Update: 20-09-02

Nieuws > Releases > Amigo > Archief II

Amigo

Website


High Bohn Auteur: Hanno Gierke

releasedatum: okt 2001

High Bohn is een expansieset voor Bohnanza. Met de opbrengst van je akkers kun je een westernstad uitbouwen. De gebouwen (bijv. saloon) hebben nuttige eigenschappen, die je later in het spel goed kunt gebruiken. Met een mooie verzameling gebouwen kun je bovendien een berg bonuspunten verdienen. Deze nieuwe editie bevat ook een expansie voor El Cabohne, o.a. allerlei gebouwen in de stad Chicabohn.

Gargon Auteur: Rüdiger Dorn

releasedatum: okt 2001

Gargon bevat 102 kaarten in zes kleuren, met de waardes 0 - 15. Ook aan de achterkant van de kaarten kun je de kleur herkennen. De lage kaarten tonen een aantal amuletten, dit zijn de winstpunten. De startspeler legt een gedekte combinatie van één, twee of drie kaarten op tafel. De volgende spelers moeten de combinatie bedienen of passen. De laatste speler mag daarbij geen nieuwe kleuren toevoegen. Vervolgens wordt per kleur vastgesteld wie de hoogste kaart(en) heeft gespeeld. Die speler legt de kaart(en) op zijn scorestapel. Aan het einde krijg je punten voor verzamelde amuletten, eventueel verdubbeld als je een 0-kaart hebt gewonnen, en bonuspunten als je de meeste kaarten van een kleur bezit. In de loop van 2002 verschijnt een internationale versie met onder meer Nederlandstalige regels.

Heimlich & Co Auteur: Wolfgang Kramer 

releasedatum: okt 2001

Wolfgang Kramer's Heimlich & Co is een uitgebreide heruitgave van het Spiel des Jahres uit 1986. In dit bordspel zijn 2-7 geheim agenten op zoek naar informatie over een safe van de firma Heimlich & Co. Met behulp van de dobbelsteen verplaats je de agenten op het bord (je mag alle agenten bewegen, maar mag daarbij niet verraden met welke kleur je speelt). Als een speler een of meer agenten naar een huis met de safe beweegt, volgt daar een puntentelling. Het huisnummer bepaalt het aantal velden waarmee deze agenten op het scorespoor vooruit worden gezet (in de ruïne moet je 3 velden terug). Daarna wordt de safe naar een ander leeg huis verplaatst. Het spel eindigt zodra een scoresteen het finishveld bereikt. De speler met de desbetreffende agentkaart is de winnaar. Deze versie bevat onder meer een variant met 26 Top Secret kaarten, die speciale acties mogelijk maken.

Die Gnümies Auteur: David Parlett

releasedatum: okt 2001

Een kaartspel voor 2-5 spelers. Dit is een bewerking van het Asterix kaartspel dat begin jaren negentig door FX Schmid werd uitgegeven. Iedere speler heeft een set biedkaarten, waarmee je bij voorkeur de kostbare partykaarten wilt verzamelen. Iedereen legt tegelijk een gedekte biedkaart op tafel, in principe wint de hoogste de partykaart en moet zijn biedkaart inleveren (er zijn speciale partykaarten waarbij dit net even anders verloopt). In plaats van je biedkaart kun je ook je Knalli uitspelen. Met deze kaart doe je niet mee aan de biedronde, maar mag je de bovenste kaart van de partystapel bekijken en deze houden of weggeven. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk gelijke partykaarten te verzamelen, reeksen leveren namelijk veel meer punten op.

Schussfahrt Auteur: Ralf Menzel

releasedatum: okt 2001

Dit is een vlot racespel voor 3-5 spelers, waarbij je probeert jouw snowboarders (kaarten met de waarde 1-4) veilig naar de overkant van het spelbord te loodsen. Dit is geen gemakkelijke opgave, want ondertussen proberen je medespelers jouw snowboarders met sneeuwballen te bekogelen. Daartoe spelen ze de Yeti-kaart die hoort bij de rij waarin jouw kaart zich bevindt. Als een medespeler het juiste aantal ogen gooit, neemt hij een of meer kaarten van het bord en verdient daarmee winstpunten. De meeste punten verdien je echter door jouw beste snowboarder als eerste over de finish te krijgen.

Bohnanza expansie Auteur: Uwe Rosenberg 

releasedatum: voorjaar 2001

Deze nieuwe versie van de Bohnanza expansieset bevat niet alleen de extra kaarten voor 6 en 7 spelers, maar nu ook een nieuwe variant. Met opdrachtkaartjes kun je extra geld verdienen. De opdrachten zijn simpel, bijvoorbeeld: "verbouw drie bonen op akker 1 en vijf op akker 2".

Café International kaartspel Auteurs: Hoffman & Siegers 

releasedatum: voorjaar 2001

De kaartspelvariant van het bekroonde legspel (het Spiel des Jahres 1989) over het vullen van tafeltjes in een café met bezoekers. Het bordspel was begin jaren negentig ook in Nederland verkrijgbaar. Het café bestaat uit vijf tafelkaarten. Met de juiste combinatie van cafégasten aan een tafel verdien je winstpunten. Daarbij moet je rekening houden met de regels voor een juiste tafelschikking. De gastkaarten bevatten een bonte mengelmoes van dames en heren uit alle werelddelen. Dit spel is geschikt voor 2-5 spelers.

Big Deal Auteurs: Hexagon Games 

releasedatum: voorjaar 2001

In dit economische bordspel voor 2-6 spelers sticht je bedrijven en streef je naar expansie van je concern. Door vijandelijke overnames probeer je andere bedrijven in je bezit te krijgen. Je verplettert andere ondernemingen en pikt hun winsten in. Je speculeert met aandelen en grondstoffen. In dit spel kun je alles winnen, maar ook alles verliezen. Het spel kent 11 concerns met elk 7 aandelen. Een spelerbeurt bestaat uit het trekken van een kaart, het incasseren van inkomsten voor uitgespeelde concerns en een zestal optionele acties: aan- en verkoop van grondstoffen, aan- en verkoop van aandelen, oprichting van een concern (heb je de juiste aandelen en grondstoffen voor nodig), vergroten of sluiten van een concern of een concern overnemen. Het einde van het spel wordt geactiveerd door "game over"-kaarten, die door de kaartstapel zijn geschud. Dan worden je bezittingen geliquideerd en win je het spel als je de meeste pegels bezit.

Gespensterjagd Auteur: Kai Haferkamp

releasedatum: voorjaar 2001

In dit bordspel voor 2-5 spelers is één speler het spook, de andere spelers zijn de jagers die proberen het spook te vangen. De jacht speelt zich uiteraard af in een oud Engels landhuis, de favoriete omgeving van elk fatsoenlijk spook. De jagers mogen alleen bewegen via deuren, ladders en trappen, het spook kan door muren, vloeren en plafonds. De speler van het spook moet elke beurt van kamer wisselen (uitzondering: pauzekaart) en mag in principe elke kamer slechts één keer bezoeken (tenzij hij een valsspelerkaart speelt). Het spel doet enigszins denken aan Scotland Yard. Een belangrijk verschil: slechts één van de jagers wint het spel door het spook te vangen. Uiteraard wint het spook als hij de jagers tot het einde weet te ontlopen.

Limits Auteur: Uwe Rosenberg

releasedatum: voorjaar 2001

Een kaartspel voor 2-6 spelers. De spelers beginnen met vijf kleurkaarten, waarvan ze er één gedekt voor zich op tafel leggen. Vervolgens leggen de spelers om de beurt een kleurkaart op een centrale aflegstapel. Aan het begin van de ronde is reeds een limietkaart omgedraaid. Deze kaart bepaalt voor alle kleuren hoeveel kleurkaarten er maximaal op de aflegstapel mogen liggen. Dit aantal wordt verhoogd met de door de spelers gedekt neergelegde kaarten. Als je aan de beurt bent, mag je de verdenking uitspreken dat een medespeler de limiet van een kleur heeft overschreden. Heb je gelijk, krijg jij punten en hij minpunten. Heb je het fout, dan zijn de minpunten voor jou.

Der Schattendieb Auteur: Jürgen Grunau

releasedatum: voorjaar 2001

Een kaartspel voor 3-7 spelers, over diefstal van juwelen. Iedere speler heeft een kluis en krijgt vier kaarten van de stapel. Er zijn 80 juwelenkaarten (waarde 1-10), 20 kluiskaarten en vijf dieven. Vier dieven zijn gespecialiseerd, de "schaduwdief" steelt alles. De spelers kiezen ieder een kaart en draaien deze tegelijkertijd om. Juweelkaarten met een gelijke waarde gaan meteen richting aflegstapel. Vervolgens stelen de dieven juwelen van de medespelers. Degenen die nu nog een openliggende juwelenkaart beschikken, mogen extra gelijksoortige juwelen uitspelen. Daarna worden de juwelen in de kluis gelegd. Met een kluiskaart sluit je jouw kluis en verlaat je het spel. Als je hiermee te lang wacht, verdien je geen punten.

El Moondo Auteurs: Pilartz & Migou

releasedatum: voorjaar 2001

De Duitse versie van Zoon. Dit is een luchtig kaartspel in een "fantasysetting" voor 2-4 spelers. Iedere speler krijgt een set kaartjes, die je in rijen op tafel legt. Vervolgens start je een spel op een denkbeeldig schaakbord. Het spel zelf doet sterk denken aan Stratego. Je probeert namelijk de "vlag" van je tegenstander te slaan. De kaartjes tonen eenheden c.q. monsters, waarmee je over het imaginaire spelbord beweegt. Ieder kaart toont een diagram met de bewegingsmogelijkheden van de desbetreffende eenheid, alsmede de gevechtskracht. Die gevechtskracht is overigens variabel, in elke kaarthoek staat in principe een andere waarde. Als je een kaart van je tegenstander "slaat", kiezen beide spelers een "kaarthoek" uit. De kaarten worden omgedraaid en de gevechtskracht wordt vergeleken.

San Francisco Auteurs: Löpmann & Wetter

releasedatum: najaar 2000

Een bordspel voor 3-5 spelers. De spelers proberen de stad te herbouwen na de aardbeving van 1906. Geld en invloed bepalen wie de meest winstgevende stadswijken kan bouwen. Aan het begin worden de wijkkaartjes geschud en op het spelbord gelegd. Door de toevallige verdeling begint elk spel met een nieuwe spelsituatie. Vervolgens krijgen de spelers geld- en invloedkaarten. Hiermee kunnen ze bouwvergunningen voor bepaalde wijken verwerven. De startspeler trekt een actiekaart van de dichte stapel. Deze kaart geeft aan in welke wijk er gebouwd mag worden en door hoeveel spelers. De vergunning gaat naar de speler met de hoogste invloedskaart. Pas op: bij meerdere gelijke kaarten gaat de vergunning naar de naast lagere invloedskaart! Het is ook mogelijk om de vergunning via een veiling te verkrijgen. Het aantal geld- en invloedskaarten is beperkt. Je moet dus kiezen waar en wanneer ze je inzet. Wil je snel geld verdienen, of wacht je liever tot de meer winstgevende stadswijken aan bod komen (en je medespelers dan hun meeste geld en invloed hebben verbruikt)?

Al Cabohne

Auteur: Uwe Rosenberg

releasedatum: najaar 2000

De volgende kiem in de bonensage die een paar jaar geleden begon met Bohnanza. Ook hier draait het om bonenakkers en de verkoop van verschillende soorten bonen. Hoe voller je akkers, des te hoger is de opbrengst. Maar.... dan komt de maffia om de hoek kijken. Naast de spelers bezitten ook Al Cabohne en Don Corlebohne ieder een akker. Als jij toevallig dezelfde bonensoort verbouwt, is het zaak deze snel te verkopen voordat je wordt afgeperst. Het spel is bedoeld voor 1 of 2 spelers.

Pinocchio

Auteur: Dieter Gebhardt

releasedatum: najaar 2000

Een kaartspel voor 2-6 kinderen vanaf 6 jaar. De spelers leggen kaarten met afbeeldingen van kledingstukken gedekt op tafel, waarmee ze onze bekende liegende houten pop moeten aankleden. Je noemt de soort en kleur van het kledingstuk. De volgende speler kan je geloven en zelf een nieuwe kaart afleggen, of beweren dat je liegt. Heeft hij gelijk, dan krijgt jij een neuskaart. Heb je niet gelogen, dan moet hij een neuskaart nemen. De winnaar is degene met de kleinste neus.


Nieuws > Releases > Amigo > Archief II


Top