Spellen > Recensies > Veilingmeesters

De veilingmeesters van Amsterdam

Johan François - augustus 2000


"De Veilingmeesters van Amsterdam" is het allernieuwste spel van Knizia dat op de markt gebracht wordt door JUMBO. Met de vraag in ons achterhoofd "Wat heeft Knizia er dit keer van gebakken", ontdoen we het versruikend exemplaar ons toegestuurd door JUMBO (waarvoor dank aan Karin Hallebeek) van het cellofaan. Het is zoiets als bij wijnproevers het ontkurken van een nieuwe "grand cru"... verwachtingsvol en met een zekere eerbied. Samen met de genodigde zielsverwanten, fervente bordspellenspelers, wordt om 19.45 uur Knizia's jongste telg gekeurd.

Waarheen, waarvoor .....

....of de situatieschets. We duiken naar het Amsterdam van de 17de eeuw, toen de stad welvarender en machtiger was dan ooit. Haar schepen bevoeren alle zeeën en brachten goederen naar de thuishaven, waar ze met rijke winsten werden verhandeld. Het inwoneraantal verviervoudigde in een kort tijdsbestek en de stad werd dan ook aanzienlijk uitgebreid.

Elke speler vertegenwoordigt een rijke en machtige koopmansfamilie en probeert zijn deel van de goederenmarkt mee te pikken om daarmee zijn macht in Amsterdam en de kolonies uit te breiden. We weten waar we voor staan ... we moeten bij de "afrekening" via Amsterdam, de kolonies en de goederenmarkt in het bezit komen van de meeste "slappe was", "jumboflappen", euh ..geld dus, juist!

Eerst en vooral een kijkje naar het bord zelf.

Het speelbord kunnen we in 4 delen opsplitsen .. Een Knizia passend zullen we onze krachten op diverse terreinen moeten ontplooien. In het midden van het bord: een kaart van Amsterdam, waarop 4 wijken, gescheiden door grachten: "Grachten" - "Nieuwe Zijde" - "Oude Zijde" en "Lastage". Daaromheen ontvouwt zich de wereld, eveneens in 4 delen gesplitst, met name: "Far East" - "East Indies" - "Africa" en "America's", waarin je telkens handelsposten vindt die je tijdens het spel kan bezetten. Onderaan het bord vinden we een goederenmarkt ook al opgesplitst in 4 goederenbanen: suiker, edelstenen, specerijen en zijde. Als laatste onderdeel vinden we aan de andere drie zijden van het bord een tijdsbalk, startend in 1579 en eindigend in 1666, met daarop de voornaamste gebeurtenissen in deze periode voor Amsterdam.

Voor het spel begint ...

Voor het spel begint, ontvangt elke speler 24 fiches (elke speler heeft een eigen kleur (wordt wat onoverzichtelijk anders :)), die hij/zij kan inzetten op de goederenmarkt, Amsterdam of de kolonies. Als beginkapitaal krijgt elke speler 400.000 florijnen en volgens een vaste opstelling krijgt elke speler een pand in Amsterdam; een handelskolonie en de startpositie in een goederensoort.

We nemen de speelkaartjes, die het verloop van het spel "mee" bepalen en na het schudden plaatsen we die in een gesloten deck naast het bord. Deze kaartjes kunnen we onderverdelen in 4 soorten:

  • De zandloperkaartjes: hierdoor verplaatst de pion een vakje op de tijdslijn en gebeurt er al of niet iets. Bijvoorbeeld geld lenen of krijgen, kolonies worden gesticht of vergaan.
  • De goederenkaartjes: tot 3 x toe boek je vooruitgang op de goederenmarkt
  • De handelspostkaartjes: sticht een handelspost in het oplichtende werelddeel.
  • De Amsterdamkaartjes: bouw een pand in het oplichtende deel van Amsterdam

... en weg zijn wij!

Bij elke speelbeurt wordt telkens een andere speler burgemeester. Dit houdt in dat die speler drie inzet-"schijven" voor zich op tafel krijgt. De temporele burgervader (-moeder) trekt nu één voor één een kaartje van de stapel en plaatst dit direct op één van de drie schijven. Behalve bij een zandloperkaartje, want dan schuift men de pion dadelijk een vakje verder op de tijdsbalk en wordt de (mogelijke) actie uitgevoerd.

Plaatst men een kaart op de burgemeestersschijf, dan wordt het eigendom van de speler en mag enkel hij/zij uitvoeren wat op het kaartje staat. Komt het kaartje op de aflegschijf terecht, dan beslist de speler met andere woorden dat dit kaartje zonder enig gevolg uit het spel verdwijnt. Daar op elke schijf een kaartje komt te liggen, komt er sowieso ook eentje terecht op de veilingschijf, waarmee we aanbelanden bij de veilingklok.

Elke beurt is er dus een kaartje dat "verdwijnt; een kaartje "voor de burgemeester" en een kaartje dat geveild wordt. De veilingklok is een batterijvrije opwindklok, die eenmaal opgewonden langzaam begint terug te tellen. Ben je de eerste om op de klok te slaan betaal je de aangegeven prijs, krijg je het kaartje en voer je uit wat erop vermeld staat. Je hebt er tenslotte voor geboden, hé! Is er geen liefhebber en loopt de klok af zonder dat er geboden werd, dan verdwijnt het kaartje in de aflegstapel.

Kniziaans "verdeel en heers"-systeem

Bij het spelen moet je er goed op letten "alle fronten" in het oog te houden. Je moet zowel in de stad, op het wereldvlak als op de goederenmarkt een zo goed mogelijke positie proberen te bereiken, waardoor je een maximum aan punten (geld) bijeen kan sprokkelen tijdens één van de 8 scoringsrondes. Het zijn telkens slechts de 2 best geplaatsten (stad, wereld, baan) die centen oprapen.

Daarbij heeft Knizia ook nog enkele bonusjes ingebouwd in het spel, om een mens nog meer aan te moedigen op elk vlak actief te zijn:

  • Heb je op de goederenmarkt voor elke koopwaar een fiche minstens in het tweede vakje, krijg je meteen een woning naar keuze in Amsterdam.
  • Bouw je in Amsterdam een woning aan weerszijden van een brug, krijg je 40.000 florijnen.
  • Bouw je in elke wijk een huis, lap ... 100.000 florijnen in de pocket.
  • In ieder werelddeel een handelspost gebouwd en je bent 100.000 florijnen rijker.

Volg goed de pion op de tijdsbalk en poog met "voorzienigheid" je bouwplannen te structureren, zodat je het maximum kan binnenhalen wanneer de waarderingsrondes eraan komen. Je weet immers nooit wanneer een "zandloperkaartje" getrokken wordt ... en de tijd vooruitgaat.

Ten slotte

De Veilingmeesters van Amsterdam is een spel met grote klasse. Het bord is aantrekkelijk; het spelmechanisme werkt heel goed; er zit heel wat afwisseling in en er is ook een grote betrokkenheid van alle spelers, op elk moment van het spel. Akkoord, de kaartjes vallen wat klein uit en er mocht wat meer geld in de bank zitten (nogal vaak wisselen) en de drie schijven konden best door één bordje vervangen worden. Ook is het een beetje wennen als je de klok centraal plaatst en het bord ietwat opzij, maar het is een spel van pure klasse. Het zal me dan ook niet verwonderen als ik het zie opduiken op de lijst van de genomineerden voor de een of andere "game of the year", "Spiel des Jahres" of "Spel van het jaar", want je hebt zowel "The Merchants of Amsterdam" als "Die Kaufleute von Amsterdam" naast "De Veilingmeesters van Amsterdam".

Foto's © Jumbo

Titel: De Veilingmeesters van Amsterdam
Auteur: Reiner Knizia
Uitgever: Jumbo
Aantal spelers: 3 - 5
Speelduur: 90 minuten
Prijs: ong. € 30


Spellen > Recensies >
Veilingmeesters


Top