Update: 12-09-07

Nieuws > Releases > HiG > Archief

Hans im Glück

Website


Taluva Auteur: Casasola-Merkle

release: okt 2006

Taluva is een bordspel voor 2-4 spelers. De spelers bouwen aan een eiland, dat bestaat uit tegels met drie verschillende terreinsoorten. Vulkanen zorgen ervoor dat vanzelf een grillig landschap ontstaat, de op elkaar geplaatste tegels zorgen voor hoogteverschil. Iedere speler beschikt over 3 tempels, 2 torens en 20 hutten in zijn eigen kleur. De actieve speler trekt eerst een gebiedstegel en kan hiermee het landschap vergroten of een vulkaanuitbarsting activeren. In het tweede geval leg je de tegel op reeds eerder geplaatste tegels. Hierdoor kunnen hutten van het speelveld verdwijnen. Als tweede actie moet je 1 of meer speelstukken op lege velden plaatsen. Een losse hut bouw je op niveau 1; een toren bouw je op niveau 3 of hoger, naast een eigen dorp zonder toren; een tempel bouw je op een veld naast een eigen dorp zonder tempel en dat minstens drie velden groot is. Je kunt in één stap een eigen dorp fors uitbreiden, door naburige gebieden met dezelfde terreinsoort met hutten te bezetten. Als je in jouw beurt niet een van deze vier bouwacties kunt uitvoeren, heb je meteen verloren en speel je niet meer mee. Als de laatste tegel is gelegd, wint de speler met de meeste tempels. Als je tijdens het spel twee van jouw drie gebouwsoorten volledig op het bord weet te plaatsen, win je meteen. Taluva is op het eerste gezicht een prima tactisch spel, met prachtig spelmateriaal. Met een volle bezetting kan het speelplezier mogelijk lijden onder een destructieve speelstijl. Dit kun je o.a. voorkomen door "gaten" in het speelveld te maken. Volgens een betrouwbare bron komt 999 Games volgend jaar met een Nederlandstalige versie.

Kabale und Hiebe Auteur: Stepponat

release: okt 2006

Kabale und Hiebe is een kaartspel voor 2-6 spelers. Iedere speler beschikt over een eigen set met 25 biedkaartjes. Je begint het spel met drie biedkaartjes in de hand. Elke biedkaart heeft een bepaalde waarde en soms ook nog een bijzondere eigenschap. Bij een volle bezetting wordt er gestreden om 36 doelkaarten in zes verschillende categorieën: muziek, alchemie, vechten, handel, akkerbouw en religie (waarde 1-5). Aan het begin worden zes doelkaarten open neergelegd. De actieve speler moet een gedekte biedkaart onder een van de doelkaarten leggen. Als daar reeds een biedkaart ligt, wordt deze omgedraaid en weet je dus wat hier is gespeeld. Als de omgedraaide biedkaart een bijzondere eigenschap heeft, wordt deze meteen uitgevoerd (of pas aan het einde van de ronde als deze eigenschap de puntentelling betreft). De ronde is voorbij als bij elke doelkaart minimaal het vereiste aantal biedkaarten ligt. Dan volgt een puntentelling. In principe verdien je daarbij een doelkaart, als jij met jouw biedkaarten de hoogste waarde hebt ingezet. Uiteraard spelen de biedkaarten met speciale eigenschappen ook hier de hoofdrol. Deze eigenschappen schakelen bijv. andere biedkaarten uit of beïnvloeden ze op een andere wijze. Het spel is voorbij als na 6 rondes alle doelkaarten zijn verdeeld. Dan tellen de spelers hun punten. Als je een doelkaart uit elke categorie hebt verzameld, kun je een forse bonus verdienen: de waarde van het setje van 6 verschillende kaarten wordt verdubbeld, maar elke andere doelkaart levert je dan wel een strafpunt op. Uiteraard wint de speler met de meeste punten. 999 Games heeft een Nederlandstalige versie uitgebracht.

Mauerbauer Auteur: Colovini

release: voorjaar 2006

Een bordspel voor 2-4 spelers. Nadat eerst de veiligheid van de stad wordt gegarandeerd door dikke muren en hoge wachttorens, bouwen de spelers in alle rust aan hun huizen en paleizen. Het speelbord is verdeeld in driehoekige velden. Op de randen bouwen de spelers muren, waardoor verschillende steden ontstaan. Na het plaatsen van een muur gooi je drie dobbelstenen. Een van de stenen toont de drie kleuren van de torens: wit, grijs of zwart. De andere twee stenen tonen de vijf kleuren van de huizen en een joker. Vervolgens moet je torens en huizen plaatsen. Als er nog ruimte is, moet je minstens één toren met de gedobbelde kleur aan het uiteinde van de deze beurt gebouwde muur plaatsen. De kleur van een eventuele tweede toren is vrij. De huizen plaats je in de driehoeken. Je moet twee huizen met de gedobbelde kleur plaatsen (één huis op een randveld). Jij beslist welk huis aan welke kant van de muur wordt gebouwd. Als een gebied is omringd, ontstaat een stad. Dan beslis je eerst of deze stad met een aangrenzende stad wordt verbonden. Zo ja, worden de tussenliggende muren en torens verwijderd. Vervolgens worden twee huizen met dezelfde kleur omgeruild voor een paleis met deze kleur. Dan volgt de puntentelling, waarbij iedere speler over zes scorekaarten beschikt. Op deze kaarten zijn verschillende scoremogelijkheden afgebeeld: huizen en paleizen met bepaalde kleuren, torens aan de kust, huizen buiten steden, de grootte van de zojuist gebouwde stad enzovoort. Je mag één of twee van deze kaarten spelen en daarmee punten voor de huidige situatie incasseren. Vervolgens trek je één nieuwe scorekaart. Het spel eindigt zodra een van de materiaalsoorten is uitgeput. Dan wint degene met de meeste punten.

Thurn und Taxis Auteur: Seyfarth

release: voorjaar 2006

Dit bordspel voor 2-4 spelers is ontworpen door Karen en Andreas Seyfarth. De spelers beheren postkoetsbedrijven. De spelers leggen routes aan, bouwen koetsen en bezoeken nieuwe steden. Het speelbord toont een landkaart met Beierse en naburige steden. Voor elke stad zijn drie speelkaarten beschikbaar. Zes van deze stadskaarten liggen open op tafel. Een speelbeurt bestaat uit het nemen en het uitspelen van een stadskaart, waarmee je een postkoetsroute uitbouwt. Zodra je een route bent begonnen, moeten nieuwe steden aansluiten op de bestaande route. Als je één route met minstens drie steden bezit, mag je deze route activeren en huisjes in die steden plaatsen (in alle bezochte steden van één provincie of in één bezochte stad per provincie). Vervolgens levert dit je een betere postkoets op, mits de route lang genoeg was (de vereiste lengte stijgt in de loop van het spel). Zowel routes als steden leveren winstpunten op, waarbij de meeste punten worden verdiend door de speler die als eerste de desbetreffende bonus weet binnen te halen. Steden leveren punten op als je huizen in alle steden van een of twee provincies bezit. Je krijgt ook punten als je minstens één huis in alle provincies buiten Beieren bezit. Routes leveren punten op als je een route met minstens vijf steden activeert. Er zijn ook nog vier neutrale personen, die de spelers hun hulp aanbieden. Per beurt mag je één van deze helpers inschakelen en zijn speciale actie gebruiken. Dan mag je twee kaarten nemen, twee kaarten uitspelen, alle openliggende kaarten ruilen of krijg je toch een betere koets, terwijl jouw route eigenlijk te kort is. Het spel eindigt wanneer een speler al zijn huizen heeft geplaatst of een speler de beste koetssoort heeft ontvangen. Dan leveren de niet gebouwde speelstukken strafpunten op en wint degene met de meeste punten. 

Carcassonne der Turm Auteur: Wrede

release: voorjaar 2006

Carcassonne de Toren is een nieuwe uitbreiding voor het legspel Carcassonne. Deze set bevat ong. 20 nieuwe tegels met torensysmbolen, 30 houten torenstukken en een handige kartonnen houder, waarin je de voorraad tegels kunt opstapelen. De tegels met torensysmbolen staan je toe om wachttorens bouwen of te verhogen. De hoogte van een wachttoren bepaalt op hoeveel tegels deze invloed uitoefent. Met een wachttoren kun je horigen van medespelers gevangen nemen. Je kunt een toren neutraliseren door er een horige op te zetten. 

E&T Kartenspiel Auteur: Knizia

release: okt 2005

Dit kaartspel voor 2-4 spelers is gebaseerd op het uitmuntende bordspel Euphrat & Tigris. Het speelmateriaal bestaat uit 16 leiders, 193 beschavingskaarten (zwarte bevolking, blauwe landbouw, groene markt en rode tempel), 8 schatten, 4 rampkaarten (1 per speler) en 3 schipkaarten. De 8 schatkaarten worden aan het begin zo op tafel gelegd, dat tussen twee schatten ruimte overblijft voor één beschavingskaart. Onder de rij schatten is ruimte voor 8 rijen beschavingskaarten. Elke schat is de startkaart van een koninkrijk. Iedere speler begint met 8 beschavingskaarten. Als je aan de beurt bent voer je twee acties uit: een leider inzetten of verplaatsen, een beschavingskaart aanleggen of een rampkaart uitspelen. Met jouw rampkaart kun je één keer een beschavingskaart verwijderen. Als je een beschavingskaart in de kolom onder een schatkaart legt, vergroot je dit koninkrijk. Als er een leider in deze kleur aanwezig is, krijgt de eigenaar een winstpunt in deze kleur. Als je een beschavingskaart tussen twee schatten legt, verbind je twee koninkrijken. Dan kun je onder bepaalde voorwaarden een schatkaart winnen. Ook in dit kaartspel ontstaan interne en externe conflicten als gelijksoortige leiders in hetzelfde koninkrijk staan. Bij interne conflicten vecht je met tempelkaarten en krijgt de winnaar één rode tempelkaart als winstpunt. Bij externe conflicten vecht je met kaarten in de desbetreffende kleur en krijgt de winnaar één van deze kaarten als winstpunt. Aan het einde van een spelerbeurt vult iedereen zijn hand weer aan tot 8 kaarten. De schipkaarten zijn de vervangers van de monumenten uit het bordspel en leveren ook hier de nodige extra winstpunten op. Het spel is afgelopen als de stapel beschavingskaarten is verbruikt of als er nog maar één schatkaart over is. Dan telt iedereen zijn winstpunten in zijn slechtste kleur. De speler met de meeste punten wint.

Hazienda Auteur: Kramer

release: okt 2005

Een bordspel voor 2-5 spelers. Het dubbelzijdige speelbord toont pampa-, land-, markt- en watervelden. Het resterende speelmateriaal bestaat o.a. uit landkaarten, dierkaarten, gebiedstegels, watertegels en dierfiches. De spelers zijn grootgrondbezitters in Argentinië. Ze kopen landerijen en dieren, bouwen haciënda's, halen de oogst binnen en verkopen vee op de markt. Tijdens jouw beurt kun je maximaal drie van de volgende acties uitvoeren: één object kopen (landkaart, dierkaart, haciënda, water), één kaart uitspelen (land- of dierkaart) of één oogstfiche plaatsen. Door het uitspelen van een landkaart mag je een gebiedstegel in jouw kleur op het bord plaatsen. Een groep gebiedstegels levert winstpunten op en verhoogt de opbrengst als een hiermee verbonden kudde een markt bereikt. Door het uitspelen van een dierkaart mag je het afgebeelde dier in jouw kleur op het bord plaatsen. Het is bedoeling om met kuddes gelijksoortige dieren marktvelden te bereiken. Dit levert namelijk geld op. Geld verdien je ook door het plaatsen van een oogstfiche op een keten van jouw gebiedstegels. Het is de bedoeling om bij de tussen- en de eindtelling de meeste punten te verdienen. Punten krijg je voor de toegang tot markten en watertegels, voor ketens van naburige gebiedstegels, voor haciënda's en voor geld. Een eerste potje is mij goed bevallen. Je wilt constant meer dan je mag en er zijn verschillende manieren om te scoren, waardoor je met lastige keuzes wordt geconfronteerd. Verder ben je niet alleen bezig met jouw eigen ontwikkeling, maar is het vooral ook zaak om medespelers her en der de pas af te snijden. Hazienda is een prima Kramer, met voldoende pit, een toegankelijk spelsysteem en een redelijke korte speelduur.

Carcassonne Neues Land Auteur: Colovini

release: najaar 2005

Dit legspel voor 2-5 spelers is een nieuw zelfstandig spel uit de Carcassonnefamilie. De tegels tonen grasland, bergen en zee. In het grasland en de bergen vind je tevens enkele steden. Iedere speler beschikt over vijf speelfiguren, waarvan er één als puntenteller wordt gebruikt. In jouw beurt plaats je een tegel. Vervolgens mag je een speelfiguur inzetten of een speelfiguur verwijderen. Met de laatste actie verdien je punten, ook al is het desbetreffende gebied niet voltooid. Met voltooide gebieden verdien je overigens meer punten. Grasland levert per tegel punten op, de score van berggebieden is afhankelijk van de aanwezige steden en de zeegebieden scoren per tegel en per naburige stad. Aan het einde van het spel leveren voltooide gebieden net zoveel punten op als niet voltooide gebieden. Het is dus zaak om tijdig te scoren.

Fjorde Auteur: Delonge

release: voorjaar 2005

Een spel voor twee spelers. De spelers zijn aanvoerders van een Vikingstam en strijden om de controle over een vruchtbaar stuk land aan de kust van Noorwegen. Het spel bestaat uit twee fasen. In de eerste fase wordt een landschap met boerderijen opgebouwd uit zeskantige tegels met weilanden, water en bergen. De tegels worden van een gedekte stapel getrokken. Bij het plaatsen van tegels moeten deze terreinsoorten passend worden aangelegd. Op een zojuist aangelegde tegel mag je een boerderij plaatsen. Zodra alle tegels zijn omgedraaid, begint de tweede fase. De spelers proberen met hun speelstukken vanuit hun boerderijen stukken land te claimen. Daarbij mag je van weiland naar weiland "bewegen", waarbij bergen en rivieren hindernissen zijn. Het is de bedoeling om de tegenstander de pas af te snijden en aldus de meeste gebieden te claimen.

Der Turmbau zu Babel Auteur: Knizia

release: voorjaar 2005

Een bordspel voor 3-5 spelers. De spelers bouwen gezamenlijk aan acht wereldwonderen, zoals de Kolos van Rhodos, de piramides van Gizeh en de vuurtoren van Alexandrië. Bij elk bouwwerk horen drie tegels, waarop wordt aangegeven welke materialen voor de bouw zijn benodigd. Deze materialen vind je op speelkaarten. De actieve speler kiest een tegel, waarna alle spelers gedekt kaarten uitspelen. Nadat de kaarten zijn omgedraaid, beslist de actieve speler welke hulp hij aanvaardt. Als de actieve speler jouw kaarten weigert, krijg je winstpunten. Als de actieve speler jouw kaarten accepteert, plaats je een of meer huisjes op het desbetreffende bouwwerk. Als er dan onvoldoende kaarten zijn om aan de eisen van de tegel te voldoen, mag je extra kaarten uit jouw hand uitspelen. Als er daarna onvoldoende kaarten zijn om de eisen van de tegel te vervullen, gebeurt er niets en is de volgende speler aan de beurt. Als de derde tegel van een bouwwerk is afgewikkeld, worden winstpunten toegekend (afhankelijk van de hoeveelheid huisjes). Bovendien krijgt de aanbieder van deze tegel een bonuskaart, die aan het einde extra punten oplevert. Het spel eindigt wanneer het laatste exemplaar van een tegelsoort is afgewikkeld. Dan leveren onvoltooide bouwwerken ook nog punten op, maar aanzienlijk minder dan voltooide bouwwerken.

Carcassonne uitbreiding Auteur: Wrede

release: voorjaar 2005

Carcassonne: Burgfräulein und Drache is een nieuwe uitbreiding voor het legspel Carcassonne. De set bevat 30 nieuwe tegels, een houten draak en een houten fee. Een vulkaantegel moet je op de gebruikelijke manier aanleggen, maar je mag er geen horige op zetten, omdat de draak op deze vulkaantegel wordt geplaatst. Op een drakentegel mag je wel een horige plaatsen, maar vervolgens wordt het spel onderbroken om de draak te bewegen. Beginnend met de actieve speler moeten de spelers de draak om de beurt horizontaal of verticaal naar een andere tegel verplaatsen. Als de draak onderweg een horige ontmoet, wordt deze van het speelveld gejaagd. De draak beweegt in principe zes velden (tenzij hij niet verder mag, omdat hij niet tweemaal dezelfde tegel mag betreden). Het is overigens mogelijk om een horige met de fee tegen de draak te beschermen. Je mag de speelfiguur van de fee bij een eigen horige plaatsen, als je deze beurt geen nieuwe horige plaatst. De fee heeft ook nog andere voordelen: 1 winstpunt per beurt en 3 bonuspunten bij een reguliere puntentelling. Er zijn ook nog zes tegels met een tovergang, waarmee je een horige op een andere tegel mag plaatsen. Als je een tegel met een jonkvrouw in een stad plaatst, moet je een daar aanwezige ridder aan zijn bezitter teruggeven.

Die dunkle Lande Auteur: Faidutti

release: okt 2004

Deze uitbreiding voor Ohne Furcht und Adel bevat onder meer de extra karakters en gebouwen uit de Engels- en Franstalige edities van het spel. Twee nieuwe gebouwen leveren bonuspunten op aan het einde van de spel. Een keizerlijke schatkamer geeft punten voor jouw goudvoorraad, de wensfontein geeft punten voor jouw paarse gebouwen.

Im Schatten des Kaisers Auteur: Burkert

release: okt 2004

Een bordspel van de auteur van "Die Magier von Pangea". Bij Im Schatten des Kaisers draait het om de verkiezing van de Duitse keizer in de 13e en 14e eeuw. De spelers vertegenwoordigen adellijke families met een claim op de troon. Het is de bedoeling om in vijf spelrondes de meeste winstpunten te verzamelen. Iedere speler beschikt o.a. over 7 edelen en 3 ridders. De dubbelzijdige edelenfiches tonen aan de ene kant een baron en aan de andere kant een echtpaar. Aan de zijkanten vind je vier leeftijden terug. Aan het begin van het spel plaatsen de spelers 4 edelen en 1 ridder op het bord. In de eerste spelfase ontvangen de spelers inkomsten, die in de volgende fasen in een rap tempo worden uitgegeven. In de tweede spelfase draaien de edelen naar de eerstvolgende leeftijd c.q. gaan terug naar de voorraad als ze te oud zijn. In de derde fase bepalen blauwe en roze actiekaarten of er een dochter of een zoon wordt geboren. Een zoon plaats je op het spelbord. Een dochter kun je uithuwelijken aan de baron van een medespeler. De ouder ontvangt een winstpunt, de bruidegom draait zijn baron om naar de zijde met het echtpaar. In de vierde fase kunnen de spelers actiekaarten kopen en inzetten, het privilege van een vorst gebruiken of een ridder inzetten of verplaatsen. In de vijfde fase wordt in elk vorstendom bepaald of er machtswisseling plaatsvindt. De speler met de meeste machtpunten (ridders, steden en edelen) wordt de nieuwe vorst en ontvangt 2 winstpunten. In de zesde fase wordt een nieuwe keizer gekozen, als een speler in fase vier de actiekaart “tegenkeizer” heeft gekocht. Alle spelers doen mee aan de verkiezing, vorsten en actiekaarten leveren stemmen op. De spelers brengen al hun stemmen uit op de keizer of op de uitdager. Als je voor de winnaar hebt gekozen, levert dit 1 winstpunt op. In de zevende fase voert de keizer zijn bonusactie uit. Afhankelijk van de actuele spelronde mag hij een rijksstad plaatsen en/of ontvangt hij winstpunten en geld. Im Schatten des Kaisers is een boeiend spel, dat liefhebbers van pittige kost zal aanspreken. Gelukkig voor de uitgever laten veelspelers zich in het algemeen niet leiden door de aantrekkelijkheid van een coverafbeelding. De cover van dit spel is naar mijn smaak zo lelijk, dat de inhoudelijke kwaliteit nagenoeg alles moet compenseren.

Carcassonne: die Stadt Auteur: Wrede

release: okt 2004

Dit nieuwe spel uit de Carcassonnefamilie is bedoeld voor 2-4 spelers. Deze luxe variant op het basisspel is verpakt in een houten doos. De tegels tonen straten, markten en kleine gebouwen, waarbij met name de historische gebouwen interessant zijn. Markten kunnen veel punten opleveren als ze verschillende goederensoorten bevatten. Bij het aanleggen hoef je alleen de wegen aan te laten sluiten. De tegels worden in drie stapels verdeeld, die na elkaar worden gebruikt. Vanaf de middelste stapel komen de stadsmuren in het spel. Dan plaatst iedereen een houten muurstuk zodra er een puntentelling plaatsvindt. Op de muur kun je een wachter plaatsen. Deze levert aan het einde van het spel bonuspunten op als hij in een rechte lijn naar historische gebouwen kijkt. De speler die de telling activeerde, mag ook nog een van zijn torens aan de stadsmuur plaatsen. Dan krijg je punten voor de tussen twee torens liggende muurstukken. Dit is een prima variant op het basisspel, met name dankzij de strategische scoremogelijkheden van de wachters op de muren. Verder zijn verpakking en materiaal een lust voor het oog.

Der Graf von Carcassonne Auteur: Wrede

release: okt 2004

Der Graf von Carcassonne is een kleine uitbreiding met 12 nieuwe tegels en een houten speelfiguur. De tegels vormen een stadscentrum met vier wijken, waar de speelfiguur van de graaf rondwandelt. De wijken zijn gekoppeld aan de bekende terreinsoorten: weg, stad, klooster of weiland. Als je een telling activeert waarbij jij niet scoort, mag je een speelstuk in een wijk plaatsen. Dit speelstuk kun je later inzetten bij een nieuwe telling in de desbetreffende terreinsoort. Als de graaf een wijk bezoekt, staan de in deze wijk aanwezige speelfiguren tijdelijk vast.

Goa Auteur: Dorn 

release: maart 2004

Een stevig bordspel voor 2-4 spelers. Dit spel speelt zich af in Indië tijdens de 17e eeuw. Goa is een belangrijk handelscentrum in Azië, een nederzetting van de Portugezen. Concurrerende maatschappijen handelen in specerijen, sturen schepen en kolonisten op pad en investeren de opbrengsten. Je kunt de winst op verschillende manieren in jouw maatschappij investeren: bouw je betere schepen, verhoog je de productiviteit van jouw plantages, werf je meer kolonisten aan of onderneem je expedities? 

Goa wordt in twee gedeeltes met elk vier ronden gespeeld. Aan het begin wordt het spelbord van 5 X 5 velden gevuld met allerlei fiches, waarvan er elke ronde een aantal wordt geveild. Als eerste wordt een startspelerfiche geveild, daarna volgt een aantal naburige fiches. Plantagefiches worden op het bord van de desbetreffende speler geplaatst en genereren specerijen als je produceert. Andere fiches leveren bijvoorbeeld bonusacties, schepen, expeditiekaarten of kolonisten op. Na de veiling mogen de spelers hun drie acties uitvoeren. Dan kun je bijvoorbeeld een bepaalde categorie op jouw ontwikkelingsbord verbeteren. De kosten van deze verbeteringen (specerijen en schipkaarten) stijgen per stap. Je kunt ook kiezen voor "productie": aanvoer van specerijen, nieuwe schipkaarten, extra geld, nieuwe expeditiekaarten of de extra kolonisten. Het niveau van de desbetreffende categorie bepaalt hoeveel je "produceert". In de loop van het spel kun je verder vier kolonies stichten. Deze kolonies vereenvoudigen de productie van de juiste grondstoffen. Hiervoor heb je overigens wel veel kolonisten nodig. Aan het einde van de rit worden de winstpunten geteld. Je krijgt punten voor sommige fiches, voor het meeste speelgeld, voor de kolonies, voor setjes expeditiekaarten en voor het niveau van de zes categorieën op jouw ontwikkelingsbord. Met name de punten voor de expedities en de ontwikkelingen kunnen aardig oplopen.

Eerste indruk: een schitterend bordspel, waarbij je constant veel meer wilt doen dan de beperkte hoeveelheid acties en de grondstoffenschaarste je toestaan. Het draait hier vooral om het maken van de juiste keuzes binnen een beperkte speelruimte. De interactie vind je terug in de veilingen. Daar bepaalt de startspeler min of meer welke fiches deze beurt voor een veiling in aanmerking komen. Verder kun je daar met een gevulde geldbuidel de cruciale fiches uit de klauwen van de concurrentie houden.

St. Petersburg Auteur: Brunnhofer 

release: maart 2004

Een kaartspel voor 2-4 spelers. De spelers bouwen paleizen en andere prachtige bouwwerken in de Russische stad Sint Petersburg. In vier fases verzamelen de spelers kaarten in vier soorten. De groene werklieden leveren aan het einde van hun fase geld op, de blauwe gebouwen genereren winstpunten aan het einde van de bouwfase en de rode edelen geven je in hun fase een mix van geld en punten. In de vierde fase kun je ruilkaarten bemachtigen, waarmee je werklieden, gebouwen of edelen kunt opwaarderen. In deze fase worden verder geen winstpunten of geld uitgedeeld. Bij dit verzamelspel beperkt de interactie zich tot het wegkapen van kaarten voor de neuzen van je medespelers. Geld is schaars, dus vragen de bouwactiviteiten om de nodige planning. Aan het einde van het spel volgt een slottelling. Dan krijg je extra winstpunten voor geld en uitgespeelde edelen. Aangezien de laatste categorie extreem veel punten kan opleveren, is het zaak voldoende verschillende edelen te verzamelen.

Carcassonne: Die Burg Auteurs: Wrede & Knizia 

release: okt 2003

Carcassonne: Die Burg is een legspel voor twee spelers. Het speelveld wordt omringd door een raamwerk met een kasteelmuur. In jouw beurt moet je een tegel passend aanleggen, mag je een speelfiguur op deze tegel plaatsen en scoor je punten als je een weg, huis of toren voltooit. Deze punten worden bijgehouden op de kasteelmuur. Als je daar precies op een hoekveld eindigt, ontvang je het daar liggende bonusfiche. Deze fiches kunnen een extra beurt opleveren of dubbele punten bij de voltooiing van een toren, maar spelen vooral een belangrijke rol bij de eindtelling. Aan het einde van het spel verdien je extra punten als jij tijdens het spel het grootste huis hebt gebouwd, krijg je punten voor de binnenplaatsen (3 per aanwezige markt) en kunnen bepaalde bonusfiches veel extra punten opleveren. Het basisidee wijkt nauwelijks af van het originele Carcassonne, maar het grote belang van de bonusfiches en het grootste huis voegen wel degelijk een extra “laag” toe.

Carcassonne uitbreiding Auteur: Wrede 

release: okt 2003

Carcassonne: König & Späher is een kleine uitbreiding met in totaal 12 tegels voor Carcassonne en Jagers & Verzamelaars.

Attika Auteur: Casasola-Merkle

release: okt 2003

Een strategisch spel voor 2-4 spelers. Op het variabele spelbord worden gebouwen aangelegd (theater, orakel, haven, wijngaard etc.), waarbij de spelers een balans zoeken tussen mooie bouwplaatsen en de hoogte van de bouwkosten. De spelers gaan voor de beste plaatsen en proberen de tegenstanders van deze plaatsen weg te houden.

Iedere speler beschikt over een eigen bord, waarop hij zijn gebouwfiches tijdelijk kan bewaren. Het is uiteindelijk de bedoeling om deze fiches op het centrale spelbord te plaatsen. Aan het begin van je beurt mag je twee nieuwe gebouwfiches van jouw dichte stapels trekken en op jouw eigen bord bewaren. Als je de kostprijs betaalt, mag je ze ook direct op het centrale spelbord plaatsen. In plaats van fiches trekken, mag je ook drie fiches van jouw eigen bord op het centrale spelbord plaatsen. Als je minder fiches trekt of plaatst, mag je landkaartjes trekken. Deze heb je nodig om de bouwkosten te betalen. Je mag jouw fiches alleen op een leeg veld op het centrale spelbord bouwen. De kostprijs is in landschapssymbolen op het fiche afgebeeld. Als het landschap waarop je bouwt op het fiche is afgebeeld, krijg je korting. Hetzelfde geldt als de naastgelegen landschappen op het fiche zijn afgebeeld. Het is dus van groot belang om op de juiste plaatsen te bouwen. Je betaalt de bouwkosten met landschapskaartjes. Je mag zelfs gratis bouwen als je bepaalde verwante gebouwsoorten in de juiste volgorde naast elkaar bouwt. Deze volgorde wordt aangegeven m.b.v. de schema’s op jouw eigen spelbord.

Naast elkaar liggende tegels van dezelfde kleur vormen een nederzetting. Als jij door het plaatsen van een geïsoleerd gebouwfiche een nieuwe nederzetting vormt, moet je naast de bouwkosten extra landschapskaartjes betalen: één voor elke andere nederzetting die jij bezit. Gebouwen behoren tot bepaalde groepen (zie de schema’s op jouw spelbord). Als jij alle gebouwen van zo’n groep naast elkaar bouwt, krijg je als beloning een amforafiche. Deze fiches kun je later inleveren om extra tegels of landschapskaartjes te trekken c.q. plaatsen. In de loop van het spel wordt het centrale spelbord uitgebreid met nieuwe tegels. Zodra jij een van jouw gedekte stapels bouwfiches hebt gebruikt, mag je daarna een nieuwe gebiedstegel aanleggen. Het spel is afgelopen zodra een speler zijn 30 gebouwen op het centrale bord heeft geplaatst of zodra hij met een keten van gebouwen twee tempels weet te verbinden.

Amun-Re Auteur: Reiner Knizia 

release: voorjaar 2003

Dit ontwikkelings- en veilingspel voor 3-5 spelers speelt zich af in het oude Egypte. Het spelbord is verdeeld in vijftien gebieden. Het is de bedoeling om winstpunten te verdienen met de bouw van piramides. Het spel bestaat uit twee helften, de oude en de nieuwe dynastie, die elk uit drie rondes bestaan. Elke helft eindigt met een puntentelling.

Een spelronde van de oude dynastie bestaat uit vijf stappen. In de eerste stap bepaalt het lot een aantal gebieden, één per speler. In de tweede stap worden de gebieden geveild. Daartoe zet je een speelstuk op de veilingkaart. Als je wordt overboden, moet je op een ander gebied bieden. Dit gaat door tot alle spelers op een verschillend gebied hebben geboden. In de derde stap kopen de spelers machtkaarten, stenen en boeren. Hoe meer je er koopt, hoe duurder ze worden. Boeren en stenen plaats je in jouw gebieden. De boeren zorgen voor opbrengsten, met drie stenen bouw je een piramide. De machtkaarten neem je in de hand. Met deze kaarten kun je het spelverloop beïnvloeden, bijv. door manipulatie van het offer uit de volgende stap of door verhoging van de oogst in de vijfde stap. In de vierde stap offeren de spelers geld aan de goden. Wie het meeste biedt, krijgt een bonus in de vorm van een mix van drie kaarten, boeren of stenen. In de vijfde stap wordt geoogst. Als de spelers in de vorige fase veel hebben geofferd, levert de oogst meer geld op. Na drie complete rondes eindigt de oude dynastie met een puntentelling. Per piramide krijg je dan één punt. Er zijn vijf bonuspunten voor de gebieden met de meeste piramides aan de linker en de rechter oever van de Nijl. Je krijgt ook bonuspunten voor spreiding van piramides, voor gebieden met tempels en voor sommige machtkaarten. Vervolgens worden, met uitzondering van de piramides, alle speelstukken van het bord verwijderd en begint de nieuwe dynastie. Ook nu worden in drie rondes gebieden geveild, waarbij de aanwezige piramides uiteraard de aantrekkelijkheid verhogen. De nieuwe dynastie eindigt met eenzelfde puntentelling. Ten slotte krijg je bonuspunten voor je resterende geldvoorraad.

Eerste indruk: Amun-Re is eindelijk weer een "grote" Knizia, een schitterend bordspel waarin geldmanagement de hoofdrol speelt. Dit geld heb je nodig om te bouwen en je medespelers af te troeven in de veilingen en bij het offer. Daarnaast is het van groot belang om veel machtkaarten te kopen. De hiermee te verdienen bonuspunten bepalen vaak wie het spel wint (de geluksfactor in dit spel). Thema, vormgeving en spelverloop sluiten aardig op elkaar aan. Een aanrader voor liefhebbers van het betere gezelschapsspel.

Carcassonne expansie Auteur: Klaus-Jürgen Wrede 

release: voorjaar 2003

Carcassonne: Händler & Baumeister is de tweede uitbreiding voor Carcassonne. De set bevat 24 nieuwe tegels. Sommige tegels bevatten handelsgoederen, waarmee de beste handelaar aan het einde extra punten kan verdienen. Nieuw is ook de bouwmeester. Als je dit speelfiguur in een stad plaatst, mag je bij een toekomstige stadsuitbreiding een tweede tegel aanleggen. De set bevat verder houten biggetjes, waarmee boeren extra punten kunnen verdienen. Ten slotte wordt een stoffen zak meegeleverd, waarin je de tegels van het basisspel en beide expansies kunt bewaren.

Carcassonne II Auteur: Klaus-Jürgen Wrede 

release: najaar 2002

Een zusterspel van Carcassonne. Carcassonne: Jäger & Sammler is een legspel dat op het eerste gezicht weinig toevoegt aan het origineel. Ook hier leg je tegels, plaats je figuren en verdien je daarmee winstpunten. In dit spel bestaat het landschap uit riviertjes, meren, bossen en weiden. Als je iets verder kijkt, vind je toch een paar leuke nieuwe spelelementen. In bossen met goudklompjes kun je een bonustegel verdienen. Met één van deze tegels kun je in één klap de controle over een weiland grijpen. Op de weilanden verdien je winstpunten met de daar afgebeelde dieren, maar moet je soms punten aftrekken voor tegels met tijgers. Naast de bekende poppetjes beschikt iedere speler over twee hutten. Met zo'n hut kun je bij de eindtelling veel punten verdienen voor de vissen in het desbetreffende rivierenstelsel. Deze versie biedt meer interactie en levert daardoor een leuker spel op.

Carcassonne expansie Auteur: Klaus-Jürgen Wrede 

release: voorjaar 2002

Deze set bevat materiaal voor een zesde speler en voor iedereen een extra speelfiguur waarmee je dubbele invloed uitoefent. De set bevat verder 18 landtegels met nieuwe combinaties van de bekende terreinsoorten. Sommige tegels bevatten iets nieuws, bijv. een kathedraal in een stad, waarmee je bonuspunten kunt verdienen. Ten slotte zijn een paar scorefiches bijgevoegd, om de puntentelling overzichtelijker te maken.

Kampf der Gladiatoren Auteur: Reiner Knizia 

release: voorjaar 2002

Een vlot en luchtig spel waarin 2-6 spelers groepen gladiatoren vormen, die vervolgens met behulp van de dobbelsteen tegen elkaar vechten. De gladiatoren hebben verschillende specialismen: met een net kun je vijanden vooraf onschadelijk maken, een speerwerper levert je het initiatief op, zwaardvechters verhogen het aantal dobbelstenen waarmee je vecht, schilden voorkomen wonden en met een tweetand mag je een slechte worp overgooien. Het is principe de bedoeling om de gladiatoren van je medespelers te elimineren. Als jouw gladiatoren zijn gesneuveld, blijf je toch meespelen. Dan kun je extra punten verdienen met een van de roofdieren.

Magellan Auteur: Tom Lehman 

release: voorjaar 2002

Een veilingspel voor 3-6 spelers. Iedere speler beschikt over een startkapitaal, waarmee hij beroemde ontdekkingsreizigers probeert te werven. Deze bieden hun diensten aan via een veiling, waarin kaartjes worden geveild. Vervolgens worden de ontdekkingsreizigers op pad gestuurd, waarbij ze hun beschermheer goud en/of roem opleveren. Goud heb je nodig voor de volgende veilingen, roem om het spel te winnen. Bij latere veilingen zijn steeds minder kaartjes beschikbaar, een goede planning is belangrijk.

Müll & Money Auteur: Jürgen Strohm

release: najaar 2001

Een bordspel voor 2-4 spelers. Als bedrijven produceren, ontstaat ook afval. Het is de bedoeling deze afvalberg binnen de perken te houden. De spelers beslissen hoeveel werknemers ze aannemen en welke technologie ze gebruiken. De technologie bepaalt hoeveel grondstoffen ze gebruiken en hoeveel afval wordt gegenereerd. Een technologie die afval reduceert, is misschien duur, maar aan de andere kant blijft het produceren van te veel afval ook niet ongestraft. Wie de verschillende factoren het beste in balans houdt, is de winnaar van dit spel. Iedere speler beschikt over een eigen spelbord voor zijn bedrijf, met secties voor personeel, grondstoffen en afvalreductie, alsmede het magazijn en de afvalberg. Het spel bevat verder actiekaarten, die de spelers voor hun bedrijfsvoering inzetten. Elke ronde kiezen de spelers uit verschillende combinaties van kaarten. Daarmee kopen ze grondstoffen, voeren ze orders uit en optimaliseren ze de bedrijfsprocessen. Door de productie ontstaat afval en de vervuiler is verantwoordelijk voor de verwerking hiervan. Wie dit aspect veronachtzaamt, wordt uiteindelijk in de portemonnee getroffen.

Der Fluss  

release: najaar 2001

Een gratis uitbreiding voor Carcassonne met 12 nieuwe tegels, die naast de bekende terreinsoorten een riviertje bevatten. Deze tegels worden voor het begin van het spel neergelegd. Op deze tegels mogen ook horigen worden geplaatst. Deze set is tijdens Spiel 2001 af te halen bij de stands 5-1 en 11-46.

Medina Auteur: Stefan Dorra

release: voorjaar 2001

Medina is een bouwspel voor 3-4 spelers, dat zich afspeelt in de gelijknamige stad in het Midden-Oosten. Iedere speler beschikt over een grote voorraad houten speelstukken: gebouwen, muren, stallen, inwoners en 4 daken. De spelers strijden om controle over de beste gebouwen. Als je een van je daken op een groep gebouwen plaatst, neem je het in je bezit. 999 Games heeft een Nederlandse versie uitgebracht.

Attila Auteur: Karl-Heinz Schmiel

release: najaar 2000

In dit bordspel voor 2-5 spelers vallen zes Germaanse volken het Romeinse rijk binnen. Middels speelkaarten plaats je pionnen in Romeinse provincies. Dit levert je invloed op het desbetreffende volk op, aanvankelijk één punt, later in het spel tot vier punten. Zodra er een vijfde pion in een provincie wordt geplaatst, komt het tot een conflict. Het zwakste volk wordt uit de provincie geknikkerd (de spelers kunnen de gevechtskracht overigens verhogen door het spelen van kaarten), waarna deze provincie wordt gepacificeerd. Een pacificatie kan een telling van winstpunten activeren. Per volk worden dan punten gegeven aan de twee spelers met de meeste invloed. Attila heeft na één keer spelen een goede indruk achtergelaten. Ik ben minder tevreden over de kleuren van het spelmateriaal. De kleuren van de spelers (blokjes) en de volken (pionnen) zijn deels gelijk en dit leidt aanvankelijk tot verwarring. 999 Games heeft een Nederlandse versie uitgebracht.

Carcassonne

Auteur: Klaus-Jürgen Wrede

release: najaar 2000

Het spel speelt in een tijd dat ridders het rijk beheersten, struikrovers de wegen onveilig maakten en boeren het land bebouwden. Het spelbord bestaat uit losse tegels (in de stijl van Conquistador). Iedere speler beschikt over een aantal speelstukken, die je op de verschillende "terreinsoorten" inzet om winstpunten te verdienen middels controle over deze terreinsoort. Afhankelijk van de locatie hebben de speelstukken een wisselende functie: struikrover (weg), ridder (kasteel), boer (land) of monnik (klooster). Een beurt bestaat uit het trekken van een tegel van een gedekte stapel, het passend neerleggen naast een andere tegel en eventueel het plaatsen van een van je speelstukken. Je speelstukken leveren winstpunten op: soms op de korte termijn (waarna je het stuk terugkrijgt en opnieuw kan inzetten), in andere gevallen pas aan het einde van het spel. Carcassonne is een vlot en interessant spel voor 2-5 spelers. 999 Games heeft een Nederlandse versie uitgebracht.

Störtebeker

Auteurs: Löpmann & Wetter

release: najaar 2000

Een kaartspel voor 2-4 spelers dat draait om de Duitse piraat Klaus Störtebeker, die rond het jaar 1400 de Duitse kust onveilig maakte. Er liggen steeds vier handelsschepen op tafel, die elk een verschillend aantal punten opleveren en niet allemaal even makkelijk te enteren zijn. Om in de buurt van zo'n schip te komen, moeten de piraten voldoende proviandkaarten uitspelen. Als de piraten sterk genoeg zijn, zal de dobbelsteen hopelijk geen verrassingen opleveren. Het is ook mogelijk om elkanders proviand te stelen of, nog erger, de buit van het zojuist geënterde schip.


Nieuws > Releases > HiG > Archief


Top