Spellen > Varianten > Puerto Rico Sheet

Puerto Rico

Erwin BroensHierna vind je een tabel met een overzicht van de rollen, de bijbehorende spelfasen en de bijzondere eigenschappen van de gebouwen. Als je dit aan alle spelers uitreikt, heeft iedereen de belangrijkste details voor ogen.

Landbouwfase

De landbouwer legt een steengroeve of een open plantage op een vrij eilandveld.
De andere spelers leggen in volgorde 1 open plantage op een vrij eilandveld. 
De landbouwer legt ten slotte de niet gekozen plantages af en legt (aantal spelers + 1) open plantages klaar voor de volgende landbouwfase.

Haciënda: je mag voordat je een open plantage kiest één extra plantage van een gedekte stapel nemen.
Hospitium: neem één kolonist uit de voorraad en leg deze op de zojuist gebouwde plantage of steengroeve.
Bouwhut: je mag een steengroeve nemen in plaats van een openliggende plantage.

Burgemeesterfase

De burgemeester krijgt 1 kolonist uit de algemene voorraad. De burgemeester verdeelt de kolonisten van het kolonistenschip. Begin bij jezelf en geef iedere speler om de beurt steeds één kolonist.

Daarna mogen de spelers alle kolonisten (ook "oude") opnieuw inzetten (overbodige kolonisten stal je op het stadsplaatje tot een volgende burgemeesterfase).

Ten slotte plaatst de burgemeester nieuwe kolonisten op het schip (aantal = vrije cirkels op alle gebouwen; minimaal het aantal spelers).

Plantages, steengroeven en gebouwen hebben 1-3 cirkels. Op elke cirkel is plaats voor één kolonist.

Onbezette fiches hebben in het spel geen enkel effect (uitzondering: de standaardwinstpunten aan het einde van het spel). Om een gebouw, steengroeve of plantage te kunnen gebruiken, moet je deze bezetten met minimaal één kolonist.

Bouwmeesterfase

De bouwmeester mag één gebouw bouwen voor de kostprijs -/- 1 dubloen. Daarna mogen de andere spelers in volgorde één gebouw bouwen voor de volledige kostprijs.

Kostprijs: cijfer in de eerste cirkel.

Je mag elk gebouw maar één keer bouwen.

Steengroeve: kan de kostprijs met 1-4 verlagen. Maximale korting is afhankelijk van de kolom waar je het gebouw koopt (bijv. als je een gebouw uit de eerste kolom koopt, kun je max. 1 dubloen korting krijgen, ook al bezit je meer dan één steengroeve).

Universiteit: neem 1 kolonist uit de voorraad en leg deze op het zojuist gebouwde gebouw.

Opzichterfase

Beginnend met de opzichter produceren alle spelers goederen. De spelers nemen de door hun plantages/gebouwen geproduceerde goederen uit de algemene voorraad en bewaren deze op de windroos.

Nadat iedereen heeft geproduceerd, krijgt de opzichter één van de door hem geproduceerde goederen als bonus (indien voorradig).

Je produceert alleen als je een bezette plantage en een bezette cirkel in een productiegebouw van de desbetreffende soort bezit. Uitzondering: voor maïs is alleen een bezette plantage vereist.

Fabriek: je krijgt dubloenen als je meerdere soorten goederen produceert (1 bij 2 goederen, 2 bij 3, 3 bij 4 en 5 bij 5 goederen).

Handelaarfase

De handelaar begint en mag één goed aan het handelshuis verkopen voor de afgebeelde prijs + 1. De andere spelers mogen daarna ook één goed verkopen voor de afgebeelde prijs.

Als het handelshuis 4 goederen bevat, wordt het aan het einde van de fase geleegd.

Let op: het handelshuis mag uitsluitend verschillende goederen bevatten.

Magazijn: je mag een soort verkopen die reeds aanwezig is.
Kl. Markthal: opbrengst + 1
Gr. Markthal: opbrengst + 2

Kapiteinfase

Beginnend met de Kapitein moeten de spelers om de beurt alle goederen van één soort leveren. Leg de goederen op de schepen. Elk geleverd goed levert 1 winstpunt op. De kapitein krijgt +1 winstpunt voor zijn eerste complete levering.

Deze fase eindigt als niemand meer kan leveren. Controleer dan of men overgebleven goederen kan bewaren (één pion altijd, meer is mogelijk met een pakhuis). Het restant gaat terug naar de voorraad. De kapitein leegt ten slotte alle volle schepen; deze pionnen gaan terug naar de voorraad.

Elk schip accepteert maar één soort goederen.
Een schip accepteert geen goederen die reeds op een ander schip zijn geladen.
Vol = vol.

Haven: +1 winstpunt voor elke levering.
Werf: lever één keer per fase aan een virtueel schip (één soort goederen, verder geen beperking).
Kl. pakhuis: bewaart alle pionnen van 1 extra soort.
Gr. pakhuis: bewaart alle pionnen van 2 extra soorten.

Goudzoekerfase

De goudzoeker krijgt 1 dubloen.Spellen > Varianten >
Puerto Rico Sheet


Top