Spellen > Recensies > Wadi

Wadi 

Erwin - april 2008


Wadi speelt zich af in een woestijngebied. Een wadi is een woeste woestijnrivier, waardoor slechts gedurende een korte periode van het jaar water stroomt. De spelers zijn landbouwers, die met hun sjadoefs (waterpompen) de waterreservoirs in de gebieden naast de rivier proberen te vullen. Aan het begin van het spel wordt eerst een speelveld opgebouwd met losse tegels. Het gekozen scenario bepaalt de samenstelling van dit speelveld. Er zijn drie soorten landtegels met 1-3 waterreservoirs (1-3 winstpunten). Daarnaast zijn er 17 waditegels, waarmee de rivieren worden gevormd. Aan het begin van elke rivier wordt een voorraad waterschijfjes klaargelegd, die in de loop van het spel stroomafwaarts verschuiven. Iedere speler krijgt een voorraadje sjadoefs in zijn eigen kleur. De startspeler krijgt een prachtige glazen talisman.

Tijdens een speelronde voeren de spelers eerst hun acties uit. Als je aan de beurt bent, mag je twee acties uitvoeren of passen: je mag in willekeurige volgorde 1 sjadoef bouwen en 1 waterschijfje pompen, of je mag twee waterschijfjes pompen.

Een sjadoef mag je alleen op een lege landtegel bouwen, waarnaast horizontaal of verticaal geen andere sjadoef ligt. In de loop van het spel wordt de tweede beperking versoepeld. Dan mag je wel naast vreemde sjadoefs bouwen als je geen andere actie meer zou kunnen uitvoeren. Het kan zeer zeker geen kwaad om op deze versoepelde bouwregel te anticiperen, omdat je dan zomaar in het gecultiveerde achterland van een medespeler kunt opduiken en volop van zijn activiteiten kunt profiteren.


een speelveld met drie wadi's

Bij het pompen verplaats je 1 waterschijfje van een waditegel of een landtegel naar een andere landtegel. Zowel de bron- als de doeltegel moeten binnen het bereik van jouw sjadoef liggen. Jouw sjadoef is actief op zijn eigen tegel en op alle direct aangrenzende tegels aan dezelfde oever van de rivier. Op elk van deze tegels mag je dus één waterschijfje plaatsen. Daarbij genieten gebieden met drie waterreservoirs uiteraard de voorkeur.

Nadat alle spelers aan de beurt zijn geweest, stromen de waterschijfjes één riviertegel verder en gaat de talisman naar de nieuwe startspeler.

Als de rivier geen waterschijfjes meer bevat, is het spel afgelopen. Dan tellen de spelers hun winstpunten. Een sjadoef levert punten op voor elke landtegel met een waterschijfje binnen zijn bereik. Het maakt niet uit wie die tegel heeft bewaterd. Verder kan dezelfde landtegel via andere sjadoefs nogmaals punten opleveren. Het aantal waterreservoirs op een landtegel geeft de punten aan (1-3). De speler met de meeste punten is de winnaar.

Ten slotte

Wadi is een elegant bordspel. De regels en het spelprincipe zijn duidelijk en toegankelijk, maar om het goed te spelen moet je de grijze cellen voldoende prikkelen. Dit spel beloont vooruitdenken, vereist een gevoel voor timing en vraagt erom dat je handig profiteert van de activiteiten van je medespelers. De interactie wordt afgedekt door het bezetten van mooie plaatsen en door de mogelijkheid om een waterschijfje uit het bereik van een andere sjadoef weg te pompen. Met twee spelers krijgt het spel enigszins een ander karakter, omdat het profiteren van medespelers dan uiteraard geen rol meer speelt.  

Door de losse tegels kun je nieuwe spelsituaties bedenken, waardoor het speelplezier op de langere termijn wordt gegarandeerd. De flexibele opbouw van het speelveld biedt verder de mogelijkheid om de complexiteit te verhogen of te verlagen. Het regelboekje bevat enkele scenario’s, op de website van de uitgever zijn nieuwe scenario's gepubliceerd en zullen er meer volgen.

De talisman als startspelersteen is een stijlvolle gadget. Deze glazen flesjes zijn met de hand gemaakt, waardoor elk spel in feite uniek is. Over de rest van het spelmateriaal heb ik geen klachten.

Wadi is een geslaagde start van deze nieuwe uitgever. Dit leuke bordspel in een mooi jasje en met een prima prijsje kan ik iedereen van harte aanbevelen.

Titel: Wadi
Auteur: Martyn F
Uitgever: Emma Games
Aantal spelers: 2-4
Speelduur: ong. 30 minuten
Prijs: ong. € 20,-


Spellen > Recensies >
Wadi


Top