stuiver kun je inwisselen voor een extra beurt.

Oogst (eventueel molen waarderen). Als een molen van een speler volledig is ingesloten, kan er geoogst worden. De opbrengst is de waarde van de molen plus de waarde van elke aangrenzende akkertegel. Grenst de molen aan alle drie akkersoorten (kool, raap, tulpen), dan krijg je vijf bonuspunten. Grenst de molen aan geen enkele akkertegel of aan slechts één soort, dan levert de oogst helemaal niets op! Je registreert de punten op het scorespoor. De gewaardeerde molen gaat terug naar jouw voorraad.

Als de stapel molen- of landtegels is uitgeput, worden de marktkramen of werkplaatsen niet meer aangevuld. Als een speler ervoor kiest om de gildemeester naar zo’n leeg veld te bewegen, is het spel meteen voorbij. Dan wint degene die vooraan ligt op het scorespoor.

Variant: stadhouders en records

De voorbereiding is gelijk aan het basisspel. Daarnaast krijgt iedere speler twee recordfiches in zijn eigen kleur. Verder worden zeven stadhouders in het midden van de marktplaats gelegd.

Tweemaal per spel mag je jouw oogst markeren met een recordfiche op het oogstspoor. Je legt dit fiche op het vakje dat overeenkomt met de score van de zojuist gewaardeerde molen. Aan het einde van het spel leveren de vier grootste oogsten 5-20 bonuspunten op.

Als een eilandtegel met een stadhouder wordt opengedraaid, wordt een stadhouder op de dichtstbijzijnde bereikbare molen gelegd. Bij de waardering van deze molen kijkt de stadhouder of de oogst aan de verwachtingen voldoet. Hiertoe vergelijk je de opbrengst met het getal op het voorste handelhuis van het guldenspoor. Is de opbrengst gelijk of hoger, krijg je 5 bonuspunten. Is de opbrengst lager, krijg je 5 strafpunten. De van jouw molens verwijderde stadhouders bewaar je. Aan het einde van het spel krijg je 10 bonuspunten als je de meeste stadhouders hebt verzameld. Een stadhouder die dan nog op een molen ligt, levert 5 strafpunten op.

Variant: tactisch spel

Deze variant wordt gespeeld op de andere zijde van het speelbord, waarop voorgedrukte landschappen en boerderijen te zien zijn. In deze variant doen de eilandtegels niet mee. De stadhouders beginnen op gemarkeerde velden, op iedere boerderij wordt een stuiver gelegd. Je krijgt een stadhouder/stuiver als je een molen naast het desbetreffende veld bouwt.

Ten slotte

Deze preview is gebaseerd op een studie van de spelregels. Ik heb het spel nog niet gezien of gespeeld.

De internationale editie van dit spel bevat ook Nederlandstalige spelregels. Deze editie wordt dit voorjaar verwacht.

Titel: Seeland
Auteurs: Kramer en Burkhardt
Uitgever: Ravensburger
Aantal spelers: 2 - 4
Speelduur: ong. 45-60 minuten
Prijs: onbekend


Spellen > Recensies >
Seeland


Top