Update: 14-01-07

Nieuws > Releases > Ravensburger II

Ravensburger (NL)
Recente titels?: klik hier

Website


Lego Ridderspel Auteur: Riedesser

release: voorjaar 2006

Een bordspel voor 2-4 spelers met ridderfiguren van Lego. 
Kip, ik heb je! Auteur: Baars

release: voorjaar 2006

Een bordspel voor 2-4 spelers. In het kippenhok is het een gekakel en gefladder van jewelste! Een haan is op de stapel strobalen geklommen en heeft zich in een nest verschanst. Van daaruit bekogelt hij de kippen met hun eigen eieren! “Weg met die haan”, denken de kippen en ze bestormen de stapel strobalen. Het speelveld is in de hoogte opgebouwd. Wie aan de beurt is, gooit twee dobbelstenen. Op de ene dobbelsteen staan de hoofddeksels van de kippen. Op de andere dobbelsteen is daarnaast ook nog de kop van de haan te zien. Als met beide dobbelstenen een hoofddeksel wordt gegooid, moet je een of twee eigen kippen verplaatsen. Als je een haan gooit, verplaats je één eigen kip en probeer je vervolgens kippen van je medespelers te bekogelen. Daartoe leg je het ei in het kuiltje aan het bovenste einde van de regenpijp en richt je de pijp op de kippen die je wilt raken. Door de vorm van het ei is de route overigens nooit zeker. Bekogelde kippen worden een aantal plaatsen teruggezet. Degene die als eerste een kip naar het veld van de haan brengt, is de winnaar.
Celtica Auteurs: Kramer & Kiesling

release: jan 2006

Een bordspel voor 2–5 spelers. Het spel speelt zich af in Ierland in het begin van de 11de eeuw. De spelers proberen met behulp van vijf druïden meerdere amuletten terug te vinden. Elk amulet bestaat uit negen delen. Wie de meeste complete amuletten verzamelt, is de winnaar. De spelers verplaatsen de speelfiguren van de druïden door het uitspelen van bewegingskaarten met de juiste kleur. Het aantal kaarten bepaalt hoeveel velden een druïde beweegt. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk dorpen, kloosters en burchten te bezoeken. Hier bevinden zich namelijk delen van de amuletten. Als je een heilige plaats bezoekt, krijg je een extra bewegingskaart. Als je een ruïne bezoekt, verlies je amuletdelen aan roofzuchtige Vikingen. Zo’n beroving levert je wel een beleveniskaart op, waarmee je later ongewenste amuletdelen voor de juiste delen kunt omruilen. Je kunt de beleveniskaarten ook gebruiken om extra velden te bewegen.
Sudoku Auteur: --

release: nov 2005

Dit bordspel voor 1-4 spelers is gebaseerd op de gelijknamige Japanse cijferpuzzel. Op het speelbord worden met een neutrale zwarte stift de cijfers van een opdrachtkaartje ingevuld. De actieve speler moet binnen 30 seconden (aangegeven door een zandloper) met zijn eigen stift een cijfer invullen, uiteraard volgens de bekende regels. Als je op een fout wordt betrapt, moet je het cijfer wissen. Aan het einde van de rit tellen de spelers hun eigen cijfers op. Degene met het hoogste totaal wint.
King Arthur Auteur: Reiner Knizia

release: sept 2005

Een bordspel met intelligente elektronica, die meedenkt en de spelers door de avontuurlijke wereld van Koning Arthur leidt. Het middeleeuwse Engeland zoekt een nieuwe koning. Ridders uit alle landstreken beleven spannende avonturen, met het doel het zwaard Excalibur uit de steen te trekken en daardoor de troon te bestijgen. De ridders zwerven over het spelbord, van plaats naar plaats en van avontuur tot avontuur. Ze ontmoeten strijdlustige opponenten, vrijgevige herbergiers en listige kasteelheren, die allen op hun eigen manier het spelverloop beïnvloeden. Hun stemmen klinken uit de steen op het midden van het spelbord. De elektronica denkt mee en registreert alle handelingen van de speelfiguren. Afhankelijk van je speelstijl en de gemaakte keuzes word je hier later in positieve of negatieve zin mee geconfronteerd. Nobele daden worden beloond, onridderlijk optreden leidt soms tot onaangename gevolgen.
Pirates Auteur: Reiner Knizia

release: sept 2005

Een bordspel voor 2 – 6 spelers. Piraten maken het Caribische zeegebied in de 17de eeuw onveilig. Het speelbord toont een haven, 26 zeevelden en 10 vestingen. Op iedere vesting ligt een gedekte vestingtegel. Iedere speler plaatst zijn schip in de haven en vult de zes velden op zijn scheepsbordje met kanonnen of piraten. De piraten bepalen jouw beweging, de kanonnen gebruik je bij aanvallen op andere schepen of vestingen. Wie aan de beurt is, voert twee acties uit. Als eerste actie mag je jouw schip verplaatsen OF aanvallen. Als tweede actie mag je aanvallen OF jouw schip aanvullen met nieuwe piraten en kanonnen.

Het aantal piraten aan boord bepaalt hoeveel velden het schip maximaal mag bewegen. Een schip in de haven mag schatten uitladen, die dan veilig zijn voor de roofzuchtige medespelers. Een schip kan een vesting of een ander schip aanvallen, als tenminste een piraat én een kanon aan boord is. De vestingtegel toont de verdedigingswaarde van de vesting en de daar aanwezige schatten. De afgebeelde piraten en kannonnen worden op de juiste locaties in de vesting geplaatst. Het aantal kanonnen aan boord bepaalt hoeveel dobbelstenen je mag gooien. De gegooide ogen bepalen welke verdedigende locaties worden getroffen. Daar aanwezige kanonnen of piraten worden in de voorraad gelegd. Als de verdediger na de aanval nog tenminste een piraat én een kanon heeft, wordt teruggeschoten. Als na de aanval en de verdediging slechts één partij tenminste een piraat én een kanon bezit, is de andere partij verslagen en rooft de overwinnaar alle schatten van de verliezer. De gezamenlijke waarde van de schatten op een schip mag overigens maximaal 6 bedragen.

Het spel is direct afgelopen zodra alle schatten uit de vestingen zijn buitgemaakt. De spelers tellen de waarde van hun in veiligheid gebrachte schatten en de schatten op hun scheepsdek. Degene met de grootste buit is de winnaar. Het spel is ook meteen voorbij zodra een speler schatten met de in de regels aangegeven waarde in veiligheid heeft gebracht.

That's Life! Auteurs: Kramer & Kiesling

release: juni 2005

Een loopspel voor 2-6 spelers. Het speelveld bestaat uit een starttegel, 32 wegtegels en een finishtegel. Er zijn drie soorten wegtegels: pluspunten, minpunten en gelukstegels. Iedere speler beschikt over 3 speelfiguren. Er zijn ook 8 neutrale speelfiguren (wachters), die aan het begin op 8 gunstige wegtegels worden geplaatst. De actieve speler gooit een dobbelsteen en verplaatst vervolgens een eigen speelfiguur of een wachter het gegooide aantal velden. Een wachter mag alleen worden verplaatst als op de tegel van vertrek minstens één speelfiguur van jezelf of een medespeler achterblijft. Als jouw speelfiguur alleen op de tegel van vertrek stond, moet je deze tegel wegnemen. Afhankelijk van de soort levert deze tegel aan het einde plus- of minpunten op. Met een gelukstegel kun je minpunten in pluspunten veranderen. Als alle speelfiguren de finish hebben bereikt, worden de punten geteld. Het regelboekje bevat ook nog vijf varianten.
King Arthur kaartspel Auteur: Knizia

release: maart 2005

Een kaartspel voor 2-5 spelers met een Koning Arthur thema. De spelers kruipen in de rol van dappere ridders en streven naar een plaats aan Arthur's zijde. Het spel bevat drie soorten prachtig geillustreerde kaarten. De avontuurkaarten, zoals een toernooi of de zoektocht naar de Heilige Graal, tonen de te verdienen winstpunten en de voorwaarden, die je moet vervullen om de kaart te bemachtigen (een combinatie van ridders en tegenstanders). Er zijn verder kaarten met monsters en tegenstanders, die je kunt verslaan door voldoende ridderkaarten uit te spelen. Een verslagen monster of tegenstander markeer je met een fiche. Je kunt deze kaart pas inzetten als alle monsters of tegenstanders uit deze categorie zijn verslagen.
Viva il Re! Auteur: Luperto 

release: maart 2005

Ravensburger Nederland presenteert een nieuwe versie van dit kostelijke blufspel voor 3-6 spelers. De koning is afgetreden en de spelers beslissen wie van de 13 kandidaten de troonsopvolger wordt. Het spelbord toont een koninklijk paleis met zeven verdiepingen, omringd door een scorespoor. Ieder speler ontvangt één “ja”-stemkaart, 2-4 “nee”-stemkaarten en een kaart met een geheim doel. Het is de bedoeling om de zes op deze kaart afgebeelde karakters een hoge positie in het paleis te bezorgen. Aan het begin worden de karakters om de beurt over de laagste verdiepingen verdeeld, maximaal vier per verdieping. Vervolgens mogen de spelers om de beurt één karakter naar een hogere verdieping verplaatsen, maar ook nu mogen er nooit meer dan vier karakters op een verdieping staan. Zodra een karakter naar de troonkamer wordt verplaatst, moeten de spelers hun stem uitbrengen. De “nee”-kaartjes kun je maar één keer gebruiken, het “ja”-kaartje krijg je na de stemronde weer terug. Om koning te worden, moeten de spelers unaniem “ja” stemmen. Zelfs met maar één tegenstem, wordt het karakter uit het paleis gesmeten en gaat het spel zonder hem of haar verder. De eerste ronde is voorbij zodra de eerste koning is gekozen. Dan tonen de spelers hun geheime doelkaarten en leveren hun karakters 1-10 winstpunten op, afhankelijk van de positie op het bord. Wie na drie rondes de meeste punten heeft, wint het spel. Viva El Re! is een lekker vlot blufspelletje, met een hoog “ik denk, dat jij denkt, dat ik denk” gehalte. Meer informatie: recensies.

Australia Auteurs: Kramer & Kiesling

release: jan 2005

Een bordspel voor 2-5 spelers, die natuurbeschermings- en industriële projecten in Australië anno 1920 moeten realiseren. Het speelbord toont zes staten, die zijn onderverdeeld in 24 land- en waterregio’s. Op de grenzen van de staten en de regio’s bevinden zich bases, die als kampementen en schepen zijn afgebeeld. Hier plaatsen de spelers hun Rangers, om punten te verdienen. Aan het begin wordt in iedere regio een gedekt industriefiche en een open natuurfiche gelegd. De spelers krijgen een aantal Rangers, een vliegtuig en twee actiekaarten. De rugzijde van een kaart geeft aan hoeveel Rangers je maximaal in een basis mag plaatsen en hoeveel dollars je bij het uitspelen van de kaart ontvangt. De voorzijde toont de kleur van de regio waar je de Rangers mag plaatsen.

De actieve speler moet twee acties uitvoeren: vliegen, een kaart uitspelen (Rangers inzetten en dollars innen) en/of Rangers terugtrekken. Vliegen: plaats jouw vliegtuig in een regio op het speelbord. Als je in een regio landt, waar een gedekt industriefiche ligt, draai je dat direct om. Een kaart uitspelen (Rangers inzetten en dollars innen): je mag een kaart spelen als hij dezelfde kleur heeft als de regio waar jouw vliegtuig staat. Door het uitspelen van deze kaart kun je Rangers in de aangrenzende basis zetten en dollars innen. Na het uitspelen van een kaart trek je direct weer een kaart van een stapel naar keuze. Rangers terugtrekken: uit een of meer bases in een regio waarin jouw vliegtuig staat, mag je maximaal 4 Rangers terugtrekken. Dollars kunnen op de volgende manieren worden besteed. Kleur wisselen: als je niet over de juiste kaart beschikt, kun je voor 3 dollar een willekeurige kaart uitspelen. Rangers verplaatsen: voor 4 dollar mag je naast jouw beide acties één eigen Ranger van een willekeurige basis naar een andere basis verplaatsen. Punten: elke dollar is aan het einde van het spel 1 punt waard.

Je verdient ook winstpunten met het voltooien van natuur- en industrieprojecten. Zodra in een regio een van deze projecten is voltooid, vindt een waardering plaats. Natuurprojecten leveren punten op zodra een speler de laatste lege basis in een regio bemant. Deze speler ontvangt als bonus 3 punten. Daarnaast ontvangen alle spelers 1 punt voor elke naburige Ranger (2 punten voor Rangers op een schip). Industrieprojecten leveren punten op wanneer onmiddellijk na het inzetten of terugtrekken van Rangers zich in de bases in een regio evenveel Rangers bevinden als het getal op het open industriefiche. De speler die het project heeft voltooid, krijgt 3 bonuspunten. Daarnaast ontvangen alle spelers 1 punt voor elke naburige Ranger (2 punten voor Rangers op een schip).

Wanneer alle kaartenstapels zijn verbruikt en tenminste één speler zijn laatste kaart heeft gespeeld, loopt het spel ten einde. De ronde wordt helemaal uitgespeeld, zodat alle spelers evenveel beurten hebben gehad. Daarna eindigt het spel. Iedereen telt de waarde van zijn resterende dollars als punten bij zijn totaalscore op. De speler met de hoogste score wint.

Regels voor gevorderden
Een windmolen wordt in een willekeurige regio geplaatst. De waarde wordt op “2” gezet. Als in een regio een industriefiche met een windmolen wordt omgedraaid, wordt de windmolen direct naar deze regio verplaatst. De waarde van de windmolen wordt daarbij telkens met 1 verhoogd. Bij het uitvoeren van de actie “kaart uitspelen” kan een speler ook Rangers op de Rangerlijst plaatsen. Deze Rangers spelen een rol bij de windmolentelling. Na iedere telling in een regio wordt het desbetreffende fiche op een vrij veld van de windmolenlijst gelegd. Zodra alle velden van de windmolenlijst zijn bezet, vindt een windmolentelling plaats. De speler met de meeste Rangers op de Rangerlijst krijgt het aantal punten dat de windmolen aangeeft. De speler met het op een na hoogste aantal Rangers krijgt de helft van de punten. De speler met het op twee na hoogste aantal Rangers krijgt de helft van het aantal punten van de speler boven hem. Na een windmolentelling worden alle op de windmolen gelegde fiches uit het spel genomen. De helft van de Rangers op de Rangerlijst wordt weer aan de spelers teruggegeven. Zodra in de loop van het spel weer alle velden van de windmolen met fiches zijn bezet, vindt de volgende windmolentelling plaats. Aan het eind van het spel vindt nog een windmolentelling plaats, ongeacht het aantal fiches op de windmolenlijst!

Expedition Auteur: Kramer

release: jan 2005

Dit bordspel voor 2-6 spelers is een bewerking van de Ravensburger klassieker Abenteuer Tierwelt. Expedition wordt uitgegeven in de nieuwe "National Geographic" spellenreeks. Drie expedities gaan tegelijkertijd van start om bijv. vreemde culturen, exotische dieren en spectaculaire wonderen van de natuur te ontdekken. De spelers maken deel uit van alle expedities en proberen het verloop zodanig te beïnvloeden dat hun doelen bereikt worden. Daarmee verdienen zij expeditiepunten. Wie aan het einde van het spel de meeste punten heeft verdiend, is de winnaar. Het speelbord toont een wereldkaart. In Europa is het witte startpunt, verder zijn er 80 plaatsen in verschillende kleuren evenals 20 blauwe en 24 rode punten. Plaatsen en punten zijn door lijnen met elkaar verbonden. Op deze lijnen worden in de loop van het spel pijlen gelegd. Aan het begin krijgen de spelers een aantal expeditiekaarten. Dit zijn hun persoonlijke doelen. De spelers markeren zes van deze doelen als “belangrijk”, door er een fiche te plaatsen. Van de overige kaarten worden er 6 open naast het spelbord gelegd, de algemene doelen. 

De drie soorten expedities onderscheiden zich door de kleuren van de pijlen. Iedere expeditie heeft zijn eigen kleur. Alle expedities beginnen vanuit hetzelfde startpunt. De expedities behoren niemand toe; alle spelers kunnen aan alle expedities deelnemen. De startspeler begint door een pijl van een willekeurige kleur aan het startpunt op een van de van daaruit lopende lijnen te leggen. De volgende speler kan nu met een pijl van een andere kleur een nieuwe expeditie starten of de reeds gestarte expeditie voortzetten. Iedere speler probeert de route van de drie expedities zo te beïnvloeden dat de plaatsen waarvan hij expeditiekaarten in de hand heeft, worden aangedaan. Als een expeditie een dergelijke plaats aandoet, toont deze speler de expeditiekaart en legt hem open voor zich af. Als deze plaats bovendien door een fiche gemarkeerd is, neemt de eigenaar van het fiche deze van het spelbord en legt hem eveneens voor zich af. Per beurt mag een speler verder maximaal twee reistickets besteden. Daarmee kan hij voor en/of na zijn eigenlijke beurt extra acties uitvoeren (een extra pijl bij een expeditie naar keuze aanleggen, de laatste pijl bij een expeditie naar keuze verwijderen, een expeditiekaart ruilen of een extra pijl bij een expeditie naar keuze aanleggen). Als een speler zijn laatste expeditiekaart heeft afgelegd of als alle pijlen zijn gelegd, is het spel afgelopen. De spelers tellen hun afgelegde expeditiekaarten en fiches. Ze leveren allemaal 1 punt op. Expeditiekaarten die nog niet zijn afgelegd en fiches die nog op het bord liggen, leveren elk 1 minpunt op.

Up and down Auteur: Baars

release: jan 2005

Een lollig familiespel voor 2-6 spelers. Het spelbord toont een grasveld met tien mollenhopen. In deze mollenhopen worden gekleurde "dubbelzijdige" mollenpionnen geplaatst. De mollen hebben vijf verschillende kleuren: rood, geel, blauw, zwart en wit. Per kleur zijn er vier mollen. Slechts de helft van de mollen steekt boven de grond uit. Alleen deze kleuren zijn dus te zien. Iedere speler beschikt over een opdrachtkaartje. Als jij aan de beurt bent, moet je drie mollen omdraaien en probeer je de op jouw kaartje afgebeelde kleurencombinatie te vormen. Bij de eenvoudige opdrachten is dit geen probleem, maar deze leveren je maar 1 winstpunt op. De moeilijke opdrachten zijn meer punten waard, maar het is een hele klus om deze te vervullen. Als je de zetten van de medespelers in de gaten houdt, kun je tussen de bedrijven door ook nog proberen om een puinhoop van hun speelsituatie te maken.
Eerste indruk: Up and down is een kruising tussen Memory en puzzelspelletjes als Rush Hour. Dit lollige spelletje is niet alleen geschikt voor kinderen, maar werkt ook prima als luchtig tussendoortje voor oudere spelers.
Mijn eerste Doolhof Auteur: Kobbert

release: jan 2005

Mijn eerste Doolhof is prachtig vormgegeven spel uit de "Labyrinth-familie". Dit bord- annex puzzelspel is geschikt voor 1-4 spelers.
Labyrinth... Auteur: 

release: jan 2005

Labyrinth, op jacht naar de schat is een reactiespel voor 2-6 spelers. Op doolhofkaartjes zijn schatkisten afgebeeld. De spelers proberen zo snel mogelijk deze schatkisten te tellen en moeten het gevonden aantal hardop noemen. Wie het juiste aantal noemt, krijgt de desbetreffende doolhofkaart. Met vijf kaartjes win je het spel.
Knollen voor citroenen Auteur: Casasola Merkle

release: jan 2005

Een kaartspel voor 3 – 6 spelers van Marcel-André Casasola Merkle en Tobias Biedermann. Het spelmateriaal bestaat uit 86 genummerde groentekaarten (in zes soorten) en 24 actiekaarten. Iedere speler start met 8 groentekaarten, de rest wordt als trekstapel op tafel gelegd. Bovendien krijgt iedereen vier actiekaarten (1 x “bom”, 1 x “groentekeuze”, 1 x “verandering van richting”, 1 x “dubbel verdacht”). Het is de bedoeling om als eerste jouw kaarten kwijt te raken. De startspeler noemt een groentesoort (b.v. worteltjes) en legt een van zijn kaarten (dat moet niet persé een worteltjeskaart zijn!) gedekt op tafel. De volgende speler moet uit één van de volgende acties kiezen. Of hij legt één van zijn kaarten gedekt op de reeds uitgespeelde kaarten en herhaalt duidelijk de naam van de gevraagde groente (in dit geval dus worteltjes). Of hij trekt de kaart van zijn voorganger in twijfel, roept “Dit zijn knollen voor citroenen” en draait de bovenste afgelegde kaart om. Als de vorige speler heeft gelogen, moet de leugenaar evenveel kaarten trekken als het getal op de omgedraaide kaart aangeeft. Als de vorige speler de waarheid heeft gesproken, moet de twijfelaar de kaarten trekken. Na het betwijfelen begint een nieuwe ronde, met een nieuwe groentesoort en een nieuwe aflegstapel. Je kunt een actiekaart in plaats van een groentekaart spelen. Als een “bom” in twijfel wordt getrokken, moet de twijfelaar alle uitgespeelde kaarten (de “bom” inbegrepen) bij zijn handkaarten steken. Met een “groentekeuze” wordt de groentesoort gewijzigd. Met “verandering van richting” wijzigt de speelvolgorde. Een “dubbel verdacht” wordt uitgespeeld door een speler die de kaart van de vorige speler betwijfelt, en wel vóór de betwijfelde kaart wordt omgedraaid. De speler die ongelijk heeft, moet dan het dubbele aantal kaarten trekken. De speler die zijn laatste handkaart uitspeelt, heeft het spel gewonnen – tenzij deze kaart terecht betwijfeld wordt. Het spel is ook voorbij wanneer de trekstapel voor de tweede keer is verbruikt. Vervolgens telt elke speler de punten van zijn overgebleven handkaarten bij elkaar. Bij groentekaarten staat de eigen waarde voor het aantal punten, een actiekaart telt voor 10 punten. De speler met de minste punten wint het spel.
¥€$ Auteur: Armstrong

release: aug 2004

Een bordspel voor 2-6 spelers. Het spelbord toont een wereldkaart, die in vijf continenten is verdeeld. In de loop van het spel investeren de spelers in bepaalde landen en/of economische sectoren (olie, landbouw enz.). Deze investeringen leveren weer geld op. Degene die als eerste 1.000.000 verzamelt, is de winnaar. Je wint ook als je de op jouw twee opdrachtkaartjes afgebeelde combinatie van investeringen bezit. Aan het begin van jouw beurt gooi je twee dobbelstenen. De ene steen bepaalt welke actie jij uitvoert, de andere steen is voor de volgende speler. Als je een YES- of een NO-symbool kiest, moet je een van de desbetreffende kanskaarten trekken. Als je een CASH-symbool kiest, verplaats je de CASH-steen naar een nieuw actieveld. Hiermee activeer je een telling. Dan ontvangt de speler met de meeste investeringen in het aangegeven continent of de economische sector een premie van 100.000. Je kunt deze CASH-actie ook via een blinde veiling aan jouw medespelers aanbieden. Het COUNTRY-symbool levert een landkaartje op, waarmee je een nieuwe investering activeert. Met de symbolen BUY en SELL kun je landkaartjes van medespelers kopen c.q. aan medespelers verkopen. Meer informatie: www.playyes.com

Puerto Rico kaartspel Auteur: Seyfarth

release: april 2004

Dit kaartspel is gebaseerd op het spelsysteem van het populaire bordspel Puerto Rico. De speelkaarten zijn multifunctioneel. Je gebruikt ze als gebouwen, goederen of geld. De burgermeester is verdwenen, dit spel bevat geen kolonisten. Ook de kapitein is werkeloos, omdat de goederen uitsluitend worden verkocht. Iedere speler start het spel met een indigoververij en vier kaarten. Vervolgens kiest men elke beurt een rol met het bijbehorende privilege. De goudzoeker levert een extra kaart op. De bouwmeester activeert een bouwfase. Dan mag iedereen een gebouw uitspelen, tegen betaling van het vereiste aantal kaarten uit je hand. Uiteraard betaalt de actieve speler één kaart minder. Het spel bevat vijf soorten productiegebouwen en een grote hoeveelheid paarse gebouwen. De meeste paarse gebouwen bieden je tijdens het spel interessante extra mogelijkheden. De opzichter zorgt voor productie. Dan laat iedere speler één van zijn uitgespeelde productiegebouwen een handelsgoed produceren (indigo, suiker, tabak, koffie en zilver). De actieve speler mag een tweede productiegebouw een goed laten produceren. Een geproduceerd goed bewaar je in de vorm van een omgedraaide kaart bij het desbetreffende gebouw. Elk productiegebouw kan maar één goed bewaren. Via de handelaar worden deze goederen verkocht. Dan mag iedere speler één goed verkopen, de handelaar twee. De waardes van de goederensoorten worden pas bekend als iemand de handelaar heeft gekozen. Pas dan wordt het actuele handelshuis omgedraaid. De laatste rol is de raadsheer. Hiermee mag de actieve speler vijf kaarten trekken, waarvan hij er één mag uitkiezen. De overige spelers mogen uit twee kaarten kiezen. Het spel eindigt na de bouwfase waarin een speler zijn twaalfde gebouw heeft uitgespeeld. Dan krijg je winstpunten voor jouw gebouwen. Met sommige grote gebouwen kun je dan nog veel bonuspunten verdienen.

Marco Polo Auteur: Knizia

release: maart 2004

Een bordspel voor 2-5 spelers. Als deelnemer aan een karavaan reizen de spelers in het voetspoor van Marco Polo. Het spelbord bevat allerlei velden, waarop wordt aangegeven welke speelkaarten je moet spelen om er naartoe te bewegen. Aan het einde van een beurt mag je één nieuwe speelkaart pakken (een van de vijf openliggende of een gedekte). Degene die als eerste een veld met een goudkist bereikt, mag deze kist wegnemen. Aan het einde van het spel is dit goud winstpunten waard. Tijdens het spel kun je een kist afgeven om – zonder kaarten te spelen – naar het eerstvolgende vrije veld te bewegen. Omdat je de door andere spelers bezette velden overslaat, is dit vooral handig als je achteraan ligt. Dan kun je soms een sprong naar voren maken en belangrijke kaarten voor later bewaren. Als de eerste speler Kantschou bereikt, volgt een tussentelling. Dan krijgt iedere speler zoveel goud als de waarde van het veld waarop hij staat (1-6). Daarna beginnen alle spelers in Kantschou aan de tweede speelhelft. Als de eerste speler Daidu bereikt, volgt de eindtelling, waarbij iedereen ook weer goud ontvangt (1-7). Wie aan het slot het meeste goud bezit, wint het spel.

Eerste indruk: Marco Polo is een redelijk eenvoudig "loopspel" voor de familiemarkt. Het is de bedoeling om vooruit te kijken, de benodigde kaarten te verzamelen en te wachten tot je medespelers de gaten tussen jouw figuur en een interessant veld vullen. Als het even kan wil je alleen bewegen naar velden die jou weinig kaarten kosten. Wacht overigens niet te lang! Als er een serieus gat valt, kost het je de nodige goudkisten om de karavaan weer in te halen.

Make 'n' Break Auteur: 

release: maart 2004

Een bouw- en reactiespel voor 2-4 spelers. Opdrachtkaartjes geven aan welk bouwwerk je met de gekleurde houten blokken moet maken. Een stopwatch geeft aan hoe snel je dit bouwwerk moet voltooien.

Phantome Ralley Auteur: 

release: feb 2004

Een bordspel voor 2-4 spelers. Het spel speelt zich af in een spookhuis, waar de attracties worden bestuurd door een netwerk van raderen. Tijdens het spel worden radertjes geplaatst en gedraaid. Als hierdoor (een deel van) het spookhuis wordt geactiveerd, mag deze speler zijn karretje verplaatsen.

Shinchan Auteur: 

release: feb 2004

Een kaartspel voor 2-5 spelers. Meer informatie volgt.

SpongeBob Barricade Auteur: 

release: feb 2004

Een nieuwe uitvoering van het klassieke bordspel Barricade. Nu is het de bedoeling om met een van jouw speelfiguren het huis van SpongeBob te bereiken. De hindernissen bestaan nu uit kwallen.

Adam & Eva Auteur: Weissblum

release: jan 2004

Een kaartspel voor twee spelers. Het speelveld bestaat uit vier bomen met appelfiches. De spelers proberen deze appels te verzamelen. Iedere speler begint het spel met zes speelkaarten. Er worden vier ronden gespeeld. Wie aan de beurt is, biedt zijn tegenstander één van zijn kaarten aan. De tegenstander beslist nu wie de kaart krijgt: hij neemt hem zelf en legt hem aan zijn kant naast de boom met de appels in dezelfde kleur, of hij laat hem aan de tegenstander. In dat geval moet die speler de kaart aan zijn kant naast de passende boom aanleggen. De kaart met de slang wordt ook op deze wijze uitgespeeld. Degene die deze kaart krijgt, mag een aangelegde kaart van de tegenstander tezamen met de slangkaart uit het spel nemen.

Zodra aan de kant van één speler 6 kaarten (resp. 5 kaarten als de slang in deze ronde is uitgespeeld) liggen, krijgt de andere speler automatisch alle overige handkaarten (ook die van zijn tegenstander) en legt ze aan zijn kant naast de passende bomen af. Bij beide spelers liggen dan precies 6 (resp. 5) kaarten, waarmee de ronde eindigt. Nu volgt een puntentelling. Boom voor boom wordt vergeleken. De speler die de meeste punten bij een boom heeft gespeeld, krijgt de appel met de hoogste waarde, de tegenstander krijgt de appel met de lage waarde. De spelers bewaren de appels op hun scoreborden. Deze appels leveren het afgebeelde aantal punten op. Als je een set van vier appels met dezelfde waarde verzamelt, verdien je 5-15 bonuspunten.

Duell Auteur: Knizia

release: jan 2004

Een kaartspel voor twee spelers. Het speelveld bestaat uit een spelbord met 23 velden en twee scorelijsten met de cijfers 0 t/m 5. Iedere speler begint het spel met 5 kaarten. Het spel bestaat uit meerdere degenduels (= spelronden). Wie aan de beurt is, legt een van zijn handkaarten open af en verplaatst vervolgens zijn speelfiguur het afgebeelde aantal velden vooruit of achteruit. Heen en weer verplaatsen in dezelfde beurt is niet toegestaan. Ter afsluiting van jouw beurt trek je de bovenste kaart van de afneemstapel, zodat je weer 5 kaarten hebt. Wie in zijn beurt het veld met de speelfiguur van de tegenstander kan bereiken, scoort een treffer en wint het duel. Je wint ook als de tegenstander niet reglementair kan bewegen of als jouw figuur het verst van het startveld staat als de laatste kaart van de stapel wordt getrokken. Wie een duel gewonnen heeft, zet zijn marker op de scorelijst één veld vooruit. Degene die als eerste vijf duels wint, is de winnaar van het spel. Het spel bevat ook regels voor gevorderden. Dan mag je meerdere kaarten uitspelen, maar krijgt de tegenstander de kans jouw aanval met eigen kaarten te pareren. Het spel bevat verder een variant met acht speciale kaarten. Elk duel wordt één van deze kaarten omgedraaid. Deze kaart verandert de regels voor dit duel (het is dan bijv. verboden om terug te trekken). Duell is overigens een bewerking van En Garde.

Crazy Derby Auteur: Knizia

release: jan 2004

Een kaartspel voor 2-5 spelers. Het spel kent een aantal ronden met meerdere races. In iedere race proberen de spelers een dier over de finish te brengen om punten te verdienen. De 65 kaarten worden goed geschud. Iedere speler krijgt zes gedekte kaarten. In jouw beurt leg je één kaart open voor je neer en neem je de bovenste kaart van de trekstapel. Een dier bereikt de finish wanneer voor alle spelers in totaal evenveel kaarten van dit dier liggen als de op de diersoort aangegeven waarde. Als een dier de finish heeft bereikt, winnen alle spelers die kaarten van dit dier hebben uitgespeeld. Ze leggen deze kaarten voor zich af op een dichte aflegstapel. De andere uitgespeelde dieren worden tijdens deze ronde niet meer gebruikt. De “star”- en “loser”kaarten worden als de andere dierkaarten uitgespeeld. Iedere “star” telt voor twee kaarten van het desbetreffende dier. Door het uitspelen van een “loser” wordt het desbetreffende dier gediskwalificeerd. Alle reeds uitgespeelde kaarten worden met de “loser”kaart uit het spel verwijderd. Na de laatste race van een ronde worden de punten van de gewonnen kaarten genoteerd. De speler met de laagste score begint de eerste race van de volgende ronde. Het spel is afgelopen wanneer een speler aan het einde van een ronde 100 of meer punten heeft verzameld.

Temptation Auteur: 

release: jan 2004

Een dobbelspel voor 2-6 spelers. Het spel bestaat uit meerdere rondes, die eindigen als op het laatste vrije vakje van een spelbord een dobbelsteen wordt gelegd. Wie aan de beurt is, voert de volgende acties uit: dobbelstenen gooien, verplicht een passende dobbelsteen afleggen en ten slotte opnieuw gooien of stoppen. Indien mogelijk moet je minimaal één passende dobbelsteen op het bovenste spelbord afleggen. Je mag eventueel meer stenen afleggen. Een spelbord bevat zes rijen met één of meer vakjes , waarop dobbelstenen worden afgelegd. Leg je op het laatste (resp. enige) vakje van een rij een dobbelsteen, dan pak je bij een witte rij het in de cirkel aangegeven aantal punten in de vorm van fiches uit de voorraad. Bij een zwarte rij betaal je het in de cirkel aangegeven aantal punten in de vorm van eigen fiches terug in de voorraad op tafel. Als een bord vol is, eindigt de ronde. In latere rondes wordt op andere borden gespeeld. Wie als eerste 500 punten verzamelt, wint het spel.

LotR Labyrinth Auteur: Kobbert 

release: okt 2003

Dit bordspel voor 2-4 spelers is een speciale Midden-aarde editie van "De betoverende doolhof". De magische doolhof ligt op een geheime plek in Midden-aarde. Hier strijden de spelers om zoveel mogelijk avontuurfiches. Deze lijken voor het oprapen te liggen, maar niets is minder waar. Alléén door het behendig verschuiven van de muren ontstaat een pad dat doorgang geeft naar het avontuurfiche met het juiste cijfer. Is het niet mogelijk het gevraagde fiche te bemachtigen? Bezorg je opvolger dan op zijn minst een doodlopende gang, door tactisch met de muren te schuiven. Geduld en concentratie worden minutenlang op de proef gesteld! Het spel bevat ook avontuurkaarten (met prachtige afbeeldingen), die corresponderen met de cijfers op de avontuurfiches en waarmee bonussen zijn te verdienen.

LotR Memory Auteur:  

release: okt 2003

Een speciale Midden-aarde editie van Memory, met afbeeldingen uit de drie speelfilms van Peter Jackson.

Scotland Yard Auteur: Binz-Blanke 

release: okt 2003

Een speciale editie in een oplage van 50.000 exemplaren, ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van deze klassieker. Het spel wordt verpakt in een blikken doos en bevat nog een paar leuke gadgets.

Duo Auteur: Hiron 

release: juli 2003

Een kaartspel voor 2-6 spelers. Er zijn in totaal vier kleuren, vier cijfers en vier symbolen. Een kaart bevat één kleur, één cijfer en één symbool. Verder zijn er jokers met alleen een kleur, cijfer of symbool. Ook zijn er jokers met alle kleuren, cijfers en symbolen. De spelers krijgen zeven kaarten. Er zijn twee aflegstapels en een trekstapel. Tijdens je beurt mag je een kaart afleggen, als deze kaart op minstens twee van de drie onderdelen overeenstemt met de bovenste kaart van een aflegstapel. Je mag afleggen tot je niet meer kunt of wilt. Je moet minimaal één kaart afleggen. Wie zelfs dat niet kan, moet een kaart van de trekstapel nemen. Als een speler al zijn kaarten kwijt is, stopt de ronde. Degene die als eerste zijn kaarten kwijt is, krijgt net zoveel punten als het aantal kaarten dat zijn medespelers nog bezitten. Dit spel is vooral leuk voor families en kinderen, voor "veelspelers" is het te lichte kost.

Richelieu Auteur: Schacht 

release: juli 2003

Dit kaartspel voor twee spelers is een bewerking van het Kardinaal & Koning kaartspel. 48 speelkaarten met het wapen van negen verschillende Franse gebieden worden in vier rijen van 12 kaarten tussen de spelers gelegd. Op iedere kaart vind je in de meeste gevallen nog een tweede wapen of een symbool, dat de militaire (zwaard), politieke (toren) of religieuze (kruis) macht in dat gebied voorstelt. Op acht van deze kaarten worden gedekte fiches gelegd. Sommige fiches bevatten de bekende wapens of symbolen, met andere fiches kun je verbruikte eigendomsbewijzen terughalen. Er zijn in totaal 14 fiches, de ongebruikte gaan ongezien terug in de doos. De spelers proberen de meerderheid van zoveel mogelijk wapens en symbolen te veroveren. Daarmee verdien je namelijk winstpunten.

In je beurt moet je minstens één kaart (maximaal twee) uit het speelveld nemen en voor je neerleggen. Je mag alleen kaarten van de buitenkant van de rijen nemen. Als je twee kaarten neemt, moeten ze dezelfde kleur hebben en mogen ze in totaal niet meer dan twee wapens bevatten. Als je een kaart met een fiche kiest, mag je het fiche bekijken en leg je het gedekt voor je neer. Fiches met wapens of symbolen worden bij de puntentelling meegeteld. Iedere speler beschikt over drie eigendomsbewijzen. Aan het einde van je beurt mag je een eigendomsbewijs op een kaart in het speelveld leggen c.q. een eigendomsbewijs verplaatsen. Als je tegenstander deze kaart wil nemen, moet hij een van zijn eigendomsbewijzen uit het spel verwijderen.

Als alle kaarten zijn genomen, volgt een puntentelling. Per gebied wordt vastgesteld wie de meeste wapens heeft verzameld (op kaarten en fiches). Degene met de meeste wapens krijgt het aantal wapens in winstpunten. Als je geen kaarten van een gebied bezit, krijg je voor dit gebied vijf minpunten. Vervolgens doe je hetzelfde met de drie soorten symbolen. Ook dan krijg je vijf minpunten als je een symbool mist.

Puerto Rico Auteur: Seyfarth 

release: april 2003

Een strategisch bordspel voor 2 - 5 spelers (de Nederlandse versie bevat een variant voor twee spelers). Op het gelijknamige Caribische eiland worden plantages aangelegd. De daar verbouwde producten worden naar Europa vervoerd. Tegelijkertijd worden in de langzaam opbloeiende stad verschillende gebouwen gesticht en in gebruik genomen. Iedere speler heeft zijn eigen spelbord met 12 land- en stadsvelden. Op de landvelden ontstaan maïs-, indigo-, suiker-, koffie- of tabaksplantages - maar ook steengroeven die de kosten van gebouwen in de stad verminderen. Op deze stadsvelden plaatsen de spelers bijvoorbeeld koffiebranderijen of molens, waar de opbrengsten van de plantages verder worden verwerkt. Andere gebouwen als pakhuis, hospitaal of universiteit leveren speciale voordelen op, waaronder winstpunten. Puerto Rico duurt ongeveer 15 speelrondes. Elke ronde kiezen de spelers één van de zeven rollen en starten daarmee een actiefase. De kolonist maakt de bouw van plantages mogelijk; de bouwmeester start allerlei bouwprojecten; de burgermeester lokt nieuwe inwoners naar het eiland; de opzichter bevordert de productie van handelsgoederen; de handelaar en de kapitein zorgen voor de verkoop c.q. het vervoer van de zojuist geproduceerde waren. Wanneer de individuele spelfasen plaatsvinden, wordt hiermee in feite door de spelers bepaald. Wie de steeds wisselende volgorde het beste onder de knie krijgt, maakt de meeste kans op de winst. De Duitse versie van dit excellente bordspel won in 2002 diverse spellenprijzen. Meer informatie: recensies.

Bakerstreet Auteur: Casasola-Merkle

release: maart 2003

Een kaartspel voor twee spelers. In het Londen van 1898 proberen twee detectives elkaar te overtroeven. Tussen de spelers worden 40 bewijskaarten in een cirkel van vijf stapeltjes klaargelegd. Iedere speler krijgt een eigen stapel met 30 detectivekaarten en begint het spel met drie kaarten. Deze kaarten hebben een waarde van 0-5; sommige kaarten bevatten een symbool. In een spelerbeurt leg je één van je detectivekaarten bij een bewijsstapel, trek je een nieuwe detectivekaart van je stapel en gok je vervolgens op de totale waarde van de zes detectivekaarten die beide spelers in hun hand hebben. De volgende speler doet precies hetzelfde, maar moet bij de gok op de waarde van de handkaarten zijn bod met minstens één punt verhogen. In plaats van spelen, trekken en gokken, mag je ook het laatste bod van je tegenstander betwijfelen. Dan worden de zes detectivekaarten open gelegd en geteld. Degene die gelijk heeft, mag een stapel bewijskaarten kiezen. Degene die daar detectivekaarten met de hoogste waarde heeft gespeeld, mag één van de bewijskaarten uitkiezen. De symbolen op de detectivekaarten kunnen dit beïnvloeden, bijvoorbeeld door een verdubbeling van invloed. Het is de bedoeling om als eerste 7 bewijskaarten met opeenvolgende letters te verzamelen.

Crazy Chicken Auteur: Schacht

release: jan 2003

Een kaartspel voor twee spelers. In vier rondes verzamelen beide spelers kippenkaarten van verschillende waarden. De waarde geeft aan hoeveel kaarten van deze soort aanwezig zijn. Je begint met drie kippenkaarten. De overige kaarten worden over twee dichte stapels verdeeld. Naast elke dichte stapel ligt een open aflegstapel. Aan het begin van je beurt trek je twee kaarten van verschillende stapels (dichte of aflegstapel). Vervolgens moet je kaarten uitleggen of één kaart afleggen. Zodra je twee of meer gelijke kaarten in je hand hebt, mag je deze uitleggen. Als de tegenstander deze soort al heeft uitgelegd, moet je meer kaarten dan hem uitspelen. Je tegenstander moet vervolgens alle uitgelegde kaarten van deze soort op een van de aflegstapels leggen. Een ronde eindigt als een speler zes kippensoorten heeft uitgelegd, alle kippensoorten op tafel liggen of een van de dichte stapels is verbruikt. Dan noteer je voor elke uitgelegde kippensoort (dus niet per kaart!) het afgebeelde aantal punten. Dit leuke kaartspel wordt ongetwijfeld een hit bij de liefhebbers van Lost Cities en Schotten Totten. Meer informatie: recensies.

Vampire Auteur: Kramer & Rösner

release: jan 2003

Een bordspel voor 2-4 spelers. De spelers kruipen in de rol van moedige vampierjagers. Om middernacht verzamelen de vampiers zich op de trappen van het kasteel van Dracula. De spelers proberen de vampiers met knoflookbollen te verjagen, maar worden op hun beurt belaagd door vleermuizen. De speelstukken van de spelers staan op speelvelden voor deze trap. Om de vampiers te verjagen zetten de spelers hun jachtkaarten in. Een verjaagde vampier levert winstpunten op.

Time is Money Auteur: ---

release: jan 2003

Een vlot actiespel voor 2-5 spelers. Het spelmateriaal bestaat uit zes dobbelstenen (drie met een waarde van 10-60; drie met een waarde van 20-60 en een plusteken), zes stapels speelgeld (waarde 10-60) en een stopwatch. In drie spelrondes van 10, 20 en 30 seconden proberen de spelers zoveel mogelijk geld te verzamelen. Een medespeler start de stopwatch buiten jouw zicht, jij gooit de stenen. Vervolgens probeer je binnen de tijd de juiste biljetten te pakken. Alleen van de enkel gegooide getallen mag je biljetten pakken. Als je een plus gooit, mag je deze steen apart leggen om vijf seconden tijd te winnen. De overige stenen mag je zo vaak overgooien als je maar wilt. Als je denkt dat jouw tijd om is, roep je stop. Als je precies de gegeven tijd hebt gebruikt, krijg je een bonus van 60. Iedere seconde te veel kost je 20, iedere seconde te weinig 10.

Kinderspellen Auteurs: diversen

release: jan 2003

Diverse versies van Domino en Memory, een serie kinderspellen met houten speelstukken, Sesame Junior (een lichte versie van het bordspel Sesame) en Monkey Mission (een bordspel over schatgravers en kostbare beelden van apen).

Lord of the Rings II Auteur: Reiner Knizia

release: dec 2002

Lord of the Rings, The Two Towers. Dit spel is gebaseerd op het tweede deel van de filmtrilogie. Twee tot vijf spelers reizen door Midden-aarde. Speelkaarten met afbeeldingen uit de tweede LotR-film vormen het speelveld. De verschillende locaties worden door wegen verbonden. Op deze wegen krijgen de spelers nieuwe speelkaarten, met verschillende kleuren en karaktereigenschappen. Op een locatie worden een of meer eigenschappen gevraagd. Degene die de meeste kaarten met een gevraagde eigenschap kan spelen, wint deze etappe. In latere etappes kun je met eerder uitgespeelde kaarten opnieuw invloed uitoefenen. Hiermee verdien je winstpunten, alsmede een ring die je de volgende ronde tot startspeler maakt. Meer informatie: recensies.

Star Wars Auteur: Reiner Knizia

release: mei 2002

Het thema van dit kaartspel is gebaseerd op de nieuwe Star Wars film "Attack of the Clones". Twee tot vijf spelers proberen sets karakterkaarten te verzamelen, waarmee ze op verschillende manieren winstpunten kunnen verdienen. Als je aan de beurt bent, mag je één openliggende karakterkaart nemen of een kaart van de gedekte stapel trekken. Als je de getrokken kaart niet wilt, leg je hem bij de openliggende kaarten en trek je vervolgens een nieuwe kaart van de stapel. Je mag aldus meerdere karakterkaarten trekken, maar als je een karakter trekt dat al in de openliggende rij ligt, eindigt je beurt zonder dat je een kaart krijgt. Realiseer je ook dat de openliggende kaarten blijven liggen en je medespelers mogelijk leuke kansen bieden. Met zogenaamde Clone Trooperkaarten kun je bonuspunten verdienen. Met actiekaarten kun je o.m. je medespelers dwarszitten. De kaarten bevatten prachtige foto's uit de speelfilm. Thema en spelsysteem hebben overigens weinig met elkaar te maken. Over spelsysteem gesproken, Star Wars is een bewerking van Zirkus Flohcati.

Pueblo Auteurs: Kramer & Kiesling

release: april 2002

Een bordspel voor 2-4 spelers. In dit legspel bouwen de spelers een imposante burcht van leem, de Pueblo. Het stamhoofd wil snel een voltooid bouwwerk, de spelers proberen hun artistieke kwaliteiten in de burcht te verwerken, zonder dat ze problemen krijgen met de veeleisende opdrachtgever. In speltermen: je moet stukken in een neutrale en in jouw eigen kleur plaatsen. Vervolgens wandelt het stamhoofd rond het bouwwerk en geeft strafpunten aan gekleurde stukken in zijn directe gezichtsveld (hoe hoger de verdieping, des te meer strafpunten). Je moet de stukken in jouw kleur zodanig plaatsen dat je zo min mogelijk strafpunten verzamelt. Het spel is uitgebracht in een internationale editie, met onder meer Nederlandstalige regels. Meer informatie: recensies.

Mexica Auteurs: Kramer & Kiesling

release: jan 2002

Een nieuw bordspel voor 2-4 spelers dat allereerst uiterlijk aansluit bij de voorgangers Tikal en Java (opnieuw een masker, getekend door Franz Vohwinkel). Er zijn meer overeenkomsten, want ook hier ontdekken de spelers een oude cultuur, wordt een aanvankelijk leeg bord volgebouwd en beschikken de spelers over een beperkte hoeveelheid actiepunten waarmee ze tijdens hun beurten verschillende acties kunnen uitvoeren. In dit spel besteed je ze aan het aanleggen van kanalen, het vormen van wijken, het bouwen van bruggen en gebouwen en voor de beweging van je speelfiguur. De spelers verdienen tijdens het spel punten met het vormen van wijken. Deze ontstaan door landgebieden te omringen met kanalen. Bij een tussentelling en aan het einde krijg je ook punten voor het bezit van de grootste gebouwen in deze wijken. Mijn eerste indruk is zeer positief, dit zou wel eens het leukste spel van de trilogie kunnen zijn. Het spel is begin januari uitgebracht in een internationale editie, met onder meer Nederlandstalige regels. Meer informatie: recensies.

Sesame Auteur: Gunter Baars 

release: feb 2002

Een bordspel voor 2-4 spelers. Het spelbord bevat 9 draaischijfjes met symbolen, de sloten van de schatkist. Een kaart schrijft voor welke 9 symbolen je nodig hebt om de schatkist te openen. Als je aan de beurt bent, mag je drie keer aan een schijfje draaien. Heb je het goed, mag je een volgend schijfje draaien. Je mag ook passen. Als je de kist weet te openen, mag je één of meer gedekte kaartjes trekken. Deze kaartjes leveren winstpunten op. Wees niet te gulzig. Als je een slangenbeet trekt, mag je de zojuist gewonnen kaartjes weer inleveren. Een vlot en licht familiespel, waarbij je de balans zoekt tussen gulzigheid en voorzichtigheid.

Koehandel  

release: feb 2002

Een nieuwe Nederlandse editie van dit populaire kaartspel voor 3-5 spelers. Iedere speler probeert complete sets met vier waardevolle dierkaarten te verzamelen. Dit kan zowel via een veiling als door middel van koehandel met een medespeler. Dit laatste is alleen mogelijk als beide spelers dezelfde kaarten bezitten. Bij een koehandel wordt in het geheim geboden, waarbij je kunt bluffen door het inzetten van waardeloze geldkaartjes.

Junior Doolhof  

release: feb 2002

Een driedimensionale uitvoering van het bekende labyrintspelsysteem. 2-4 spelers jagen door de gangen van het doolhof naar de mooiste schatten. Ondertussen verschuiven de muren, waardoor je zoektocht soms grillig verloopt.

Shark Auteur: Jean Vanaise

release: najaar 2001

Een heruitgave van dit klassieke economische bordspel voor 2-6 spelers. Op het spelbord worden in de loop van het spel ketens van bedrijven gesticht en uitgebreid. De plaatsing van nieuwe stukken wordt bepaald door twee dobbelstenen: de gekleurde bepaalt welke van vier kleuren wordt geplaatst, de gewone steen bepaalt in welke regio het stuk wordt geplaatst. Door het uitbreiden van de ketens stijgt de waarde van aandelen, waarmee de spelers hun geld verdienen. In dit spel kun je verder allerlei gemene trucs uithalen door ketens met elkaar te verbinden. Deze versie bevat een nieuw spelbord (vijf i.p.v. zes sectoren) en optionele grijze speelstukken, waarmee je de waarde van een keten kunt verhogen. Meer informatie: recensies.

Lord of the Rings Auteur: Reiner Knizia

release: najaar 2001

Dit kaartspel is gebaseerd op het eerste deel van de filmtrilogie. Twee tot vier spelers volgen het reisgenootschap door Midden-aarde en bezoeken de plaatsen uit de eerste film. Hiertoe leggen ze locatiekaarten op tafel (Balingshoek, Breeg enzovoort). Rond deze locaties leggen de spelers hun eigen kaarten af. Deze kaarten tonen verschillende waardes. Afhankelijk van de waarde mag je een of meerdere kaarten tegelijk uitspelen. Als een locatie tien kaarten bevat, krijgen de spelers met de hoogste waardes de nodige winstpunten. Op sommige locaties kun je ringen in je bezit krijgen, die het spel beïnvloeden en je kaarten beschermen tegen aanvallen van vijandige kaarten of ringgeesten. Oude locaties en uitgespeelde kaarten blijven overigens op tafel liggen. De speler die op de vorige locatie de laatste kaart speelde, kiest de plek van de volgende locatie. Het kan uiteraard geen kwaad om te beginnen naast een waardevolle eigen kaart, die dan ook invloed heeft op de puntentelling voor de nieuwe locatie. De kaarten bevatten prachtige foto's uit de eerste speelfilm. Meer informatie: recensies.

Diverse kaartspellen  

release: voorjaar 2001

Ravensburger Nederland brengt in 2001 diverse kaartspellen op de markt. Het populaire reactiespel Set verschijnt dit jaar onder deze merknaam (FX Spiele bestaat immers niet meer). Yummy is een aflegspel voor 3-5 jonge kinderen. Labyrinthe is de kaartspelversie (2-6 spelers) van de populaire bordspellenserie over het magische labyrint. Wanted is een nieuw reactiespel voor 3-5 spelers, waarbij je zo snel mogelijk je kaarten moet kwijtraken.

Big Shot Auteurs: Alex Randolph

release: januari 2001

Een veilingspel voor 2-4 spelers over speculatie met panden in een fictieve stad tijdens de jaren 20 van de vorige eeuw. Door het veilen en vervolgens plaatsen van speelstukken proberen de spelers de controle over de waardevolle stadswijken te verkrijgen. Aan het begin worden op alle cirkels aan de rand van het bord 4 willekeurige blokjes geplaatst. Deze blokjes corresponderen met de kleuren van de spelers. De cirkels worden vervolgens een voor een geveild. Als je een veiling wint, mag je de blokjes naar eigen inzicht over de wijken verdelen (dit zijn zowel blokjes van jezelf als blokjes van medespelers). Zodra een wijk 7 blokjes bevat, wordt deze verkocht en mag daar niets meer worden geplaatst. Degene met de meeste blokjes verdient daarmee aan het einde van het spel extra geld (=winstpunten). Als 2 of 3 spelers de eerste plek delen, wordt de wijk verkocht aan degene die daar 1 blokje bezit (deze regel leidt tot allerlei gemene trucs). In dit spel is het geld schaars en kost elke uitgave je in feite winstpunten. Je kunt overigens geld lenen, waarbij je steeds meer rente moet betalen. Meer informatie: recensies.

San Marco Auteurs: Weissblum & Moon

release: januari 2001

Dit is een nieuw bordspel van Aaron Weissblum en Alan Moon. Het draait hier om territoriale controle in Venetië. Door het spelen van kaarten bouw je bruggen (het spel bevat allerlei kleine bruggetjes), zet je houten blokjes op het bord, ruim je vijanden uit de weg en scoor je punten in de door jou gecontroleerde wijken. Onderwijl verzamel je limietkaarten, die je uiteindelijk tijdelijk op non-actief zetten. Spelers met weinig limietpunten krijgen daarmee een extra beurt. Alsof dit nog niet vervelend genoeg is, verdienen ze mogelijk ook nog extra winstpunten en mag degene met de minste limietpunten met een dobbelsteen 1-6 blokjes uit een wijk smijten. De actie- en limietkaarten worden op een aparte wijze verdeeld. Een speler trekt de kaarten en verdeelt ze over twee openliggende stapels. De andere speler kiest een stapel, de eerste speler ontvangt het restant. Een spel uit de familie der "El Grande-achtigen", maar het "verdeel en beslis"-mechanisme maakt het fris, origineel en vooral zeer leuk. Meer informatie: recensies.

Magic Hill

 

release: januari 2001

Een bordspel voor 2-5 spelers vanaf 8 jaar. Je kruipt in de rol van een tovenaar. Met behulp van speelkaarten probeer je als eerste een van je speelfiguren naar de toren bovenop de berg te brengen. De weg naar boven is bezaaid met hindernissen: spoken, valkuilen en vooral je medespelers, die jouw speelfiguren maar al te graag gebruiken om zelf als eerste aan te komen. Dit lijkt een mooi uitgevoerde variant op het thema "Mens erger je niet".

Luxor

 

release: januari 2001

Een bordspel voor 2-4 spelers vanaf 9 jaar. Onderzoekers hebben een vervallen wand met hiërogliefen ontdekt, waarvoor 21 sarcofagen staan. Verder zijn er nog 7 zuilen waarop dieren zijn afgebeeld. Er bestaat een verband tussen de dieren en de hiërogliefen op de wand. De spelers kunnen hiervan gebruik maken bij de reconstructie van de muur. Ze moeten daarbij paartjes vormen en ze kunnen punten verdienen met de kostbare sarcofagen voor de juiste kolommen.

Java

Auteurs: Kramer & Kiesling

release: najaar 2000

Dit is een nieuw bordspel van het succesvolle duo Kramer & Kiesling (van Tikal en Torres). Het spelbord toont een kaart van Java, verdeeld in zeskantige velden. De spelers hebben elke beurt de keus uit meerdere acties, maar moeten in ieder geval een dorp en/of rijstveld aanleggen. Dorpen en rijstvelden zijn zeskantige tegels, die 1 - 3 velden op het bord bezetten. In de loop van het spel kunnen deze tegels ook in de hoogte worden gebouwd, zo ontstaan vanzelf terrassen. Sommige dorpen ontwikkelen zich, na de bouw van een paleis, tot een stad. Wie het paleis mag bouwen (dit levert winstpunten op), wordt bepaald door de rangorde in de stad. De speler met een figuur op het hoogste terras heeft hierbij het voordeel. De speelfiguren komen vanaf de rand van het bord in het spel. Deze entree kost actiepunten, de beweging op het spelbord is gratis (voorzover ze op dezelfde terreinsoort blijven). Een speler mag het einde van zijn beurt een paleisfeest organiseren, als hij in die stad de hoogste rang heeft. Door het uitspelen van paleiskaarten met de juiste symbolen, kun je hiermee extra winstpunten verdienen. Meer informatie: recensies.


Nieuws > Releases > Ravensburger II


Top